SAMSOM MOSLIMS AANWIJZENDe goedwillende moslims zijn niet relevant, Diederik. De totalitaire leer zelf is relevant en de tot terreur bereide minderheid van misschien 300 miljoen die de agenda zet, net zoals bij de Jacobijnen, de Maoïsten, de Nazi’s, de Stalinisten en de Pol Potisten.

Diederik Samsom (PvdA) zat gisteravond, 5 dagen na de aanslag, bij Jinek. (Het lijkt mij, tussen haakjes, typisch een idee van Jinek zelf om haar programma in te leiden met deze narcistisch-autistische woorden “Het is maandagavond laat: tijd voor Jinek”.) Ik heb als kleuter een vriendje gehad dat bij het wipwappen op zijn beurt wachtend, zei: “Nou Hansje weer!” Ik heb dat nooit vergeten.

En wat had Samsom te vertellen? Samsom had vernomen van verzoenende dialogen tussen moslims en Joden in Frankrijk. En er waren tijdens een demonstratie te Amsterdam, waarin ook Diederik tot een Charlie was geworden, moslims naar hem toegekomen die vertelden dat ze zwaar afstand namen van die aanslagen en blij waren in Nederland te kunnen leven. Jammer dat die moslims hem niet verteld hebben dat ze zich nu toch maar eens gingen bezinnen op de leer die al 1400 jaar een nazistische mentaliteit uitleeft in de wereld.

En na de aanslag op Charlie Hebdo kreeg je nog die aanslag op die supermarkt. Nee, Diederik vermijdt zorgvuldig te zeggen: Jóódse supermarkt. Het woord islam wordt net zo zorgvuldig vermeden. Als Diederik wordt gedwongen toe te geven dat zo’n aanslag hier óók elke dag kan plaats hebben, wordt er gesproken van “die ideologie”. Ik heb er al vaak op gewezen: de diepe waanzin die blijkt uit het verhoor van die hoge ambtenaar van Obama, Stockton, die weigert consequent de woorden islam en terreur te verbinden. U weet wel, moslimbroeder Obama, de man van de uitspraak “de toekomst behoort niet aan degenen die de Profeet belasteren”. Dat waren de Kouachi-boys zeer met hem eens.

Samsom legt er de nadruk ook op dat een aanslag in Nederland niet noodzákelijk hoeft te gebeuren. “Je kunt niet uitsluiten dat het gebeurt. Je weet gelukkig ook niet zeker dat het wél gebeurt, Dus in die zin is het niet zomaar een kwestie van tijd.” Zo glij je er mooi langs: de islam niet noemen en de opdracht tot gewelddadige jihad niet noemen die óók in de mainstream islam [!] als hoogste plicht geldt. En ook Jinek dwingt Samsom niet tot een redenering aangaande dat allerbelangrijkste: of er wel zoiets als een van de islam te onderscheiden islamisme bestaat. Dat hoeft blijkbaar niet. Impliciet blijkt echter uit alles wat Samsom in dit interview verder zal zeggen dat hij gelooft dat er een mooie, gematigde islam bestaat. Want er bestaan pracht-moslims als Ahmed Marcouch (PvdA) en Ahmed Aboutaleb (PvdA).

Het is werkelijk op het hysterische af hoezeer Samsom zelfs het woord “islam” probeert te vermijden. Als-ie komt te spreken over zijn grote raadsmannen en lichtbakens inzake de islam dan zegt-ie dit:

“In mijn geval bel ik dan de Ahmeds. DE PvdA heeft mensen die er meer van weten en ook meer gevoel hebben bij deze zaak omdat ze . . . .mwah . . . . een andere achtergrond hebben . . . .”

Jinek: “Een islamitische achtergrond.”

Samsom: “Ja, in dit geval Marokkaanse achtergrond.”

Let op! Diederik heeft het woord islam niet zelf uitgesproken!

Samsom bizarre dingenDe twee Ahmeds zijn z’n kompas in dit soort zaken, zegt Samsom. Hij heeft het over de woede van Aboutaleb die “zich als moslim in de hoek gezet voelde. ( . . .) Hij wist dat goedwillende moslims het risisco liepen om aangekeken te worden op deze zaak.” En heeft Aboutaleb het nog gehad over de noodzaak zich op 1400 jaar islam te bezinnen? Nee, dat heeft Aboutaleb niet. Aan het eind van dit artikel, zal ik nog uitgebreid ingaan op Aboutaleb, die, zoals in kleine kring bekend is, allang geen moslim meer is en bewaakt wordt tegen het doodvonnis dat vanzelfsprekend door iedere moslim voltrokken kan worden. Want dat is de straf voor afvalligheid in de islam.

Samsom:

“ (. . . ) De reactie van Nederland is wel volwassener dan tien jaar geleden, toen we ook dit meemaakten. Toen zag je heel veel Nederlanders die onmiddellijk met hun vinger naar de moslims wezen. De moord op Theo van Gogh. En veel moslim organisaties die min of meer verongelijkt en defensief daarmee om gingen. ( . . .) En nu wordt eerder op een bredere manier gezegd, hoor eens, het zit complexer in elkaar. Als je zegt: dit is de islam, dan vergis je je. Als je overige zegt: dit heeft niks met de islam te maken dan vergis je je ook. ( . . .) maar nu hadden moslimorganisaties gen aansporing nodig ( . . .) om zich actief hierin te mengen.”

Volwassener. Complexer. Het heeft met de islam te maken en ook weer niet. Ze leren het dus nooit, de linksen. Bernard Lewis, de nu ruim negentigjarige oervader van de islamistiek, heeft het op hoge leeftijd gezegd: “Er zijn gematigde moslims, maar de islam is niet gematigd.” Gematigde moslims zijn géén moslims, want ze laten de essentie weg van hun “geloof”: de plicht tot agressieve onderwerping van de hele wereld, de jihad en de invoering van de sharia. Anne-Marie Delcambre heeft het in een grundlegend opstel uitgelegd: er bestáát geen afzonderlijk extra fanatieke “islamisme”. De islam zelf is islamisme. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei. En de geschiedenis laat zien dat wanneer de crisis diep genoeg is en de moslims talrijk genoeg, de “oelema” (de wetenden, de imams) de oemma (de gewone gelovigen) gaan opvoeden in wat Koran enSoenna wérkelijk leren. Zoals dat gebeurd is in Palestina vanaf de jaren 1920 onder leiding van de Moefti van Jeruzalem. En niet alleen in de islam overwint de fanatieke minderheid altijd de brave meerderheid. Ga eens luisteren naar Brigitte Gabriel die het hartstochtelijk en eloquent uitlegt aan de hand van de seculiere totalitaire bewegingen uit de geschiedenis. Ja, tenslotte gaan ze ten onder, maar de miljoenen doden zijn dan al gevallen. (Hier becommentarieer ik dat filmpje van Gabriel.)

Van dat actief mengen, waarvan Samsom rept, en vooral van luid en duidelijk afstand nemen van “Parijs”, heb ik weinig vernomen en ik denk toch dat de systeem-media dáár toch wel op gesprongen zouden zijn. En dan nog: het beliegen van de ongelovigen tot de moslims sterk genoeg zijn om de macht over te nemen, de taqiyya, is echt geen verzinsel.

Samsom:

“Ik heb van Ahmed Marcouch geleerd: radicalisering is er niet ineens. Je grijpt niet ineens een Kalazjnikov en doet de meest verschrikkelijke dingen. Het groeit en je kunt het zien als je oplet.” En dan komt de oproep aan de leraren om nauwlettend de tekenen in het oog te houden.”

Gelukkig: links gaat de problemen met de islam oplossen en zonder het woord in de mond te nemen. En vooral zonder enige reflectie over wie die problemen hier binnen heeft gebracht.

Let voorts op het wollige taalgebruik: “verschrikkelijke dingen”. Ik heb Job Cohen, óók PvdA, op een Auschwitz-herdenking in het Wertheim-park in een toespraak horen zeggen: “Oorlog, dat zijn mannen met geweren die schieten op andere mannen met geweren.” You don’t say!

Ja, Marcouch weet wel wat van Kalazjnikovs en radicalisering. Ik herinner er aan dat Ahmed Marcouch in 2005 subsidie aanvroeg voor een conferentie met de radicale geestelijke Yusuf al-Qaradawi. Dat is een “geestelijke” en Jodenvervloeker die graag als laatste daad in zijn leven at random met een machinegeweer willekeurig Joden zou doodschieten al moest het vanuit een rolstoel.

En Marcouch is toch echt degene die gebedsruimtes voor moslims in de Hogschool van Amsterdam bepleitte. Theodor Holman merkte op:

“De Hogeschool van Amsterdam is, nogmaals, een openbare school. Waarom daarin een moskee hoort, is mij een raadsel. Zeker als dat door een lid van de PvdA wordt bevorderd die wéét dat een gedooggebedsruimte die er was, werd misbruikt om een scherpe sociale controle uit te oefenen op studerende vrouwen.” [mijn vet]

Marcouch was toch ook degene die pleitte voor het toestaan van hoofddoeken voor moslimische politie-agenteuzes? Terwijl Marcouch toch ook wel weet dat de salafist zegt: “Elke hoofddoek is een vlag geplant in vijandelijk gebied.” Dat wordt ook vaak vergeten: wanneer ik naar buiten ga in mijn wijk en daar twee uur rondloop heb ik minimaal 200 keer een symbool in mijn smoel gewreven gekregen dat ik nazistisch acht. Dat is nog eens wat anders dan twee weken per jaar Zwarte Piet.

Hoe zei “Rasoel” het ook alweer: “De gezelligheid zal verdwijnen in Nederland”. Merkwaardig toch. De problemen en het lijden die de import van de islam heeft meegebracht zijn gigantisch, wereldwijd en dus ook in Nederland. En geen seconde reflecteert zo’n Samsom over het feit dat het links is geweest die alsmaar is doorgegaan met die import, de problemen zo lang mogelijk ontkend heeft, nóg steeds de essentie van de islam weigert onder ogen te zien, iedereen die wees op het gevaar als racist heeft weggezet, maar nu de grootste bek heeft over de “oplossingen” die gezocht moeten worden. Ik heb die Felix Rottenberg onlangs bezig gezien in DWDD: doordrongen van de zeer ernstige problemen was hij zich heftig aan het opblazen en vertelde dat hij zich weer serieus ging inzetten. Maar geen seconde van introspectie.

Zou Aboutaleb zich beter rekenschap van zijn eigen verleden hebben gegeven? Mogelijk. In elk geval zal ik hier de tekst van een stuk laten volgen dat ik op 30 april 2008 publiceerde op Het Vrije Volk onder het pseudoniem “Kassander” en dat ook op mijn website is te vinden.

Op Vrijdagavond 25 april 2008 zat Ahmed Aboutaleb bij Pauw & Witteman. Bekijk op “uitzending gemist” eens de 40 seconden na 7:30. Dan zien we Aboutaleb zeggen dat hij niet van generaliseren houdt. En dat doet hij als een typische moslim: intimiderend.

Aboutaleb nam afstand van haatschreeuwer Fawaz, vooral vanwege de “imagoschade” die moslims en Marokkanen volgens hem vanwege deze imam oplopen.

Waarop Jeroen Pauw over Fawaz dit zei:

“Er zijn heel veel mensen die zeggen: dat is het ware gezicht van de islam. Dat is het dus echt.”

Op dat moment kreeg Aboutaleb de onverzettelijkheid van de echte moslimstrijder over zich. In hem voer een autoritaire ongenaakbaarheid en hooghartigheid, die autochtone Hollandse baasjes sinds de jaren 1960 afgeleerd hebben. Heilig verontwaardigd zei hij:

“Dat is niet het ware gezicht van de islam. Want hier zit ook een moslim. En pas dus op met dat soort generaliserende opmerkingen. Ik ben ook moslim. En ik meen ook dat ik het ware gezicht van de islam laat zien. Dus dat zijn generalisaties die geen pas geven.”

Waarop Pauw inbond.

Maar iemand had natuurlijk moeten zeggen:

“Misschien moet u iets minder verontwaardigd zijn, mijnheer Aboutaleb. Want de geschiedenis van de islam levert een nogal generaal patroon op van agressie, bloedvergieten, racisme, seksisme en pure onderdrukking.  Ook de actuele reëel bestaande islam levert een nogal generaal patroon op. Er bestaat nergens een islamitische maatschappij die aan minimum-normen van humaniteit voldoet. Die heeft ook nooit bestaan. We hebben in het Westen een enorme last van de minderheid van moslims. En het kan best zijn dat u een leuke moslim bent. Zo had je ook leuke communisten en zelfs leuke fascisten, die het allemaal prima bedoelden. Maar dat maakt het historisch globale oordeel over die systemen niet minder vernietigend. Iemand als Samuel Huntington heeft over 1400 jaar islam een inderdaad vernietigend oordeel geveld. En hij is de enige niet. U zou zich, mijnheer Aboutaleb, ietsje schuldbewuster kunnen opstellen, zoals wij dat hier in het Westen altijd zo goed kunnen als het over ónze fouten gaat. U zou zich eens af kunnen vragen in hoeverre de goede moslims, van wie u er blijkbaar een bent, de islam zó goed maken dat we er helemaal geen negatieve uitspraken meer over kunnen doen. Er zijn mensen die op goede gronden beweren dat de islam een totalitair systeem is, dat zichzelf als onveranderlijk definieert. Dat er dus nooit een liberale, humane islam kan bestaan. Dat de extremisten in de islam altijd de beste, nee de énige papieren hebben. Godfather van islamkenners Bernard Lewis zei: ‘Er bestaan gematigde moslims, maar de islam is niet gematigd.’ Hans Jansen zegt: ‘De islam is geen vredelievende godsdienst. Dat is gewoon niet waar.’ Kortom: misschien is een reactie van verontwaardiging niet gepast op een opmerking dat sommigen Fawaz als het echte gezicht van de islam zien.”

Ja, dat had iemand tegen Aboutaleb moeten zeggen, toen hij als typische moslim reageerde.

UPDATE:

Een mooie korte column van Aynan getitel “#weljouwislam”. Ik citeer een paar zinnen:

“Het had van karakter, wijsheid en waarheid getuigd als de actie [in Parijs] moslims had aangezet eens eerlijk naar hun overtuiging te kijken. Want dat het mis is met de islam is duidelijk. Wie de wereld inkijkt, krijgt bevestiging na bevestiging. (. . .) Het is veelzeggend en tekenend dat het na tien jaar debat de islamitische gemeenschap niet lukt om zelfkritiek voort te brengen.”

Erdogan heeft inmiddels laten weten dat de aanslagen veroorzaakt zijn door het beledigen van de islam in het Westen, door de bekende “islamofobie”.

Premier Valls van Frankrijk – kijk op 3:35 – verklaarde in het parlement:

“Frankrijk is in oorlog met het terrorisme, met de Jihad en de radicale islam. Frankrijk is niet in oorlog met een religie. Niet met de islam en niet met de moslims.”

Ik geloof dat we hier toch een stukje winst horen: we zijn dus wél in oorlog met de radicále islam. Nu nog het inzicht dat er maar één islam is en dan zijn we er. Maar dát is dan weer erg onwaarschijnlijk als president Hollande publiekelijk verklaart: “Deze terroristen en fanatici niets hebben te maken met de islamitische godsdienst.”

Maar Angela Merkel heeft daarentegen verklaard dat Pegida liegt en dat de islam gewoon bij Duitsland hoort. Nou, ja, als ze bedoelt dat Duitsland en Nazisme bij elkaar horen, heeft ze een punt.

Samsom interrumpeert na de spreekbeurt van Wilders over “Parijs” en zegt tegen Wilders:

“Ziet de heer Wilders nou niet dat wat hij hier nou net zes minuten heeft staan doen precies hetzelfde is al wat de terroristen doen: haat, angst en verdeeldheid zaaien.”

Wat mij betreft krijgt Samsom alléén al hiervoor na de Burgeroorlog en de “Rechtse” Revolutie 5 jaar dwangarbeid met gedwongen scholing inzake islam en Israël.

Wilders antwoordt dat Samsom door die vergelijking te maken bewijst een “zieke geest” te hebben.

Het onderschrift bij het YouTube filmpje luidt:

“De andere fractievoorzitters hebben ook kritiek op Wilders. GroenLinks-leider Van Ojik vroeg zich hardop af of Wilders wel eens nadenkt over de gevolgen van de manier waarop hij politiek bedrijft. VVD-fractievoorzitter Zijlstra: ‘U zegt op te komen voor de vrijheden in dit land en dat doet u door ze weg te gooien.’ “

Ja, ze zijn ongeneeslijk ziek en ze leren het nóóit.

Zie ook Joost Niemöller: “Samsom brengt de politiek terug naar de tijd van Janmaat

_____________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron