Screenshot_54

(Door: Martien Pennings)

Applaus voor Wilders! Dit is een zeldzaam dappere daad van verzet! Een stickeractie met als motto: “De islam is een leugen. Mohammed is een crimineel. De Koran is gif.”

Het is inderdaad polariserend wat Wilders doet en zegt, maar het komt misschien nog net op tijd om het bewustzijn te wekken dat de islam een manifestatie is van een blijkbaar tijdloze geest die ik nazistisch of Hitleristisch noem. En om de import van dat geloof nu radicaal stop te zetten, te beginnen in Nederland.

Ik noem de islam nazistisch. Fascistisch voor de islam vind ik te zwak. Ik heb die stelling islam = nazisme onderbouwd in verschillende opstellen onder het motto “De islam is een nazisme avant, pendant et après la lettre”. Ik heb Wilders vaak aangevallen vanwege zijn niet zo handige uitspraken en stellingnames – kopvodden, knieschoten, het leger naar Gouda, geen steun voor de betaling van Ayaans bewaking – en daarbij heb ik steeds opgemerkt dat het allemaal zowel minder plat en vulgair alsook . . . . . . radicaler kon! En dat is nu precies wat hij heeft gedaan. God zij dank! De confrontatie móét vervroegd worden! Over tien, twintig jaar kan het niet meer zonder bloedige burgeroorlog! Goed zo, Wilders! Je doet het onvermijdelijke en noodzakelijke.

De aanhangers van het Stalinistische principe van de politieke correctheid waren er natuurlijk als de kippen bij om hun huichelachtige verontwaardiging te etaleren. Voorop ploertig Timmerfransje, die vanuit de EU-paleizen waar de nieuwste totalitaire, antisemitische en islamofiele plannen uitgebroed worden, verklaarde dat het kabinet afstand nam van de actie van Wilders en dat er “wereldwijd ruim een miljard mensen overtuigd moslim zijn zonder radicale denkbeelden”. Zou die hypocriet dan werkelijk niet weten niet dat die “gematigde moslims” driekwart van de heilige Koran en de nauwelijks minder “heilige” Soenna buiten beschouwing moeten laten? Ja, precies: het onsamenhangende gelul van Donald Duck-dikte dat je overhoudt als je de terreurpassages eruit gescheurd hebt. Want die onhervormbare boekjes zijn wél radicaal, namelijk radicaal kwaadaardig. Weet hij niet dat als de tijd rijp is en als die “gematigde moslims” ook in het Westen een minderheid vormen die krachtig genoeg is om tot geweld over te gaan, de Oelewappa’s zullen opstaan en met de Koran en de Soenna in de hand zullen wijzen op wat daar écht in staat? Een van de recentere keren, Timmerfrans, met je vette Arische rotkop, is dat gebeurd door de Moefti van Jeruzalem, in de jaren 1920 in Palestina. En de terreur, smerige mafkees, met je BDS-actie, is daarna nooit meer opgehouden.

Onder het motto “Fransje Timmermans moet een doodstraf naar keuze krijgen”, heb ik pas nog uitgelegd hoe mega-hypocriet het viezerikje is en ik kwam tot deze conclusie:

“Bij het schurkenconglomeraat dat tegenwoordig weer ‘Rusland’ heet, adviseert Fransje eufemiseren en bij de enige humane democratie in het Midden-Oosten, Israël, adviseert Fransje demoniseren.”

De Jezuïeterige vetnek had in reactie op Wilders nog meer te melden.

“Hun geloof beledigen”, meende onze crypto-antisemitische minbuz, “is geen bijdrage aan de bestrijding van extremisme, maar speelt de extremisten juist in de kaart.”

“( . . .)  als je doel is radicalisering, extremisme en terrorisme te bestrijden, zei onze  is het beledigen van een godsdienst en het daarmee krenken van vele gelovigen een buitengewoon slecht en ineffectief middel.”

Zeg Timmermans, Jodenpestertje, vertel me eens waarom het krenkend zou zijn om aanhangers van de oudste vorm van nazisme erop te wijzen dat ze . . . . . een vorm van nazisme aanhangen? En ik zei hierboven al dat Wilders het enige middel om “radicalisering, extremisme en terrorisme te bestrijden” misschien (!) nog net op tijd inzet, namelijk het zoeken van de confrontatie alvorens het niet meer zonder burgeroorlog kan. Als het aan jullie ligt – jullie landverraders, cultuurverraders en collaborateurs – eindigt dit continentpuntje Europa in de islamitische hel. Ook de Joodse jongeheer Asscher heeft neigingen richting het soort collaboratie dat zijn overgrootvader pleegde in Amsterdam in de Joodse Raad in de nazitijd: hij vindt kritiek op wat ik graag de nazislam noem óók al “walgelijk”. Word wakker, domkop!

Screenshot_51
Zet in gedachten een nazi-officierspet op die dikke Arische kop!

Gisteren was de actie van Wilders natuurlijk hot news bij die twee topgesalarieerde trekpoppen van de VARA. Ik citeer eerst even wat de P&W-site te melden heeft over twee gasten die gisteravond aanzaten:

“In Nederlandse moslimgemeenschappen is ‘een gevaarlijke polarisatie’ aan de gang, zo zeggen het Eindhovense CDA-raadslid en jongerenwerker Ibrahim Wijbenga en de Amsterdamse jongerenimam en woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid, Yassin Elforkani. Kritiek hebben op Nederlandse moslims die jihadreizen naar Syrië ondernemen is volgens hen in Nederland bijna niet meer mogelijk. Ook zouden debatten over islam en democratie nauwelijks meer zonder beveiliging kunnen worden georganiseerd.”

Kijk, Timmerfransje: hier heb je het fenomeen al. De Syriëgangers hebben het bij het goeie eind, want die doen wat Koran en Soenna echt voorschrijven. Net zoals bijvoorbeeld de moordenaars van Sadat. Ga maar eens lezen bij Hans Jansen: “The Neglected Duty: The Creed of Sadat’s Assassins” (1986). Nou, die “creed” is het echte geloof, zoals Jansen zelf gaandeweg de jaren 1990 ook steeds meer ontdekt heeft. Het geloof dus dat Wilders aldus samenvat: “De islam is een leugen. Mohammed is een crimineel. De Koran is gif.”

Kijkluister vanaf 03:17 naar Pauw die zegt dat Wijbenga en Elforkani allebei zijn bedreigd, door “radicale moslims”. Metéén weer dat implicitum dat er ook een niet-radicale islam zou bestaan en dat is dus NIET zo. Er is maar één islam en dat is inderdaad 100% vergif. Witteman leest de tekst van de sticker voor en geeft door zijn laffe mondstand subtiel aan dat het inderdaad iets héél stouts is wat-ie zegt. Waarna Wijbenga opmerkt dat Wilders misschien wel premier van Nederland zou kunnen worden, dus de man “die de boel bij mekaar zou moeten houden”. Ja, hij zegt het echt. Hilarisch! Wilders als Cohen! Die Wijbenga zit daar in zijn manageriale streepjespak omdat de islam er steeds meer in slaagt de oorlog naar West-Europa te brengen en verklaart het vervolgens tot de plicht van elke Nederlandse premier om daar zalvend en theedrinkend mee om te gaan. Ik geloof echt niet dat-ie beseft hoe intens brutaliserend dat is. Pauw en Witteman trouwens ook niet.

Witteman is uiterst invoelend naar de twee vertegenwoordigers van het Geloof van de Vrede:

“Hoe staan jullie daar nou tegenover? Zeggen jullie: ik weet nu wel hoe Wilders in elkaar zit en ik raak door hem niet meer gekwetst?” Wijbenga heeft het in zijn antwoord over “provocatie op provocatie” en dat er toch wel geluiden komen uit de achterban voor een tegenactie.

Kijk hoe het krachtig bevleesde hoofd van Elforkani diepe walging uitdrukt terwijl hij het over “misselijk en belachelijk” heeft. Elforkani vindt dat de man die blijkbaar volgens Timmerfrans een miljard moslims tegen zichzelf in het harnas durft te jagen en zijn leven geen dag zeker is vanwege het prachtgeloof dat Elforkani vertegenwoordigt recht heeft op de titel . . . . . . lafaard van het jaar! Elforkani heeft Wilders al vaak uitgenodigd voor een debat, zegt hij. Maar hij durft blijkbaar niet.

Maar ik begrijp Wilders wel. Live debatteren met moslims is nog een graadje moeilijker dan met linkse collaborateurs. Want die laatsten zeggen in een debat zulke waanzinnige dingen dat je drie dagen nodig hebt om te doorgronden wat ze nou eigenlijk liegperverteren en dan heb je vervolgens weer drie dagen nodig om een antwoord te formuleren. Moslims zijn daarvan de overtreffende trap. Ik heb het wel eens ongeveer zo onder woorden zien brengen: “Debatteren met moslims is als schaken met duiven. Ze gooien de stukken om, schijten op het bord en dan schreeuwen ze dat ze gewonnen hebben.”

Elforkani’s meest opmerkelijke uitspraak over Wilders’ actie:
“We hebben een beschaving in dit land en volgens mij moeten we dat ook niet tolereren.”
Waarvan acte.

De verschillige cabaretier Dolf Jansen zit ook aan tafel en wordt naar zijn mening gevraagd. “Ik geloof niet” zegt hij, “dat de mensen die Wilders tot politicus van het jaar hebben gekozen, achter dit soort teksten staan.”

Nou, dat is dan in mijn optiek vreselijk jammer en ik hoop dat Dolfie Zalluffie ongelijk heeft. Verder meent hij dat Wilders met al zijn geknuppel in het hoenderhok niks heeft bereikt, noch in Nederland, noch in Europa. Deze Dolf Jansen is een typisch voorbeeld van wat Benno Barnard een “in de collaboratie zacht gekookt ei” noemt. Het koorknaapje is helemaal onder de indruk van zijn eigen ernst terwijl-ie daar aan tafel zit. Let eens op dat magere smoeltje! Geen idee heeft de nitwit van de oorzaak van wat hij Wilders’ falen noemt, namelijk het feit dat al veertig jaar lang een linkse monocultuur alle subsidie-niches in media, onderwijs en politiek heeft bezet, een pensée unique aan de hele Europese cultuur heeft opgelegd en elk islam-kritisch, EU-kritisch en Israël-vriendelijk geluid heeft gedemoniseerd. Hij snapt niet dat het feit dat hij, Dolf Jansen, een naïeve en domme Jan Lul met  een hoop pretentie, wéér bij P&W zit, nou precies een manifestatie is van die totalitaire pensée unique. En hij zit daar mede voor de zoveelste keer, omdat aan islamcritici, als ze al eens willen optreden bij P&W, onvervulbare eisen van bewijsvoering worden gesteld en consequent afgezeken worden. Dus die komen niet meer. En verder heeft-ie niet in de gaten dat bij de nieuwe Europese en Nederlandse verkiezingen wel eens zou kunnen blijken dat Wilders meer bereikt heeft dan Dolf Jansen en zijn domlinkse kliek lief is. Wat de groenzoeter ook nog zegt: “Ik vind elk geloof even veel waard.” LUL! Lees eens wat fatsoenlijks, mega-nitwit! Op deze plek en uitgebreider hier.

En dan worden de heren Wijbenga en Elforkani verder bevraagd door de heren Pauw en Witteman. Niet kritisch natuurlijk! Er is geen enkele vraag bij waarin de vooronderstellingen besloten zit dat Wilders gelijk zou kunnen hebben. Maar wat de heren desondanks zeggen, is zeer de moeite waard, omdat daaruit blijkt hoe nodig de actie van Wilders is.

Ze worden dus bedreigd, zowel Wijbenga als Elforkani. Waarom? Vanwege het feit dat ze ertegen zijn dat er Nederlandse jihadi’s naar Syrië vertrekken en ook omdat ze menen dat de democratie is te verenigen met de islam. Tsja. Maar islamitisch gezien hebben de jongeren 100% gelijk, want er is een plicht tot Jihad en democratie is een menselijke instelling die Allah zeer onwelgevallig is. Het zou wel leuk geweest zijn als Arabist Hans Jansen daar gezeten had en de heren daarop had kunnen wijzen.

Elforkani meldt dat je tegenwoordig niet meer in een moskee tot een debat kan komen zonder dat er geweld aan te pas komt. Wijbenga had laatst een kogelwerend vest overwogen voor hij het gesprek met de “jongeren” aanging. Elforkani zegt per ongeluk iets zéér opmerkelijks. Zes jaar geleden, vertelt hij, in zijn eerste preek in een Nederlandse moskee, zei hij dat alle mensen broeders zijn. “En er kwamen hele boze reacties vanuit de gemeenschap.” Kijkkijk. Hearhear. Maar, zo meent hij, toen was een gesprek nog mogelijk, maar dat wordt steeds minder. Zou dat, vraag ik mij dan af, aan het karakter van de islam kunnen liggen?

Elforkani meent dat de jongeren een eigen islam aan het creëren zijn. Nee, Elforkani, ze kennen de echte islam. Hun ideologie is alleen maar vijandbeelden, klaagt hij. Ja, dat klopt, zo kan ik melden, de islam is geheel opgetrokken uit vijandbeelden, dat zien die jongeren goed. Wist jij dat niet, Elforkani? Hij is bang dat die radicale ideologie gaat groeien. Hij ziet dat in de moskeeën. Hij vraagt: “Hoe kunnen we die ideologie klein houden?” Nou die kan je niet klein houden, mijnheer Elforkani, want die ideologie IS de islam, een totalitaire en antihumane ideologie, die bovendien onhervormbaar is, niet alleen omdat de Koran Allahs eeuwige woord is en de Soenna van de Profeet als nauwelijks minder geldt, maar ook kun je de islam niet hervormen omdat er geen enkel fatsoenlijk principe in de islam is rond hetwelk zo’n hervorming zou kunnen clusteren. Je kunt de islam alleen als geheel bij het grofvuil zetten.

Nog even dit. Ga eens kijkluisteren naar het interview dat het NOS-journaal met Wilders had. Merk op hoe uitstekend en dapper hij overeind blijft onder de stompzinnige quasi-heiligheid van de ondervragende verslaggever van de NOS. Die lul is dus alleen maar bezig zich tegenover Wilders als de betere mens te manifesteren. Het dringt ook totaal niet tot hem door dat Wilders het grootste Kwaad aan de kaak stelt dat op dit moment op aarde zijn mensenvernietigende werk doet en ook het Westen steeds meer bedreigt.
_________________________
Link naar dit stuk bij E. J. Bron