Robert Spencer vertelt over zijn nieuwe boek “The History of Jihad: From Muhammad to ISIS” bij de oeroude Pat Robertson van Christian Broadcasting Networks (CBN).

We vatten ’t samen.

(1:13) Er is geen voorbeeld bekend uit de 1400 jaar geschiedenis van de islam waarin moslims tenslotte géén oorlogen begonnen tegen niet-moslims.Waarom denkt onze huidige elite dat ‘t nu anders zal zijn?

(1:55) Er is geen voorbeeld bekend uit de 1400 jaar geschiedenis van de islam waarbij de moslims niet probeerden de “ongelovigen” te onderwerpen.

(2:15) De uitspraak van George Bush vlak na de Twin Towers dat de islam ‘n religie van de vrede is, is ‘n ramp geweest voor de Amerikaanse buitenlandse politiek. Dat idee werd de basis voor beleid van het State Department.

(2:40) Obama maakte ‘t nóg erger. Hij schrapte op advies van moslim-adviseurs alle counter-jihad-training voor de FBI en alle andere agentschappen. Hij was ‘n fan van de Moslim Broederschap en steunde de instituties ervan in Amerika.

(3:20) Tijdens Obama zaten er moslim-mollen bij Home Land Security, bijvoorbeeld Mohamed Elibiary, een kalifaat-fan. Toen Michelle Bachmann eiste dat er onderzoek kwam, noemde John McCain haar in de Senaat  ’n islamofoob en ’t onderzoek kwam er niet.

(3:45) Naïeven in onze elite denken dat, als we ‘t probleem niet benoemen, ’t vanzelf weg zal gaan en dat we zogenaamde bondgenoten als Saoedi-Arabië niet moeten kwetsen. En sommigen worden misschien betaald.

(4:05) Mohammed droeg moslims op “ongelovigen” uit te nodigen tot de islam en als ze weigerden werden ze halve slaven (“dhimmies”). Als ze beide opties weigerden moesten ze gedood worden. Moslims hebben daar 1400 jaar lang naar gehandeld.

(4:35) Mohammed verdeelde de wereld in tweeën. Het “Huis van Oorlog” = “Dar al Harb” waar de ongelovigen wonen en het “Huis van de Vrede” waar de moslims wonen = “Dar al Islam”. De eeuwige taak van moslims is om de “Dar al Harb” in de “Dar al Islam” te brengen.

(4:55) Niet iedere moslim doet aan de gewelds-jihad. Maar moslims kunnen altijd nog deelnemen in de jihad van de tong of de jihad van de pen. Alle islamitische theologische scholen zijn ‘t ‘r in elk geval over eens dat de ongelovigen onderworpen moeten worden.

(5:35) In ’t boek beschrijf ik de extreem wrede en bloedige onderwerping van India door de moslims. Want Hindoes werden als nog lager gezien dan Joden en Christenen.

(6:10) Types als Obama spreken van gouden tijden van tolerantie in moslimlanden. Onzin. Als heersers soms ’n periode meer tolerant waren, dan kwam dat omdat ze minder moslim werden.

(6:30) El-Andaloes is ook zo’n mythe van islamitische tolerantie. De Joden en Christenen in ’t Spanje van toen leefden puur in dhimmitude, dus als 2e rangs-burgers.

(6:40) Toen in 1066  ’n moslim-heerser ‘n Joodse vriend tot goeverneur van Granada aanstelde, kwamen de moslim daar in opstand en vermoordden 4000 Joden inclusief de goeverneur. Het kostte Spanje 700 jaar strijd om de moslims weer kwijt te raken.

(7:50) Jammer, zei Hitler, dat Karel Martel in 732 de moslims (die vanuit Spanje Frankrijk binnendrongen) bij Poitiers versloeg, want anders waren de Germanen geïslamiseerd en zouden wij Ariërs nóg veel krijgshaftiger zijn geweest.

(9:00) Europa en Amerika zullen het jihadisme van de islam onder ogen moeten zien, verzet moeten bieden of anders ten onder gaan.

(10:30) Het doel van de islam is wereldoverheersing. Dat eist de Koran. “Vecht tot alle religie voor Allah is.”

(10:55) Sjiieten  geloven in de komst vd 12e imam, ’n messias die ’t einde der tijden inluidt; maar Soennieten én Sjiieten geloven in terugkomst van Jezus die eigenlijk moslim was en “het kruis zal breken”, dwz ‘n eind aan de christenheid maken.

(11:40) Erdogan wil de nieuwe kalief zijn en het Ottomaanse rijk herstellen. Hij is hartstikke gek en zeker geen bondgenoot van Amerika.

_______________