Een van de vele IS-strot-doorsnijdingen. Als die

Een van de vele IS-strot-doorsnijdingen. Als die “Palestijnse Staat” in Samaria-Judea er komt, zal de zusterorganisatie van IS, Hamas, binnen de kortste keren daar aan de macht zijn. Maar laten we het gauw weer hebben over het stoute Israël, verkeerde Jaffa-sinaasappels en die uiterst integere BDS-beweging!

Toen de webmaster van E. J. Bron, Martin van Vliet en ik, Martien Pennings, een aanmanende sommering ontvingen van een advocatenkantoor in Den Haag (SRK) om op de website “Joop.nl” een “rectificatie” te plaatsen waarin wij zouden verklaren dat de heer J. J. Wijenberg géén antisemiet is en dat wij ons dus schromelijk vergisten, wenste de webmaster geen gezeik en stemde in. Martin van Vliet “rectificeerde” op eigen wijze en uitdrukkelijk niet op de Joop. Maar ik vond het een uitstekend idee waarmee ik enthousiast instemde. En ik beloofde dat ik de redenen voor mijn enthousiasme in een artikel zou uiteen zetten, zo gauw de rectum-ficatie op de Joop zou staan. De heer Wijenberg, zo begrepen wij van diens advocaat, zou onze nederige excuses in een artikel van zijn hand inbedden en dat zou dan op de Joop verschijnen.

Het is nu inmiddels drie weken geleden dat webmaster en ik toestemming gaven. Dat is toch wel vrij lang en wij vermoeden dan ook dat het artikel van Wijenberg er niet gaat komen. En wij vermoeden voorts dat de reden daarvoor is dat Francisco van Jole cum suis geen publiciteit gunnen aan E. J. Bron en Martin van Vliet en Martien Pennings.

Die publiciteit was precies een voorname reden om toestemming te geven voor deze . . . . eh . . . . . rectumficatio prava atque perversa. Maximale reuring! De vele linkse volgers van “Joop.nl” zouden opmerkzaam gemaakt worden op de site van E. J. Bron, op het feit dat mensen als Van Vliet en Pennings ooit dachten dat J. J. Wijenberg een antisemiet is en wellicht zouden ze het artikel lezen – (een ietsje andere versie natuurlijk) – dat u nu onder ogen hebt. Want ik was van plan dat strategisch te publiceren op het moment dat de “rectificatie” op “Joop.nl” zou verschijnen.

Ik moet wel eerlijk zijn, want een belangrijke reden was óók de bedreiging in de brief van de advocaat van Wijenberg:

“Proceskosten zullen dan, indien door de rechter toegewezen, ook voor uw rekening kunnen komen.”

Oei! Doe maar niet dan! Ik (1945) met mijn kale AOW! En al die D66-rechters in Nederland! Dikke kans dat we verliezen. Wijenberg daarentegen heeft geld en tijd zat. Hij is van 1938 en dus al een paar jaar met riant pensioen. Na de beschrijving van de carrière van Wijenberg als top-ambtenaar, zegt Martin van Vliet over hem:

“U ziet, dit is een man met een behoorlijke carrière achter de rug. Hij is onder meer ambassadeur geweest in Jemen en Saoedi-Arabië, dus hij zou moeten weten hoe erg het is om in een land te leven waar de sharia heerst. Maar nee, deze idioot heeft het zijn levenswerk gemaakt om de enige joodse staat ter wereld, de enige democratische en pluriforme staat in het Midden-Oosten te vuur en te zwaard te bestrijden.[mijn blauwe vet]

Ik durf niet te schatten wat de maandelijkse inkomsten zijn van deze gestoorde, maar het is een fors veelvoud van die duizend euro waarmee ik moet rondkomen. Dus het is eigenlijk wel gepast dat zijn “overwinning” op mij aangekondigd wordt op de “socialistische” VARA-site “Joop.nl”.

Goed. Samengevat: vrees voor proceskosten en maximale aandacht van Joop-adepten als redenen.

Ik heb mensen vaker gesmeekt mij voor de rechter te dagen, maar aan zo’n stil kort geding waaraan door de media natuurlijk geen aandacht besteed zou worden, heb ik qua stennis natuurlijk niks. Maar ik beloof u dat, als van mij geëist zou worden om mijn bewering in te trekken dat de islam de oudste en nieuwste vorm van Nazisme is, ik dat zal weigeren al zou dat betekenen dat ik in de goot met doorgesneden strot doodvries, bedelstaf nog in de hand. En als er van mij in kort geding intrekking zou worden geëist van mijn kwalificatie “vette, antisemitische ratten” richting NOS-journaal in het algemeen en Hamas-correspondente Monique van Hoogstraten in het bijzonder, zou ik het óók op een kort geding aan laten komen. Want dan verwacht ik iets meer reuring en heb ik een betere verdediging dan tegen zo’n obscure lijpenist als Wijenberg. Mijn eerste lijn van verdediging zou dan zijn dat mijn schelden uitsluitend dient om de aandacht te vestigen op een groot maatschappelijk probleem, namelijk dat nagenoeg de hele culturele quasi-elite, inclusief het NOS-journaal, bezig is de Jodenhaat in Nederland te bevorderen, inzonderheid die onder moslims, met lieglasterlijke berichtgeving over Israël.

Zo’n “rectificatie” is overigens natuurlijk verschrikkelijk leeg gelul: net zo min als je wiskundig kunt “funderen” dat iemand antisemiet-Jodenhater is, kan je onomstotelijk bewijzen dat-ie het niet is. De vraag is eigenlijk: mag je zeggen dat iemand een Jodenhatende antisemiet is, indien die persoon met consequente irrationaliteit al decennia Israël aanvalt en alles doet om de nieuwe Nazi’s, de aanhangers van de islam, te helpen. Nou, die kwestie had ik best rechterlijk willen laten toetsen als, nogmaals, er wat minder D66-rechters in Nederland zouden rondlopen en als ik meer dan 1000 euro in de maand te besteden zou hebben. Ik zal dus degenen die ik vroeger antisemiet noemde voortaan slechts als Israël-irrationalist karakteriseren.

In de “aanmaning” die ik van de advocaat van Wijenberg ontving, stonden deze typerende twee zinnen:

“Cliënt is géén antisemiet, maar antizionist. Deze begrippen verschillen in de huidige maatschappelijke en juridische context wezenlijk van elkaar.”

Tsja, daar heb je het probleem weer in een andere vorm. Net zomin als je kan bewijzen dat iemand een “wezenlijke” anti-semitische Jodenhater is, kan je aantonen dat “anti-zionisme” op “wezenlijke” wijze een masker is voor Jodenhaat of Joodse zelfhaat.

Onder dreiging van dagvaarding ben ik bereid elke keer dat ik het woord “antisemiet” heb gebruikt of een afleiding daarvan, dat te vervangen door “Israël-irrationalist” of een afgeleide daarvan. Een Israël-irrationalist is een gek, inderdaad, maar geen gewone gek. Israël-irrationalisten zijn politieke gekken die héél, héél, héél erg in de kaart spelen van het Jodenhatend antisemitisme. Israël-irrationalisten noem ik de vele miljoenen moslims en “linksen” die het absolute Kwaad van de islam omarmen en het relatief Goede van Israël willen vernietigen. Maar het zijn natuurlijk géén antisemitische Jodenhaters! Ben je gek, zeg! Ze spelen alleen de echte Jodenhaters héél, héél, héél erg in de kaart. Maar dat is uiteraard puur, puur, púúr toeval.

Hoe gek dit mijnheertje Wijenberg is, moet je eens gaan lezen in het stuk dat Martin van Vliet wijdde aan een pervers stuk van deze gevaarlijke krankzinnige. Wijenbergs stuk is, zoals alle “anti-Zionistische” teksten, opgebouwd uit leugens gedrapeerd rond verzwijgingen. Maar deze Wijenberg maakt het wel heel erg kras. Ik geef u één zin: “Het IS-doel is het vestigen van een utopische religieuze staat, precies zoals de zionisten hebben gedaan.“

touw wordt bevestigdTOUW EXPLOSIEF ONTHOOFDIONG 1

TOUW EXPLOSIEF ONTHOOFDIONG 2kooi zakt

KOOI WATER ISIS 6 KOOI WATER ISIS 5 KOOI WATER ISIS 4 KOOI WATER ISIS 3 KOOI WATER ISIS 2(Bron van de stills: GeenStijl)

De kern van Wijenbergs betoog is dat de moslim-jeugd die ook vanuit Nederland naar IS trekt, handelt uit begrijpelijk idealisme (zie de illustraties hier boven) en dat de beste bestrijding van IS . . . . . . . bestrijding van Israël is. Ja, dat is echt volslagen van de pot gerukt. De subtitel van zijn stuk luidt: “Politieke partijen moeten afstand nemen van Israël om de strijd tegen IS te winnen.” En “Joop.nl” publiceert dat gewoon. Niks aan de hand.

En wachten we nog steeds af of ze onze bekentenis nog eens gaan publiceren dat we helemaal niet kunnen bewijzen dat Wijenberg een antisemiet is? Nee, wij bekennen ons onvermogen. Wij kunnen alleen aantonen dat Wijenberg een Israël-irrationalist is. Zelf noemt hij dat “anti-Zionist”. Ach ja, als het kronkel-kruipende en glad-glijdende beestje maar een naam heeft.

Tenslotte: ik heb gespeeld met de gedachte een stuk te gaan schrijven en publiceren waarin ik het Israël-oeuvre van Wijenberg analyseer en dan wellicht beter onderbouwd toch tot de conclusie kom dat hij een antisemitische Jodenhater is. In dat stuk zou ik dan aantonen dat Wijenberg, gezien zijn status, net als Van Agt beter móét weten dan zijn leugenlaster-annex-verzwijgingen inzake Israël. Dan zou ik stellen dat Wijenberg blijkbaar tegen alle evidentie in die leugenlaster-annex-verzwijgingen bewust wenst en wil, waarmee hij in mijn definitie een Jodenhatende antisemiet is. Als het dan tot een rechtszaak zou komen, zou ik veel sterker staan. Niettemin zou dan wel een flink aantal mensen achter me moeten hebben die gezamenlijk garant staan voor de gerechtskosten als ik onverhoopt toch verlies.

Dat is niet onmogelijk, zo’n nederlaag, want, ten derde male, de rechterlijke macht in Nederland is heel erg D66, dus met een vernisje van kosmopolitische redelijkheid waaronder net zoveel starnakelse gekte kolkt als bij die Pechtold zelf. Zoals ik eerder zei: ik zou die rechterlijke macht in Nederland graag eens “publiekelijk vertellen dat ze minstens voor de helft niet in een toga, maar in een dwangbuis thuishoren. Dan kan ik eindelijk ook eens persoonlijk aan ze vragen hoe die gebefte gek met die interessante bril heette die ‘Fitna’ van Geert Wilders ‘op het randje’ vond. U weet wel, ‘Fitna’, waarin moslims zelf vol trots uitleggen en tonen hoe godvergeten moorddadig en racistisch hun quasi-religie is.”

Martin van Vliet wees mij erop dat er bij Wijenberg waarschijnlijk een poging achter zit om een precedent te scheppen: als hij gelijk krijgt van de kort-geding-rechter, kan je niemand meer een Jodenhatende antisemiet noemen.

Maar . . . . . . ik moet bekennen dat ik de kracht niet meer heb om het soort waanzin dat Wijenberg uitkotst te bevechten. Ik heb blijkbaar té lang tegen die bierkaai op geknokt. Ik walg alléén al bij de gedachte om al die evidentiële zaken opnieuw te moeten uitleggen. Om die misdadige onwil tot waarheid opnieuw bij Wijenberg te moeten bevechten. Ik heb het blijkbaar té vaak moeten doen, zoals bij bijvoorbeeld, Etienne Vermeersch, Thomas von der Dunk en Dries van Agt.

Dus is het inderdaad zaak op dit moment even toe te geven. Misschien komt er weer een moment dat ik het weer kan, maar op dit ogenblik wil ik het gajes alleen nog maar vermoorden.

Ik heb wel een kleine verkenning gedaan wat zo’n analyse van Wijenberg zou vereisen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat al wat ik tot nu toe aan tekst van “linkse” gekken heb geanalyseerd het niet haalt bij de totale waanzin die deze Wijenberg uitkraamt. Die ene zin die ik hierboven aanhaalde uit zijn geschriften, waarin hij het Zionistische project in Palestina gelijk stelt met de plannen die de halsafsnijders van het Islamitisch Kalifaat met de wereld hebben, geeft de diepte van zijn gestoordheid aan. Voor Wijenberg is de bloedorgie die bewust werd georganiseerd rond de Deense Mohammed-cartoons aanleiding om tegelijk a) het gegroeide zelfbewustzijn van de islamitische wereld, inclusief Iran, te bezingen en tegelijk b) Israël de schuld te geven van een eventuele wereldoorlog die het gevolg zal zijn van dat prachtbewustzijn. In een gastcolumn bij die levenslang tussen Maoïsme en Israël-irrationalisme verdwaalde, Anja Meulenbelt, verwoordt Wijenberg dat aldus:

“In de moslimwereld met 1,4 miljard leden beziet men de rol van de VS en Europa als agressief koloniserend met andere middelen dan vroeger: Afghanistan, Irak, de Palestijnen en nu de bedreiging van Iran. De reactie op het publiceren van 12 cartoons in een onbekend blad uitgegeven ergens in Denemarken heeft bepaalde regeringen en moslims wereldwijd duidelijk gemaakt hoe sterk hun wapens zijn in de strijd tegen het – in hun perceptie – hun geloof minachtende Westen. Niet alleen een aanval op Iran, maar ook de voortgaande vernederingen, de onderdrukking en de niet aflatende accaparering van Palestijns gebied (die ieder uitzicht wegneemt op de totstandkoming aan een levensvatbare staat voor de Palestijnen), kunnen de lont in het kruitvat worden in de Arabische wereld, in Azië en in Europese banlieus, de Nederlandse incluis.”

In het bovenstaande zit nog een super-pervertering, namelijk dat het Israëls schuld zou zijn dat er nog geen “Palestijnse staat” is, terwijl de waarheid natuurlijk luidt dat er maar één probleem is, namelijk dat de Arabieren de Joden dood willen hebben, dat ze Israël willen vernietigen, dat ze Israël niet willen erkennen, dat ze Samaria-en-Judea Judenrein en tot een raketlanceerplatform willen maken zoals ze dat sinds 2005 met Gaza hebben gedaan en dat ze al 70 jaar de meest genereuze vredesvoorstellen van Israël hebben afgewezen.

Op een ander fris podium van erbarmende menslieverds, “Stop de Bezetting”, meent Wijenberg de hele Israëlische staat en maatschappij te moeten karakteriseren als doortrokken van een Mengele-mentaliteit.

“Ook heb ik een recent artikel van Jonathan Cook bijgevoegd. De strekking is, dat Israël de Palestijnse bevolking op de Westoever en in Gaza onder andere opgesloten houdt om op hen – levende wezens – telkens weer militaire goederen en diensten uit te testen. Deze zijn belangrijk om de ‘kwaliteit’ van deze Israëlische export – ca. 30% van de totale export – te handhaven. Cook citeert een Israëlische verantwoordelijke: de Palestijnen zijn geboren om voor ons te sterven. Deze economische belangen zijn ook reden waarom Israël geen enkele belangstelling voor vrede heeft. In Nederland zijn proefdieren voor wetenschappelijk onderzoek beter beschermd dat de weerloze Palestijnse bevolking. Is het mogelijk om moreel nog dieper weg te zinken? Zouden wij werkelijk gebruik willen maken van deze ‘hoogstaande’ producten en diensten?”

Het beste lijkt me de vraag uit het bovenstaande te herhalen: kan deze Wijenberg moreel dieper zinken? Mijn antwoord luidt voorlopig dat ik steeds minder geloof dat het bij Wijenberg een kwestie van moraal is, maar dat in mijnheers hoofd echt een draadje los zit. Dus op de vraag of Wijenberg een Jodenhatende antisemiet is, moet ook het antwoord luiden: wellicht, maar op de wijze zoals andere psychiatrische patiënten Napoleon zijn of Cleopatra of Hitler. Dat betekent niettemin dat ook dit soort neurologisch geïndiceerden, nee, voorál dit soort gekken, kosmisch-vernietigende consequenties voor de buitenwereld kunnen hebben. Dat hele Ayatolaanse regime in Iran is geheel starnakels. Obama is een apokalyptische gek én een moslimbroeder en samen zijn al deze patiënten bezig via een “nucleaire deal” het Midden Oosten zodanig te ontwrichten dat een Einde-der-Tijden-Oorlog tot de reële mogelijkheden gaat behoren. En vergis je niet in de invloed van Wijenberg: uit de commentaren onder wat Wijenberg op “Joop.nl” schrijft, blijkt dat hij als een serieuze idealist wordt gezien die het allemaal scherp in de gaten heeft. Er is, zoals we weten, een breed “links” publiek dat geheel gehersenspoeld is door die al decennia durende stroom van irrationalistische Israël-haat, Palestijnen-slachtofferitis en islam-Verharmlosung waarin het brede publiek wordt ondergedompeld door de mainstream-media. En de moslim-bevolking, grotendeels bondgenoot van deze verdwaasden . . . . . eh . . . . . moet ik het nog uitspellen? Nee toch?

Jan Wijenberg (midden) met Margriet Teders van “Vrouwen in het Zwart” die rouwdiensten houden omwille van de slachtoffers die de Joden maken en natuurlijk rechts de bekende “anti-Zionist” Dries van Agt

Jan Wijenberg (midden) met Margriet Teders van “Vrouwen in het Zwart” die rouwdiensten houden omwille van de slachtoffers die de Joden maken en natuurlijk rechts de bekende “anti-Zionist” Dries van Agt

CORRECTIEVE UPDATE BIJ DE FOTO:

Die man in het midden is niet Jan Wijenberg, maar iemand die Paul Lamp schijnt te heten. Maar de foto is te mooi om weg te halen. Wél hier een plaatje van de echte Jan Wijenberg:

wijenberg jan

____________________

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron