Mooi interview, vandaag 26 juli gepubliceerd, met Sonja Dahlmans opgetekend door Sam van Rooy op Doorbraak. Ik citeer de inleiding van Sam van Rooy:

“Ik heb er in Doorbraak eerder al op gewezen, en via Ayaan Hirsi Ali hebben de begrippen wereldwijd weerklank gekregen: de Mekkaanse en Medinese periode in de islam, en respectievelijk het verschil tussen de Koranverzen die werden geopenbaard in Mekka enerzijds en in Medina anderzijds. Ik heb betoogd dat de islam leert dat de gewelddadige Koranverzen die Mohammed in Medina heeft ‘ontvangen’ voorrang hebben op vredelievende Koranverzen uit de Mekkaanse periode. Hirsi Ali breekt een lans voor de grote groep vredelievende wat zij noemt ‘Mekkaanse’ moslims. Ze wil hen overhalen om een levensnoodzakelijke hervorming van de islam te accepteren, waarbij de intolerante en gewelddadige islamitische fundamenten worden verworpen. De Nederlandse theologe Sonja Dahlmans* betoogt echter dat het verkeerd is om te stellen dat de Mekkaanse Koranverzen vredelievend zijn, en derhalve concludeert ze dat ‘het gevaar in de gehele Koran ligt’. Hieronder legt ze uit waarom.”

Sam van Rooy doelt op het principe van de “abrogatie”, waarmee de “vredelievende” Mekkaanse verzen “overruled” worden door de oorlogszuchtige Medinese, zoals kenners van de islam weten. Maar nou zegt Dahlmans iets wat voor mij ook nieuw is: die Mekkaanse verzen leggen het fundament voor de gewelddadige Medinese. En terwijl ik zeg dat het nieuw is voor me, besef ik dat ik het altijd geweten heb zonder het te beseffen: want inderdaad is álles in die Koran vergif. Nou, als dat zo is dan is het wel helemáál klaar met de Koran.

“De Mekkaanse verzen van de Koran zijn dan ook niet vreedzaam, ze zijn slechts minder gewelddadig, maar nog steeds bijzonder vijandig.”

“Vreemd genoeg ben ik het dus eigenlijk eens met de apologeten van de islam die zeggen dat we de gewelddadige Koranverzen in een context moeten zien, maar om een ​​heel andere reden. Het vergif begint met de Mekkaanse verzen die alleen kunnen leiden tot een oplossing middels de oproepen tot geweld in de Medinese soera’s. Nogmaals: de Mekkaanse verzen mogen moslims dan wel niet oproepen om geweld te plegen, ze prediken intolerantie, woede, boosheid en vijandigheid ten opzichte van niet-moslims.”

Lees op Doorbraak het interview >>>

Er is een eerder (4 juli) langer en algemener interview met Dahlmans, ook afgenomen door Sam van Rooy op de site van Vlaams Belang:

Sonja Dahlmans: een theologe met een missie

_________________