Door Caroline Glick   (vertaling van haar stuk van 8 october 2021 op haar website)

Hoe verliest een land zijn vrijheid? Één manier is natuurlijk door buitenlandse verovering. De geschiedenis is vervuld van voorbeelden van naties die onderworpen en in slavernij gebracht worden door buitenlandse tirannie. Tegenwoordig verliezen Amerikanen in de VS hun vrijheid niet aan een buitenlandse mogendheid, maar aan binnenlandse revolutionairen. De revolutionairen zijn bereid geweld te gebruiken, zoals ze lieten zien in de zomer van 2020, toen ze zich een weg door Amerikaanse steden baanden, al brandstichtend en plunderend. Maar over het algemeen is hun wapen niet het geweer of de laars, maar demonisering en intimidatie. En nu de regering-Biden stevig aan de macht is, gaan ze verder met hun revolutie met de stevige steun van de staat en zijn wapens van repressie en criminalisering.

Vorige maand kwamen revolutionairen en regering samen voor de camera’s tijdens een ontmoeting tussen vice-president Kamala Harris en studenten van de George Mason University in Virginia. Een studente met een kinderlijke stem gebruikte haar audiëntie bij Harris als een kans om de smerige haat van deze revolutionairen tegen Joden en Amerika te promoten. Ze snoof emotioneel onder haar masker en vertelde de op een na hoogste gekozen functionaris van Amerika dat haar gevoelens gekwetst waren toen het Congres een wetsvoorstel aannam voor aanvullende financiering van het Israëlische Iron Dome-antiraketsysteem. Deze actie, kermde ze, “doet pijn aan mijn hart omdat het een etnische genocide is en een ontheemding van mensen, hetzelfde als in Amerika, en ik weet zeker dat u zich hiervan bewust bent”. Van Harris zou kunnen worden verwacht dat zij de student ter verantwoording zou roepen voor het promoten van antisemitische en anti-Amerikaanse bloedsprookjes. Maar dat deed ze niet. In plaats daarvan sterkte Harris de jonge kwezel . Ze zei dat ze “blij” was dat de studente haar mening deelde. “Dit gaat over het feit dat jouw stem, jouw zienswijze, jouw ervaring, jouw waarheid, niet onderdrukt mag worden en gehoord moet worden, toch? En een van de dingen waar we voor vechten in een democratie, toch?”

Er zijn twee manieren om het gedrag van Harris te begrijpen, en ze kunnen allebei tegelijk waar zijn. Het is mogelijk dat Harris zich onder druk gezet voelde. Ze wilde geen confrontatie aangaan met een gevoelige huilebalk die vertelde over haar gekwetste hart. Zeurende revolutionairen de waarheid vertellen is niet goed voor de beeldvorming. In feite leidt het er meestal toe dat iemand uit de maatschappij verstoten (gecanceled) wordt. Denk eens aan het lot van professor Dorian Abbot. De gerenommeerde geofysicus aan de Universiteit van Chicago was later deze maand uitgenodigd om de prestigieuze Carlson-lezing van het MIT te presenteren. Maar toen bekend werd dat Abbot naar de campus zou komen, eisten de revolutionairen van het MIT dat de uitnodiging zou worden ingetrokken. Het blijkt namelijk dat Abbot schuldig is aan het uiten van verkeerde gedachten. Hij verzet zich tegen academische discriminatie van blanke studenten op basis van hun huidskleur. Net als Harris besloten MIT-bestuurders dat het beter was om toe te geven aan de revolutionaire meute dan op te komen voor het recht van hun studenten om van Abbot te leren.

De wrongthink mobs die op de meeste Amerikaanse campussen heersen, hebben nu hun tentakels ook uitgespreid richting politiek. Deze week achtervolgden revolutionairen in Arizona de gematigde democraat senator Kyrsten Sinema in een openbaar toilet. Ze bestraften en bedreigden haar terwijl ze op de wc zat en terwijl ze haar handen waste aan een fonteintje. Sinema verdiende intimidatie in het damestoilet omdat ze gekant is tegen het revolutionaire social engineering-budget van $ 3,5 biljoen voor 2022. De tweede reden waarom Harris besloten kan hebben om mee te gaan in de laster over Israël en Amerika van de student, is omdat ze waarschijnlijk echt goed vond wat de student zei. Dit brengt ons bij het wezen van de revolutie en bij het standpunt van de regering-Biden-Harris over de doelstellingen ervan.

Zoals Barack Obama zei na het winnen van de presidentsverkiezingen van 2008, is het doel van de revolutie om “de Verenigde Staten van Amerika fundamenteel te transformeren”. De doctrine die de kern vormt van de revolutie is de kritische rassentheorie (“critical race theory”). Zoals CRT-onderzoeker Christopher Rufo van het Manhattan Institute schreef: “Kritische rassen-theoretici geloven dat Amerikaanse instellingen als de grondwet en het rechtssysteem vrijheid en gelijkheid prediken, maar in werkelijkheid slechts “camouflages” zijn voor naakte raciale overheersing. Ze geloven dat racisme een constante, universele toestand is.” Rufo vervolgde: “De kritische rassentheorie herformuleert de oude marxistische dichotomie van onderdrukker en onderdrukte, waarbij de klassen-categorieën bourgeoisie en proletariaat worden vervangen door de identiteits-categorieën Wit en Zwart. Maar de basis-conclusie is dezelfde: om de mens te bevrijden, moet de samenleving fundamenteel worden getransformeerd door middel van morele, economische en politieke revolutie.”

Begin 2020 onthulde Rufo dat de federale overheid — inclusief ministeries, andere officiële instanties en de Amerikaanse strijdkrachten — van hun werknemers en militairen eisten dat ze CRT-workshops en seminars volgden. Deelnemers aan de seminars werden gescheiden op grond van ras. Blanke deelnemers moesten hun “witheid”, dat wil zeggen hun inherente racisme, erkennen en afwijzen , zich verontschuldigen tegenover niet-blanken en zich ertoe verplichten hun niet-blanke collega’s ten koste van zichzelf in hun kracht te zetten, aangezien, zo werd hen verteld, zij als blanke mensen van nature onderdrukkers waren. Rufo’s onthullingen veroorzaakten opschudding. Toen reageerde president Donald Trump door een executive order uit te vaardigen die CRT-training binnen de federale overheid en de strijdkrachten verbiedt.

Die executive order van Trump was een van de eerste beleidsmaatregelen die Biden ongedaan maakte. Biden annuleerde het bevel van Trump op zijn eerste dag in functie. In de dagen en maanden die volgden, heeft zijn regering de CRT-indoctrinatie hersteld en uitgebreid. Sinds begin dit jaar is het zwaartepunt in de strijd tegen de CRT-revolutie verschoven van de overheid naar het klaslokaal. Rufo en anderen onthulden hoe lokale schoolbesturen van kust tot kust onder de dekmantel van racismebestrijding klaslokalen op basis- en middelbare scholen hebben omgevormd tot CRT-indoctrinatie-centra. Kleuters wordt geleerd dat hun geslacht niet vaststaat maar fluïde is . Indoctrinerende verhalen met een strekking die hard-communistisch, anti-Amerikaans, anti-blank en anti-politie zijn, doen overal de ronde in heel Amerika. Zo werden vijfdeklassers op een basisschool in Philadelphia gedwongen om het “Zwarte communisme” te vieren. Kleuters in Buffalo, New York leerden dat “alle blanke mensen” racisten zijn en werden gedwongen om een ​​video van dode zwarte kinderen te bekijken. Ze werden gewaarschuwd voor “racistische politie en door de staat gesanctioneerd geweld”, waardoor hun leven voortdurend in gevaar was.

Ouders zagen de indoctrinatie uit de eerste hand als gevolg van de schoolsluitingen van het afgelopen anderhalf jaar als reactie op de Covid-19-pandemie. Terwijl de klaslokalen via Zoom de huizen binnentrokken, zagen Amerikaanse ouders dat de leraren van hun kinderen de politie demoniseerden en hen leerden hun land te haten, mensen te beoordelen op hun huidskleur en de waarden die de kern van de American experience vormen, af te wijzen. De backlash is hevig geweest. In de lente en zomer begonnen duizenden bezorgde ouders in het hele land de vergaderingen van de schoolraad bij te wonen en eisten ze dat de indoctrinatie zou stoppen en de CRT-curricula zouden worden ingetrokken. Video’s van de vergaderingen en de steevast afwijzende en vijandige reacties die ouders kregen van schoolbestuurders, werden door tientallen miljoenen mensen gezien. In Virginia, dat een brandpunt van de strijd was, zijn ouders gearresteerd omdat ze probeerden hun kinderen te beschermen tegen CRT.

Twee weken geleden begonnen de CRT-revolutionairen hun tegenaanval op de ouders. Tijdens een regeringsdebat in Virginia op 28 september zei voormalig gouverneur en huidige kandidaat voor de Democraten, Terry McAuliffe, dat ouders niet het recht hebben om zich met het schoolcurriculum te bemoeien. “Ik laat ouders niet naar school komen om boeken te pakken en hun eigen beslissingen te nemen”, zei hij, eraan toevoegend: “Ik denk niet dat ouders scholen moeten vertellen wat ze moeten onderwijzen.” De volgende dag schreef de National School Boards Association een brief naar Biden waarin hem werd gevraagd zijn regering op te dragen de protesterende ouders te behandelen als “binnenlandse terroristen”. En deze week gaf procureur-generaal Merrick Garland een memo uit aan de directeur van de FBI en de federale aanklagers, die hen inderdaad opdroegen om aan het verzoek van de NSBA te voldoen.

Garlands memo was niet minder gericht aan ouders dan aan federale wetshandhavers. En zijn boodschap was duidelijk: als je bezwaar maakt tegen CRT-indoctrinatie in de klas, zal de federale overheid je behandelen als terroristen. Je zult alles verliezen. Hoeveel ouders zullen onder de gegeven omstandigheden bereid zijn om de strijd voor de Amerikaanse zielen van hun kinderen voort te zetten?

Dit brengt ons terug bij de student van George Mason University. De anti-Amerikaanse en antisemitische leugens die ze aan Harris voorlegde, waren niet haar leugens. Het waren de leugens die haar door de CRT-revolutionairen in de klas werden geleerd. Ze leerden haar dat de VS niet in vrijheid is geboren, maar in slavernij, racisme en genocide. Ze heeft geleerd dat de Onafhankelijkheidsverklaring, de Grondwet, de Burgeroorlog en de Civil Rights Act allemaal vijgenbladeren waren waarachter de ware corruptie van Amerika opereert en zijn onderdrukkende, genocidale en racistische machinaties uitvoert. Er is geen vergeving voor de misdaden van Amerika. Alleen de revolutie, die “de Verenigde Staten fundamenteel zal transformeren” [Obama] kan de ziekte van Uncle Sam genezen.

 Evenzo kan de Joodse staat, de mini-uitvoering van Amerika, alleen worden verlost wanneer de “imperialistische Joodse kolonisten” en hun “genocidale“apartheidsregime” uit “Palestina” worden geschopt. Consistente peiling-gegevens tonen aan dat tussen twee derde en driekwart van de Amerikanen zich verzet tegen de opname van CRT in schoolcurricula. Maar de revolutionairen geven er niet om. Ze hebben de goedkeuring van het publiek niet nodig met aan hun zijde de FBI, de Amerikaanse advocaten, de president en de vice-president die bezig zijn de volledige kracht van de federale regering achter de inspanningen van de revolutionairen te plaatsen.

Amerikanen verliezen hun vrijheid niet aan binnenvallende legers uit China of Rusland, of zelfs niet aan terroristen van Al Qaida. Die vijanden zitten allemaal aan de zijlijn, eten popcorn en kijken toe hoe de gecombineerde kracht van CRT-revolutionairen en de federale regering de rechten en vrijheden vertrappelen die het karakter van Amerika sinds de oprichting hebben bepaald, ten gunste van “hun stem, hun perspectief, hun ervaring en hun waarheid”.

UPDATE 10 oktober

Het Engelstalige PressTV, ‘n propagandazender vh Iraanse terreur-regime, heeft gebruik gemaakt van het gelijk geven door Kamala Harris van deze midddelbare scholiere die beweert dat Israël “etnische genocide” pleegt:

______________________