GANS EVELIEN

Evelien Gans

Door: Martien Pennings

Ja, ik zou óók best een origineler titel voor deze tekst hebben willen vinden. Maar het ligt lekker in het gehoor, dekt de werkelijkheid het beste en bovendien ben ik dol op foute naamgrappen.

Dit is een lang artikel, maar het voordeel is dat de gekritiseerde tekst er in zijn geheel in is opgenomen. Niemand hoeft ingewikkeld te gaan zitten klikken om te zien wat ik aan het kritiseren ben en ik doe het bovendien alinea voor alinea.

Er is genoeg over Evelien Gans op het internet te vinden. Zij is “bijzonder hoogleraar hedendaags Jodendom aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.”  Dus: Oorlog & Joden, een onderwerp dat zeer mijn belangstelling heeft. Maar toch had ik nog nooit van haar gehoord, nog nooit iets van haar gelezen en ik moet zeggen dat ik zulks ook niet van plan ben. Aan dit ene demagogische artikel in de de Opinie-bijlage van de NRC van 8/9 januari 2010 heb ik wel voldoende.

Zoekend op het internet stuitte ik op twee columns van Elma Drayer. In de eerste, van januari 2009, komt Gans ter sprake en in de tweede, van november 2009, de nieuwe Jodenhaatsfeer in het Nederland waarin Gans haar collaborerende rol vervult.

Aanvankelijk lijkt Gans nog verstandige dingen te zeggen, al zijn het uit haar vakliteratuur overgeschreven wijsheden. Ik citeer uit de eerstgenoemde column van Drayer (“Fascinerend, hoe de klassieke Jood weer opduikt”) die in januari 2009 op haar beurt Gans citeert:

Gans: „Antizionisme gaat pas over in Jodenhaat wanneer het zich bedient van identieke mechanismen, in dit geval van stereotypering en demonisering van Israël als zogenaamde collective Jew.”

Gans: “De gelijkschakeling tussen jood (of Israëliër of zionist: deze drie aanduidingen worden vaak klakkeloos door elkaar heen gebruikt) en nazi, ligt tegenwoordig vrij goed in de markt.”

Jaja!  Jood = Israëli = Zionist = nazi. Om die perversie gaat het inderdaad.

Fast forward: in de tweede genoemde column van 5 november 2009 herdenkt Drayer op haar manier Theo van Gogh onder de titel “Doe liever een pet over je keppeltje”. Zij signaleert dat het criterium van Gans in die 10 maanden na haar column van januari 2009 steeds meer vervuld raakt:

Drayer: “Vermoedelijk is er de laatste weken geen openbaar protest geweest tegen het Israëlische optreden in de Gazastrook dat uiteindelijk niet fijntjes refereerde aan de Holocaust. En vooral, dat zich uiteindelijk niet keerde tegen Joden in het algemeen.”

Drayer: “Fascinerend, evenzogoed, hoe het klassieke beeld wederom opduikt: de zielige Jood die zich wentelt in slachtofferschap, maar die diep in zijn hart verdorvener is dan wij allemaal.”

Verder vertelt Drayer het bekende verhaal van Joden die in Nederland steeds meer bedreigd worden, maar dat in 2009 niettemin de herdenking van de moord op Theo van Gogh door de kwakkeliteits-media aangegrepen werd om . . . . . . ja, raad eens! . . . . . om ten eerste van Theo een dader en van “de moslims” slachtoffers te maken, en ten tweede om Wilders te demoniseren. In de woorden van Drayer, die ik niet kan nalaten te citeren, want ze zegt het schitterend (zij heeft die grofheden, waarvan ik het moet hebben, niet nodig):

“De herdenkingsdag zelf pakte zo mogelijk nog absurder uit. ’s Avonds kwamen bij de publieke omroep vele heren hun gewichtige zegje doen over, jawel, de vrije meningsuiting. En hun debat werd gedomineerd door de allernieuwste opwinding omtrent zekere partijleider en diens standpunten. De aanleiding: drie wetenschappers zouden volgens de Volkskrant hebben aangetoond dat de Partij voor de Vrijheid ’extreem-rechts’ is. Zij ondermijnt ‘de sociale cohesie en de democratie in het land’. De leider en zijn aanhangers verspreiden ’systeemhaat’ en bovenal ’islamofobie’. Nederlandse moslims, zeg maar, moeten dankzij de populist uit Venlo gedurig vrezen voor hun veiligheid en welbevinden. Ik zou onmiddellijk voor de wetenschap buigen, als de werkelijkheid wat zou meewerken. Maar dat weigert ze vooralsnog te doen.”

Drayer besluit dat het criterium dat Gans uit de literatuur heeft overgeschreven (Jood = Israëli = Zionist = nazi) steeds meer vervuld raakt. Drayer schrijft:  “Dat punt lijken we, ruim vijf jaar later, te naderen. Met rasse schreden, als je het mij vraagt.”

“Rasse schreden”, ja dat is subtiel gezegd, als de formulering bewust is. Je zíét de Jodenhaters als het ware assertief stappen in die demonstraties, achter een spandoek waarop de Jodenster en het hakenkruis broederlijk naast elkaar staan, terwijl het “Hamas, Hamas, Joden aan het gas” weerklinkt. Wat zegt u? Welkom in het rassistische Nederland der nieuwe Nederlanders? En de collaborateurs, niet te vergeten, natuurlijk.

Fast forward. Nietttemin deed Gans 14 maanden na november 2009, dus nadat  Drayer schreef dat de tijden qua Jodenhaat vervuld raakten, een aanval op Israël-fan en Joods-christelijke-traditie-liefhebber Geert Wilders. En wel in die reeds hierboven genoemde Opinie-bijlage van de NRC.

Dat stuk in de NRC is één lange demagogische, manipulerende demonisering. Gans nazificeert Wilders nét nog niet, maar het is wel de onderhuidse bedoeling, want in hetzelfde katern van de NRC staat een stuk van intellectuele charlatan Ian Buruma waarin de link tussen neonazi’s en Wilders wél expliciet gelegd wordt. Bovendien: als je in de NRC schrijft dan wéét je dat je in een traditie schrijft van “nazificering” van fatsoenlijke politici, zoals Pim Fortuyn, politici die het enige echte huidige nazisme aan de kaak stellen, namelijk de islam. Kijk maar eens naar het stuk van Bas Heijne dat in hetzelfde NRC-offensief tegen “Wilders” thuis hoort als dat van Gans. Dat stuk van Heijne heb ik hier teneder gegeseld omdat het op een wel heel domme manier al wat ook maar in de verste verte met “Wilders” in verband gebracht kan worden tot bloed-en-bodemse instinct-revoltisten . . . eh . . . . bombariedeert.

De titel van het stuk van Gans in de NRC is al meteen manipulerend:

”De strijd tegen het antisemitisme is verworden tot ideologie tegen moslims”.

De manipulatie zit ten eerste in “tegen moslims”, want de islamcritici benadrukken tot vervelens toe in het debat dat de kritiek tegen de islam als totalitair anti-humanisme is gericht en, wat mij persoonlijk betreft, alleen tegen individuele moslims die het verderfelijke karakter van hun ideologie volledig begrijpen en onderschrijven.

Ten tweede zit de manipulatie in “verworden”, want a) er moet nog bewezen worden dat de strijd tegen het anti-semitisme, (ook wel genoemd het  anti-anti-semitisme) van de islamcritici alléén maar een stok is (dixit Arnon Grunberg) om de islam te slaan, en, b) zit in dat woord de suggestie vervat dat de islam niet slaanswaard zou zijn, wat volgens mij in hoge mate wél het geval is.

Kijk en zo gaat dat het hele artikel van Evelien Gans door. Het stikt van de impliciete aannames, insinuaties en beschuldigende kwalificaties die totaal onbewezen blijven.

Er zit niks ander op dan deze hele gruwelijke meuk alinea voor alinea te citeren en te analyseren.

Daar gaan we.

Gans:

“In een interview in Opinie & Debat (31 december) bestempelde Manfred Gerstenfeld, auteur van ‘Het Verval. Joden in een stuurloos Nederland’, de politiek van ‘de boel bij elkaar houden’, bekend van PvdA-leider Job Cohen, tot Siciliaanse maffiapolitiek – een politiek van het recht van de sterkste.”

Er wordt hier in zeer slecht lopende taal iets vreselijks gesuggereerd over die maffia-vergelijking van Gerstenfeld. Maar we horen van mevrouw Gans niet wat dat gruwelijke is. Gans citeert Gerstenfeld ook niet. Zal ik dat dan maar doen? Gerstenfeld:

“Ik heb op Sicilië gewerkt, ik heb gezien wat de boel bij elkaar houden betekent. De maffia zorgt dat de politici verkozen worden, de politici houden de maffia de hand boven het hoofd. Ook in mijn jeugd in Amsterdam werd op de Wallen de boel bij elkaar gehouden. De sterke jongens wilden geen rotzooi, dat was slecht voor de klandizie.”

Wat klopt daar niet aan? Wat is het vreselijke hier? De PvdA praktiseert gewoon moslim-cliëntèlisme en wel door afspraken te maken met de moslimbazen, die er alles aan gelegen is om overheidsgeld af te tappen en de gewone moslim eronder te houden. Aan dat Nederland-uitmelken werkt Cohen volop mee. Niet alleen door frauduleus miljoenensubsidies voor een megalomane megamoskee ter beschikking te stellen, maar ook door islamitische organisaties te subsidiëren die tot taak hebben te zorgen dat moslims geen zelfstandige individuen met gewetensvrijheid en keuzevrijheid worden, maar gehersenspoelde kuddedieren blijven. Zelfs Gerstenfelds detail van de “sterke jongens” klopt. Dat zijn namelijk diezelfde imama’s, ammehoela’s, oelewappa’s en lik-me-tollah’s die het zo rustig mogelijk willen houden . . . . tot de moslims sterk genoeg zijn om met geweld of slechts dreiging met geweld de staat over te nemen. Tegen die tijd zal ook blijken dat de “fundamentalisten” niet de beste papieren hebben in de islam, maar de enige.

Gans:

“Drie weken eerder was hij [Gerstenfeld] in een interview in het Nieuw Israëlitisch Weekblad  (10 december) nog een stapje verder gegaan. Daar stelde hij: ‘Mensen zoals Van Agt en Cohen helpen mee aan het scheppen van een sfeer die een tweede Shoa de komende tien jaar mogelijk maakt’. Hoe komt het dat zulke groteske beweringen vrij baan krijgen en op relatief weinig verzet stuiten? “

Opnieuw verzuimt Moeder de Gans aan te geven wat er aan de woorden van Gerstenfeld “grotesk” zou zijn of zelfs maar gewoon niet zou kloppen. Je kunt het een mooie taakverdeling noemen: je hebt actieve politici zoals Cohen, die de islamitische organisaties sterk maken en je hebt Van Agt die de haat tegen Israël helpt wekken en dus tegen Joden in het algemeen door de “Palestijnen” als slachtoffer voor te stellen. Als het Midden-Oosten ontploft, een ontploffing waarin Israël deze keer niet zal overleven en de Libanisering van Europa gaat door, dan zullen die paar Joden in Europa echt naar Amerika moeten. Precies zoals Bolkestein zegt. Wat is daar grotesk aan?

En ze zijn inderdaad slachtoffer, die “Palestijnen”, dat ziet Roomse gluiperd Dries Van Agt goed. Maar niet van de Israëli’s, maar van hun eigen quasi-elite, een maffia die leeft van corruptie, geweld en haat en elke vrede met Israël onmogelijk maakt. Ik wijs nog maar eens voor de zoveelste maal op een opstel terzake Israel dat nog op de eerste kritiek wacht waarvan ik helemaal ondersteboven raak.

Zonder dat ze dus uitgelegd heeft waaruit dat “groteske” dan wel blijkt, gaat Gans vertellen hoe het komt dat men er mee weg komt. Dus nadat Gans verzuimd heeft te bewijzen dat ginds een koe staat, gaat ze vertellen hoe het komt dat-ie roodbont is:

“Dat komt doordat degenen die deze uitspraken doen, zich hullen in de oogverblindende mantel van het anti-antisemitisme. Dat is ook een van de instrumenten waarvan het rechtse populisme zich bedient.”

Dit is dus psychologie van de Allerkoudste Poolgrond. Bij die nare rechtserds kan dus afkeer van Jodenhaat alléén maar instrumenteel zijn: “zich hullen”, “zich bedient”. Filosemitisme kan bij “rechtse” mensen dus nooit een edele gemoedsbeweging zijn. Het kan bijvoorbeeld niet zijn een zich beroepen op een Joods-Christelijke traditie. Verderop zal Gans inderdaad het bestaan ueberhaupt van die traditie ontkennen (!!). En kijk eens hoe Gans dat “oogverblindende mantel” fraai inzet om een opzettelijk glimmend-toverzand-in-de-ogen-strooien door de Wildersachtigen te suggereren.

De algemene conclusie uit wat we tot hiertoe gedwongen werden om allemaal over het tomeloze gezever van Gans te zeggen, is als volgt: Gerstenfelds beweringen zijn helemaal niet grotesk en daardoor komt het dat ze “op relatief weinig verzet stuiten”. En al helemaal niet van de kant van Gans, die het bij leeg gesnater laat. (Ja, sorry hoor! Maar dan moet je maar niet tegelijk zó dom lullen én zo’n naam hebben.)

Gans:

“Ik kwam het begrip ‘anti-antisemitisme’ voor het eerst tegen in het essay ‘Is Anti-Semitism Dying Out?’ (1993) van de Joods-Amerikaanse historicus Arthur Hertzberg. Hij keert zich met deze term tegen hen die niet de Joden, maar de Jodenhaat demoniseren. Het concept ‘anti-antisemitisme’ is verhelderend, omdat het laat zien dat de strijd tegen antisemitisme kan verworden tot ideologie en tot zowel middel als doel op zich.”

Nou, ik ken dat stuk van Hertzberg niet, ik kan het alleen tegen betaling lezen en dus laat ik dat over aan gesubsidieerden als Gans die toch al zat verdienen aan fout gelul produceren. En als het “concept” zo verhelderend is, waarom gebruikt Gans het dan alleen maar opnieuw om diezelfde gratuite en loze suggestie te doen dat er psychologisch iets mis is met rechtse mensen die Jodenhaat haten en dat het allemaal opportunisme van de Wildersachtigen is?

Gans:

“In het huidige tijdsgewricht gaat anti-antisemitisme nogal eens hand in hand met verkettering van de islam. Allereerst is er het ‘reëel bestaande’ antisemitisme. Dat in Nederland rabbijnen – en andere joden die als joden herkenbaar zijn – zich nauwelijks kunnen bewegen in het publieke domein zonder te worden lastiggevallen of bedreigd, is het topje van de ijsberg die antisemitisme heet. Het zijn vaak Marokkaanse jongeren die zich schuldig maken aan deze, soms fysiek gewelddadige vorm van antisemitisme, maar zeker niet alleen zij. Veel omvangrijker is het arsenaal aan verbale antisemitische redeneringen en beledigingen onder ‘Nederlandse Nederlanders’: ‘Hitler was een aardige man vergeleken bij de Joden in Israël. Allemaal aan het gas die varkens en dan opvoeren aan de honden’, aldus een hatemail aan het Centrum Informatie en Documentatie over Israël. Hier wordt meteen duidelijk wat de twee belangrijkste hechtingspunten zijn geworden van het antisemitisme na 1945. Het eerste is de Shoah, ook wel Holocaust genaamd, die zich keert tegen de Joden zelf – ‘allemaal aan het gas’ Het tweede is Israël – ‘de Joden in Israël zijn erger dan Hitler’.

Hier worden met heel veel woorden wagenwijd openstaande deuren ingetrapt teneinde een pervertering te plegen. Merk dat diepdomme “verkettering van de islam” op. Als je aan een universiteit werkt met een opdracht waarin de hoofdwoorden woorden Oorlog en Jodenhaat luiden, en je krijgt dát uit je strot of toetsenbord inzake 1400 jaar reëel bestaan hebbend Mohammedanisme, theorie en praktijk, dan ben je ronduit incompetent, of zelfs geestesziek. En let eens op de bliksemsnelle overgang tussen deze twee zinnen:

“zeker niet alleen zij. Veel omvangrijker”.

Men ziet de haast van mevrouw om van de islamitische Jodenhaat snel over te stappen op vertrouwd terrein, namelijk daar waar de echte Jodenhaat toch thuishoort bij de blanke Westerling, die ook hierin superieur is.

Ik vind overigens ook dat woord “hechtingspunten” wel geleerd en ook erg veel verduidelijken: nu kan ik veel beter onthouden dat er door collaborerend links en hun islamitische vrienden smerig gegoocheld wordt met enerzijds het Joden-op-de-rand-van-het-zelf-gegraven-massagraf-mitrailleren-annex-het Joden-vergassen en anderzijds het fatsoenlijke verzet door Israël tegen de opvolgers van de nazi’s, te weten de eigen nazislam-maffia door wie de gewone “Palestijn” al 90 jaar gegijzeld en misbruikt wordt.

Moet dat korter? Dat kan! Door het sociologisch antropologie-woord “hechtingspunten” onthoud ik beter dat door het Samenwerkingsverband Links & Islam Auschwitz misbruikt wordt om Joden en Israël tot SS-beulen te perverteren en de nazistische “Palestijnen”-maffia tot  hun slachtoffers. “De nieuwe Joden”, zoals de volidioot Job Cohen zegt.

Gans:

“In de tweede plaats is er het debat over het antisemitisme. Dat wordt ernstig bemoeilijkt door de impact van de Tweede Wereldoorlog. Bij het woord ‘antisemitisme’ horen veel mensen het geluid van brallende nazi’s en denken ze aan gaskamers en massagraven. Dat leidt tot een paradox. Enerzijds manifesteert zich een nieuw taboe rond het benoemen van hedendaags antisemitisme, omdat de Shoah fungeert als meetlat. Vergeten wordt dat het antisemitisme veel ouder is dan dat van de nazi’s en dat het na de oorlog niet verdween. Dit taboe is in het belang van antisemieten, maar ook van diegenen die willen geloven dat antisemitisme iets van vroeger is, een geval van – al dan niet Jiddische – overdrijving en aandachttrekkerij. Anderzijds wordt het antisemitisme van nu uitvergroot en tot instrument gemaakt door hen die daar op hun beurt belang bij denken te hebben. Deze twee ontwikkelingen zijn elkaars spiegelbeeld. Waar de één vergelijkingen met de Shoah inzet om hedendaags antisemitisme te ontkennen, bedient de ander zich ervan om te waarschuwen dat een nieuwe Holocaust dreigt – deze keer van de kant van ‘de moslims’. Van dit laatste is het boek van Gerstenfeld een extreem voorbeeld.”

Ik heb er vrij lang over gedaan om er achter te komen wat er in deze alinea in godsvredesnaam nu eigenlijk stáát. Welke “hechtingspunten” een lezer in bovenstaande alinea heeft, zeg maar. Volgens mij zegt schrijfster dat “de Shoa” misbruikt wordt om het gevaar van het antisemitisme zowel te minimaliseren alsook  te maximaliseren. Maar het belangrijkste lijkt mij hier de onderhuidse bewering: het valt allemaal wel mee met die islamitische Jodenhaat.

Bovendien wordt het “alledaagse” antisemitisme hier door schrijfster verharmlost, alsof de alledaagse Jodenhaat niet altijd heeft geleid tot de meer feestelijke Jodenhaat, die van de pogroms, in zowel islam als “christendom”, inclusief die hele grote pogrom die we samenvatten in “Auschwitz”. En waarom doet Gans dat? Misschien uit gewone domheid, of vanwege een in het Stockholmsyndroom omgezette angst voor de islam. Dat weten we niet zeker. We gaan niet zelf aan psychologie van de Poolgrond doen.Wat ik wél zeker weet: het doel van dat verharmlosen is om Gerstenfeld en dus “Geert Wilders” te kunnen beschuldigen van overdrijving en van misbruik van de moslimse Jodenhaat. Gans minimaliseert de islamitische Jodenhaat en maximaliseert de christelijke Jodenhaat om haar haat tegen “Wilders” via Gerstenfeld  te kunnen maximaliseren . . . . . tsja, het is een keus hè?

Gans:

“In de eerste plaats is het boek zowel journalistiek als wetenschappelijk onder de maat. Gerstenfeld doet niet aan interviews met mensen die zich, in zijn woorden, ‘vooral politiek correct’ opstellen. Hij interviewt alleen mensen die zijn eigen visie bevestigen. Bovendien gebruikt hij anonieme en dus per definitie niet-verifieerbare bronnen. De verantwoordelijkheid hiervoor legt hij niet bij zichzelf. Hij noemt de noodzaak ervan ‘tekenend voor de sfeer van het huidige Nederland’. Daarmee suggereert hij dat Joden in Nederland terecht repercussies vrezen als ze hun ervaringen of klachten openbaar maken. Zo exploiteert hij al dan niet bestaande angst. Alles in zijn boek Het Verval moet bewijzen dat een nieuwe catastrofe voor de Joden, deze keer toegebracht door moslims, nabij is en wordt gedoogd door een toe- en vooral wegkijkende Nederlandse overheid en bevolking, net als ‘toen’.”

In de eerste plaats zou ik willen opmerken dat heel veel op-de-eerste-en-tweede-plaats-en-enerzijds-anderzijds  zoals Gans dat doet, niet automatische blijkt te leiden tot een tekst die wél aan minimumeisen voldoet, ‘zowel journalistiek als wetenschappelijk’.

Het blijkt ook niet te leiden tot een tekst die aan minimumeisen van morele integriteit voldoet. Alle alinea’s van Gans zijn intellectueel en moreel onder de maat, maar deze is extra onzedelijk. Gerstenfeld wil zijn eigen ervaring en waarneming van de werkelijkheid documenteren en daartoe zoekt hij medestanders en bevestiging. Hij doet dat in een cultureel klimaat waarin de “falsificatie” (maar niet heus, uiteraard) van zijn standpunt al minstens 40 jaar overheerst. Ik bedoel: waarin zijn tegenstanders, de ontkenners van de islamitische Jodenhaat al zeker vier decennia, vanaf de jaren 1970, het culturele klimaat met hun leugens beheersen.

De stukken van Gans zelf en van Ian Buruma en dat van Bas Heijne zijn de uiting van een moreel corrupte en intellectueel incompetente kaste, die begint te merken dat haar monopolie op het publieke podium in gevaar is. Dus waarom zou Gerstenfeld degenen aan het woord laten die alleen ontkenning (islam), leugens (Israël) en perversiteiten (islam en Israël) hebben geproduceerd?  En de verdachtmaking dat Gerstenfeld en zijn geïnterviewden zouden liegen over hun angst is ronduit smerig: ‘anonieme en dus per definitie niet-verifieerbare bronnen’, ‘exploiteert hij al dan niet bestaande angst’.

Wie zo’n verdachtmaking durft te uiten in het huidige klimaat van persoonsbewaking van islamcritici, van voortdurende islam-terreur wereldwijd – en dan bedoel ik de grote en de kleine terreur, de aanslagen en de “cartoon-crises” – alsmede van meetbaar en bewijsbaar groeiende islamitische Jodenhaat, is niet te goeder trouw. Of geestesziek. Maar ach: we zouden niet psychologiseren.

Gans:

“In de tweede plaats is Het Verval een ideologisch pamflet. Alleen al in zijn taalgebruik verraadt Gerstenfeld een grote affiniteit met de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. Deze partij is filosemitisch, heet het. Filosemitisme valt te beschouwen als gespiegeld antisemitisme. Beide hebben een mening over Joden die is gebaseerd op het loutere feit van hun Joods-zijn. Antisemieten verachten of haten Joden, qualitate qua. Filosemieten waarderen of verheerlijken Joden, met hetzelfde argument. Filosemitisme kan, net als antisemitisme, uitsluitend dienen om bepaalde, al dan niet politieke doeleinden te realiseren die niets of weinig te maken hebben met Joden. Zo is het een wijdverbreid misverstand dat de PVV per definitie pro-Israël is – de partij identificeert zich met (extreem-) rechts in dat land. Ook is het twijfelachtig of de partij daadwerkelijk filosemitisch is. Zij komt immers alleen op voor een jodendom dat beantwoordt aan haar eigen criteria en voor Joden die het gedachtengoed van de PVV min of meer delen. De ‘joods- christelijke traditie’ als fundament van Europa, waarop – niet alleen – de PVV zich beroept, is een mythe. Joden werden in christelijk Europa juist buitengesloten. en vervolgd. De omarming door onder meer de PVV van de Joodse traditie als essentiële, politiek-culturele bouwsteen van Europa dient in de eerste plaats als handvat tegen de islam, moslimimmigranten en de aansluiting van Turkije bij de Europese Unie.”

Gerstenfeld schreef een “ideologisch pamflet”? En hoe moeten we de tekst van Gans noemen? Werkelijk niets van wat ze beweert wordt aangetoond. Het zijn allemaal loze beweringen, verdachtmakingen, insinuaties, aannames op basis van niks, primitieve “psychologie”.

Affiniteit in “taalgebruik” met “Wilders”? Professor Gans weet dat het trendy is om al het islamitisch wereldleed, of eigenlijk gewoon al het wereldleed, te wijten aan “de PVV”. Als “Wilders” niet bestond, dan zou het een stuk beter gaan met de vrouwen in Afghanistan. Maar mij lijkt dat Gerstenfeld los van “de PVV” zelf aan werkelijkheidswaarneming heeft gedaan en tot dezelfde conclusies is gekomen als alle fatsoenlijke mensen die hun kop niet in hun eigen vette verentooi hebben zitten. En zou het dus niet kunnen dat dáárom het “taalgebruik” van “de (PVV) van Geert Wilders” op dat van Gerstenfeld lijkt? Maar ik begrijp wel wat de Gans bedoelt met die loze bewering: het gaat er alleen om op denigrerende manier “taalgebruik” te kunnen zeggen, dus om deftig-nuffig-ik-ben-beter-dan-die-ander te kunnen doen.

En dan volgt die vergelijking tussen antisemieten en filosemieten. Dat blijkt neer te komen op vóór Ajax of vóór Feijenoord.  Dus een min of meer toevallige keuze die alles met foute PVV-emoties te maken heeft en eigenlijk niks met “Ajax” of “Feijenoord”. Het is een soort blinde clubliefde, waarbij secundair is of men vóór of juist tégen het Joden-vergassen-of-op-de-rand-van-het-zelf-gegraven-massagraf-afknallen is.

De kosmische arrogantie van Gans zit vooral in die aanname dat het “filosemitisme” van “de PVV” en “Wilders” zich in een soort dierlijk bewustzijn ontwikkelt. Het zijn eigenlijk Untermenschen, die PVV-ers, die van “Joden” zéggen te houden, maar misschien niet eens hun eigen huichelarij begrijpen. De huichelarij namelijk dat ze alleen maar van “Joden” en “Israël” zeggen te houden om vreedzame moslims van Jodenhaat te kunnen beschuldigen. Zó onterecht!

De Israël-liefde van “de PVV” ziet Gans op dezelfde dieptepsychologische manier in het verlengde van dat gehuichelde filosemitisme-dat-net-zo-goed-anti-semitisme-had-kunnen-wezen. Ook die Israël-liefde is een stok om het Geloof van de Vrede – nee: moslims! – te kunnen slaan. De PVV-Untermensch beroept zich dan wel op de ‘joods- christelijke traditie’, maar, weet Gans, dat “is een mythe”, want die christenen hebben alléén maar Joden vervolgd.

Deze mevrouw is dus hoogleraar Oorlog & Jodendom en ze weet van toeten noch blazen. Om niet te zeggen, in het “taalgebruik” van Wilders, dat ze knettergek is. Je hoeft allen maar het woord “vervangingstheologie” te googelen om te zien hoe dom dit is.

In een nog te verschijnen tekst zal Benno Barnard het volgende zeggen:

“Dankzij,  mijn vader heb ik een neurotisch respect voor het neurotische respect van het Jodendom voor boeken, woorden, letters. De Joodse cultuur heeft ons de secularisatie en het dialectische denken geschonken. En een koppige, ietwat ziekelijke gehechtheid aan intact overgeleverde teksten, die je maar het beste uit je hoofd kunt leren. Dan kun je namelijk altijd ruzie maken over de betekenis ervan. Bij bepaalde, nu verdwenen Joodse sekten in de Balkan ging de eerbied voor boeken zo ver, dat beschadigde exemplaren er met een zeker ritueel begraven werden.”

Zelfs het primaire, laat staan het “neurotische” respect voor Tekst en Rede, is bij professor Evelien Gans ver te zoeken en vandaar misschien dat mevrouw de Joods-Christelijke traditie ontkent. Ik heb in een opstel getiteld  “Nazisme, Islam, Israël: de islam is een nazisme avant, pendant et après la lettre” het verband tussen Jodendom, Israël en christendom aldus verwoord:

“Israël moet hier het laatste woord zijn. Het woord betekent: “hij die vocht met de engel”.  “Wij”, de hele Christelijke beschaving, ook degenen die het niet weten of het niet waar willen hebben, zijn net zo Joods als “Israël”. “Onze” Joods-Christelijke beschaving staat in het teken van de menselijke dialoog met “God”. Het woord van die God komt tot ons via mensen, die het onderling vaak oneens zijn, en zelfs God soms tegenspreken. In de Joodse traditie is dat tegenspreken het sterkst. Wij hebben het van de Joden geleerd: irritant zijn en zelfrelativerend. Twee Joden, drie meningen, luidt niet voor niks het gevleugelde woord. Een van de mythische Joodse oervaders, Jacob, vecht een hele nacht met een engel, die misschien wel God zelf was en anders toch zeker wel Zijn Afgezant. Jacob wint dat gevecht en laat de engel niet gaan voor deze hem, Jacob, gezegend heeft. Nadien heet Jacob voortaan Israël. Dat wil zoveel zeggen als: de mens die worstelt met God. In deze Joodse “anekdote” en in de Gouden Regel ligt de essentie besloten van “onze” Joods-Christelijke traditie, die van de Rede, die van de worsteling met het religieuze en aldus van de Menselijke Verantwoordelijkheid en het Geweten.

Waar Allah in volstrekte willekeur elke seconde de wereld herschept, daar is de God van de Joden in voortdurende dialoog met de mensen. In het Nieuwe Testament, de basis van de grootste Joodse secte, het christendom, krijgt de Oudtestamentische ethiek haar radicaalste interpretatie: die van het liefdesgebod. De beschavende, humaniserende, onderzoekende, welvaart scheppende en vooral Redelijke Kern van het christendom is nooit verloren gegaan en vooral in de kloosters bewaard gebleven. De islam is echter een oceaan van bloed, lijden, onderdrukking, racisme, fanatisme, hypocrisie, manipulatie, machtsmisbruik, massamoord en slavernij. In de islam is niets goeds te vinden. Niets. Het Goede moeten we zoeken in ‘Israël’.”

Kennen we Ben Kok? De man die als Christelijk pastor is opgeleid, maar zich bij voortschrijdend inzicht in het christendom als “Joods-Christelijk pastor” is gaan beschouwen? De man die op 3 januari 2009 op het museumplein tijdens een demonstratie voor “de Palestijnen” van medelandse humanisten en linkse idealisten als enige een Israëlische vlag ontvouwde tussen de “Palestijnse” vlaggen? De man die ternauwernood aan molestatie ontsnapte door de aanhangers van het Geloof van de Vrede? De man die door de politie werd afgevoerd? De geïslamiseerde politie die de aanvallers niet oppakte? Ik vind Ben Kok een held: als je dit soort tomeloze agressie waarin je de moordlust kunt voelen durft te ondergaan en weerstaan heb je zeer veel moed.

Ik ken Ben Kok goed en afgezien van zijn neiging tot getuigen van zijn geloof in de enige echte Yeshua ha Mashiach zijn we het helemaal eens. Ben heeft op mijn verzoek een samenvatting gemaakt van hoe hij die relatie tussen Jodendom en Christendom ziet. Ik citeer Ben Kok:

Jodendom-Christendom is een heel complexe, maar in de kern toch ook weer een  heel vanzelfsprekende relatie. Ik benoem die traditie als de “de Tora-Yeshua lijn”. Jezus van Nazareth (Yeshua ha Mashiach) is degene die de Tora perfect uitleefde naar de oorspronkelijke bedoeling. Rond Yeshua ontstond een geloofsgemeenschap van Joden en later ook niet-Joden, die het “God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf” in praktijk brachten. Lang niet alle Joden volgden die lijn, maar ook de meeste niet-Joodse volgelingen verlieten de Tora-Jezus. De christelijke kerk van Rome werd tenslotte in vele geledingen zelfs uitgesproken anti-Joods. Dat is een complex proces, met ook uitzonderingen, maar dat we samenvatten onder het  begrip “vervangingstheologie”. De kerk stelt dan, dat het volk Israël niet meer Gods voorbeeldvolk is, maar dat de kerk die rol heeft overgenomen en dat levert veel antisemitisme op. Luther nam het antisemitisme mee in het Protestantisme en zo werden de christelijke kerken als mensen die de tak waarop ze zaten afzaagden. Ze vielen naar beneden met tak en al, los van de boom, braken hun benen en hadden ‘geen poot meer heeft om op te staan’.De rest is treurige geschiedenis, maar met een mooie toekomst. Want door alle ellende heen zijn de joods-christelijke principes wel de basis geweest voor alle ontwikkeling van de Westerse maatschappij. Kun je nagaan hoe mooi het wordt, als de gemaakte fouten in Jodendom en christendom gerepareerd worden in een gezamenlijke Tora-Yeshua lijn!”

Tot zover Ben Kok. Terug naar de platte insinuaties van Evelien Gans. En nu wordt de manipulerende domheidsdichtheid van haar proza zodanig dat ik af en toen per zin of per enkele zinnen moet gaan werken:

Gans: “Bovendien zijn, gezien door het prisma van de PVV, ‘linkse’ Joden geen ‘echte ’ Joden.”

Neen, insinuerend gekkie!  In het PVV-prisma zijn de Joden mensen en zoals dat gaat met mensen – en vooral met Joden! – hebben ze verschillende meningen. En Wilders is het gewoon eens met die Joden die óók zo langzamerhand zijn gaan inzien dat onderhandelen met de “Palestijnse” maffia totaal zinloos is, omdat zij en “de Arabische wereld” gewoon geen vrede willen. Ik heb dat uitgelegd in een opstel. Wilders zal het eens zijn met Aaron Klein, die in “The late Great State of Israël” het verraad schildert dat Joods “links” in Israël heef gepleegd en nog pleegt .Het is hetzelfde domme verraad dat door jou, Evelien Gans en door het hele multikulse Europa plus de Obama-kliek in Amerika wordt gepleegd aan het beste van het Westen. En dat verraad vindt plaats ten gunste van een totalitair antihumanisme, de islam, dat nog de meeste overeenkomst vertoont met het nazisme, zoals ik hier zo kort mogelijk uitleg.

Gans:

“Zij zouden zich onderwerpen aan de islam en gelden daarmee als ‘dhimmi’s’ – een begrip dat totaal uit zijn historische context is gerukt. In vroeger tijden golden joden en christenen in gebieden waar de islam de overhand had als ongelovigen en daarmee als tweederangsburgers. Tegelijkertijd hadden ze, als volkeren van het Boek, niet alleen plichten, maar ook rechten – vastgelegd in het dhimmacontract. De geestverwanten van de PVV hebben de term ‘dhimmi’ omgebouwd tot aanduiding van degene die buigt voor de islam – een stereotype.”

Evelien weet niks van die historische context of ze pleegt bewust geschiedvervalsing. En dan toch dat “uit de context gerukt” alsof “de PVV” weer eens proleterig bezig is.

“De islam de overhand”? Dat is een wel heel fraaie uitdrukking voor de massamoord, het geweld en de bloeddorst waarmee de islam altijd en zonder uitzondering de halve wereld heeft onderworpen.

En “tweederangsburgers” als eufemisme gebruiken voor de dhimmi-status is een totalitaire huichelgeest waardig. Als je dat “tweederangsburgers” dan ook nog in combinatie gebruikt met “ook rechten” en “contract”, dan ben je gewoon niet te goeder trouw en doe je aan bewuste geschiedvervalsing. Of, nogmaals, ben je totaal onwetend. Volgens Bat Ye’Or immers, dé specialiste van de dhimmitude en ook volgens Andrew Bostom, was deze dhimmitude een gruwelijk systeem van uitbuiting en vernedering.

Ik citeer een voorbeeld van de sfeer van de “tweederangsburgers”, van de rechten-contract-viel-wel-mee-dhimmitude uit een essay van mij:

[juni/juli 1834] “De Arabieren slachtten de Joden af die Safed [in het noorden van het huidige Israël] niet konden ontvluchten. Velen, die zich verborgen hadden in grotten en op begraafplaatsen werden opgespoord door de vandalen en gedood in hun schuilplaatsen . . . Zij toonden geen medelijden tegenover de ouderen of de jongeren, kinderen of zwangere vrouwen. Zij verbrandden Torah-rollen en verscheurden heilige boeken, verscheurden gebedssjaals en phylacteries . . . De relschoppers martelden vrouwen en kinderen in de synagoges en ‘onteerden’ christenvrouwen voor de ogen van hun echtgenoten en kinderen. Degenen die hun vrouwen en kinderen dapper probeerden te verdedigen werden vermoord door de bandieten.”

Wie, ondanks het feit dat alle bronnen hetzelfde verhaal vertellen, deze bron niet gelooft (Malachi, “Studies in the History of the Old Yishuv”) zou het bovenstaande in het licht kunnen zien van wat twee Schotse priesters schreven die datzelfde Safed vijf jaar later  in 1839 bezochten:

“Wij waren onder de indruk van het melancholieke karakter van de Joden in Jeruzalem. De beschamende goedkoopte van hun kleding, hun bleke gezichten en de timide uitdrukking ( . . .) We kwamen tot de bevinding dat al de Joden hier [in Safed] in een staat van grote verontrusting leven ( . . . ) de Bedoeïnen dreigden elke dag de stad aan te vallen en te plunderen ( . . . ) We zagen hoe arm gekleed de meeste Joden schenen te zijn. ( . . .) De diepe angst kon gemakkelijk afgelezen worden alleen al van de uitdrukking op hun gezichten ( . . . ). En dat alles in hun eigen land.” (Bonar en McCheyne, “A Narrative of a Mission of Inquiry to the Jews from the Church of Scotland in 1839”)

Einde citaat uit mijn essay. En bovenop de geschiedvervalsing – maar ik acht het dus, ten derde male, ook goed mogelijk dat Gans er gewoon echt geen zak van weet en dat ze maar wat zwetst – wordt dan aan “de geestverwanten” van de PVV (Hans Jansen zal wel bedoeld zijn) verweten dat ze aan stereotypering doen, waarin weer heerlijk die suggestie van “racisme” schuins meekomt. Gadverdamme!

Om te voorkomen dat Martin Gilbert inzake die dhimmitude tegen mij in het geweer wordt gebracht, citeer ik hier een voetnoot uit een opstel van mij:

“Andrew Bostom heeft die onderdrukking [dhimmitude] in zijn ‘Legacy of Islamic Antisemism’ (2008) gedocumenteerd. En Martin Gilbert mag dan in zijn ‘In Ishmael’s House: A History of Jews in Muslim Lands’ (2010) een optimistische toon aanslaan over de ‘welvaart en de kansen voor Joden in moslimlanden’ door de geschiedenis heen, maar de inhoud van zijn eigen boek logenstraft die toon. Een recensent zei terecht dat Gilbert ‘hoop boven ervaring’ stelt en dat hij dat doet ondanks wat hij zelf te vertellen heeft. De Joodse individuen die in de geschiedenis in islamitische landen tot macht en welvaart kwamen, waren uitzonderlijke talenten in uitzonderlijke periodes. En zelfs dan dreigde het gevaar van de Jodenhaat altijd. Gilbert staat met dit boek in de traditie van het onterechte optimisme over de islam dat ook gevoed is door de Duitse historicus Heinrich Graetz (1817 – 1891). Precies daardoor zijn de Joden met te veel optimisme aangaande het Mohammedanisme aan het experiment ’Israël’ begonnen.”

Gans:

“In Het Verval gebruikt Gerstenfeld systematisch de term ‘Eurabia’, waarmee hij in de voetsporen treedt van de extreem-rechtse mentor van Wilders, Bat Ye’or, die met haar boek Eurabia het schrikbeeld oproept van een geïslamiseerd Europa.”

Extreem-rechts? Bat Ye’or? Ik begrijp dat “rechts” voor Gans “fout” betekent, zodat “extreem-rechts” wel ongeveer een nazi zal wezen. Vroeger, zo tot 1975, zou Bat Ye’or links hebben geheten, omdat zij strijdt tegen de meest reactionaire ideologie die deze aardbodem ooit gezien heeft, het Mohammedanisme. Maar ik begrijp dat in de ogen van Gans de islam een progressieve kracht is. Immers Wilders doet in haar terminologie aan “verkettering van de islam”. En Wilders zelf is natuurlijk net zo erg als zijn “mentor”, maar zoals een vroegere vriend van mij eens schreef:

“Ik wist niet dat Wilders uiterst rechts is! Hij is pro abortus, euthanasie, homohuwelijk – en economisch is hij een diepe liberaal. Wat is daar extreemrechts aan?!”

Gans:

“Hoewel Gerstenfeld ‘Nederlandse Nederlanders’ niet spaart, vormen moslims als groep het belangrijkste doelwit. Zij vertegenwoordigen het nieuwe Kwaad en zullen de lont ontsteken van een nieuwe Holocaust. Is, zo vraagt de auteur, na het verbranden van Israëlische vlaggen ‘de volgende stap weer het verbranden van boeken en daarna van mensen?’ In schrille kleuren schildert hij een toekomstig ‘Mohammed B. plein’, waar de Protocollen van de wijzen van Zion en Mein Kampf te koop zullen zijn en waarheen ‘de PvdA sprekers stuurt om uit te leggen hoe internationaal recht selectief tegen Israël toegepast moet worden’.”

Moslims vormen het doelwit en zijn het nieuwe kwaad. Nóg eens die smerige en lasterende  leugen. Het doelwit van Wilders en de PVV is de islam en de islam ís ook inderdaad het “nieuwe kwaad” van 1400 jaar oud. Moslims worden door vele “PVV-ers” en “Wildersachtigen” primair als slachtoffer gezien van hun eigen ideologie en ik persoonlijk vind dat alleen moslims die zich bewust zijn van de kwaadaardigheid ervan en ernaar willen handelen met alle adequate middelen bestreden moeten worden, inclusief geweld, als dat adequaat is. Adequaat zeg ik dus: goed lezen!

En hoezo “schrille kleuren”? Luister eens elf hele minuten naar deze jonge Fransman [deze link werkt niet en ik heb het filmpje niet kunnen terugvinden] van Marokkaanse herkomst. Die willen ze zelfs bij de PVV nog wel! Fatsoenlijk, intelligent, met een vlijmscherpe analyse en met een toekomstvisie waarin de voorbeelden van Gerstenfeld binnen 20 jaar werkelijkheid zullen worden als demografie en immigratie zich zo blijven voortzetten. Hoe kan het toch dat de haat tegen “Wilders” zo groot is, dat een onderzoekster van het NIOD en docente aan de UvA deze mate van vervloekte huichelarij laat zien over het karakter van de islam?

Of is ze nou echt zo dom? Overal in de islamitische wereld worden moordenaars vereerd door hun namen aan straten en instellingen te koppelen. Vooral de “Palestijnen” hebben de gewoonte allerlei officieels naar het meest gore massamoordenaarstuig te noemen. Ik heb geen zin om te gaan zoeken op het MEMRI en op Palwatch, maar het moet daar van de bewijzen barsten. De Protocollen en Mein Kampf zijn razend populair in het Midden Oosten. Waarom zou, als Nederland eenmaal geïslamiseerd is, dat soort provocerende dieptebrutaliseringen als de openlijke verkoop van die haatgeschriften uitblijven? De islam is een behalve een haatmachine een vernedermachine. Altijd geweest.

En waarom denkt Gans dat de PvdA níét zou vragen of het “internationaal recht selectief tegen Israël toegepast” kan worden? Martijn van Dam, de beoogde partijleider als Cohen is opgesodemieterd, doet dat nu al. Die is het helemaal eens met de OIC, de kongsi van 57 islamitische of half-islamitische landen die de Verenigde Nazi’s hebben overgenomen.

Gans:

“Aanvankelijk bleef het – behalve in De Telegraaf, die het boek op 20 november grootscheeps lanceerde onder de kop ‘Jodenhaat in de Polder’ – stil rond Het Verval. Het was alsof niemand zin had zijn vingers eraan te branden. Totdat dagblad De Pers op 6 december het boek, en daarmee een alarmistisch en demagogisch beeld van het antisemitisme in Nederland, in het centrum van de aandacht wist te katapulteren, onder de kop ‘Bolkestein: ‘Joden, emigreer!’ ’ Daarna bevestigde voormalig VVD-leider Frits Bolkestein alle kernpunten uit Gerstenfelds pamflet – de angst voor een nieuwe Holocaust, het onafwendbare gevaar van een groeiende Marokkaanse en daarmee antisemitische bevolkingsgroep, de onmacht en onwil van de Nederlandse overheid en in het bijzonder van ‘links’. In zijn onvoorwaardelijke steun aan Israël knoopte Bolkestein ook aan bij een andere rode draad in Het Verval – demonisering van de Palestijnen, tegenover de onschuld van een getergd en geïsoleerd Israël.”

Wat een demagoog, die weledelzeergeleerde professor Evelien Gans: grootscheeps lanceren, vingers branden, alarmistisch, demagogisch, antisemitisme, katapulteren, Joden emigreer!, Holocaust, onafwendbaar, demonisering. Er moet blijkbaar een suggestie worden gewekt van tsunami’s van kwaadaardige opzettelijkheid.

Weet je wat je doet, vrouw Gans, kijk nog eens naar dit filmpje en begin op 1:48 heel goed op te letten. Dit ventje is een product van deze cultuur. En zal ik ter nadere adstructie van die cultuur nog maar eens Kees Beekmans van stal halen?

Lees “de Groene” van 13 oktober 2006 waarin hij een van zijn columns schreef. Beekmans was vroeger Volkskrant-journalist, maar raakte dermate bewogen door het gruwelijke lot van de allochtone jeugd in Nederland dat hij leraar werd op een VMBO. Vervolgens ging hij in Marokko wonen en trouwde een Marokkaanse vrouw. Bepaald geen bevooroordeelde “racist”, deze Beekmans. Hij schreef:

“Het is beter met Marokkanen geen gesprek over joden te beginnen, want de doorsnee Marokkaan moet niets van joden hebben. Ik ben een paar keer tegen wil en dank in zo’n gesprek verzeild geraakt en dan zie je iemand van wie je dacht dat-ie een redelijk man was veranderen in een paranoïde krankzinnige. In Israël eten de joden Palestijnse baby’s! Ze hebben Jezus (Issa) verraden want ze hebben gekozen voor de weg van de sjeitan, de duivel. Bush doet alles wat de joden zeggen. Et cetera . . ..”

En demonisering van de “Palestijnen”, zoals Gans klaagt? Terecht! De Palmaffia’s zijn demonisch! Die eigen Palmaffia’s – van Amin Hoessein via Arafat en Abbas naar Hamas – die de “Palestijnen” al sinds 1920 gijzelen (zoals Efraim Karh zo onomstotelijk heeft aangetoond) én de ideologie middels welke die gijzeling plaats vindt, de islam, kunnen beiden niet genoeg gedemoniseerd worden. En Israël moeten we eens onder de drek vandaan halen die totalitarisme-verliefd neplinks al sinds de vroege jaren 1970 over Israël uitstort.[Toevoeging september 2013: lees dit opstel over de geschiedenis Israël van Roelf-Jn Wentholt en van mij]

Gans:

“Gerstenfeld is verbonden aan het Jerusalem Center for Public Affairs, dat zich richt op Israel’s security needs and international standing. Hij is het prototype van wat Hertzberg een ‘professionele anti-antisemiet’ noemt. Tussen Gerstenfelds clichébeeld en het tegenovergestelde, dat van Palestijnen als heilige  verschoppelingen en Israël als schurkenstaat, ligt een wereld aan nuances en tegenstrijdigheden. In Het Verval is daarvoor geen plaats. Omschrijvingen van een Palestijnse gemeenschap die wordt gekenmerkt door een „uitzonderlijke ideologische criminaliteit” staan tegenover typeringen van Israël als simpelweg ‘een ‘strijdbare Joodse staat’.”

Kijk, ik heb natuurlijk schijt aan wat “Hertzberg” een “professionele anti-antisemiet” noemt. Dat stompzinnige geouwehoer! En Gans doet net of het allemaal vreselijk inzichtgevend en verhelderend is. Of heel erg veelzeggend over het foute karakter van Israël. Nou, dat is het niet. En ik denk dat we minimaal 2300 jaar Jodenhaat – als we tellen vanaf de Egyptische priester Manetho, maar sommigen menen te weten dat het nóg veel ouder is – best tegemoet mogen treden met “professionele anti-antisemieten”, vooral als die professionals te Jeruzalem gevestigd zijn, die absoluut de hoofdstad moet worden van de staat die de Joden weer voor het eerst sinds duizenden jaren hebben, die staat die drie keer (1948, 1967, 1973) met genocidale bedoelingen is aangevallen door een ideologie die sinds Mohammed wordt gekenmerkt door Jodenhaat en expansieve oorlogszucht, die als sinds de vroege jaren 1970 constant gedemoniseerd wordt en inmiddels belaagd wordt door 57 landen van de Organisation of the Islamic Conference (OIC) die de Verenigde Nazi’s (neen, geen spelfout) voor hun Jodenhaat-annex-oei-oei-islamofobie-karretje hebben gespannen.

Wat een gotspe! Om dán net te doen of de titel “professionele anti-antisemiet” iets afkeurenswaardigs zou zijn.

Gans:

“Job Cohen is op tweeërlei wijze kop van Jut voor Gerstenfeld. Als leider van de PvdA –  de partij die volgens Gerstenfeld in Nederland voorop loopt als ‘vaandeldrager van Eurabia’ – en als Jood. In zijn typering van Cohen als Jood gebruikt Gerstenfeld antisemitische stereotypen. Daarmee getuigt hij van een vorm van Joodse zelfhaat. Gerstenfeld redeneert volgens een gangbaar, stereotiep patroon: er zijn goede en er zijn slechte Joden. Hij weet dat hij en de zijnen behoren tot de eerste categorie. Zij zijn alert, strijdbaar, moedig en vooral Joods. Cohen, daarentegen, gaat door voor een ‘Jood zonder Joodse inhoud’, een ‘onderduikjood’. Hij leidt een partij die met ‘moslimpropagandisten van massamoord op Joden’ – Hamas – wil praten. Dat het antisemitisme in Amsterdam in de 21ste eeuw is toegenomen, is ‘een erfenis van Job Cohen’, die ‘kind aan huis’ leek te zijn in moskeeën en daarentegen pas na jaren een synagoge bezocht. Cohen wordt dus gestereotypeerd als een laffe, verraderlijke, zelfhatende, niet-Joodse Jood. Wat Gerstenfeld doet, is het reproduceren van de oude, antisemitische stereotypen waartegen het zionisme zich heeft afgezet en die het tegelijkertijd deels heeft verinnerlijkt. Tegenover de vernederende ‘gettomentaliteit’ van Joden die de blikken van de niet-Jood ontweken om moeilijkheden te voorkomen, stelde de zionistische beweging de Nieuwe Jood, die met opgeheven hoofd over straat ging, eigenhandig het land bewerkte en het geweer opnam tegen de vijand. Wilders gebruikt dezelfde tweedeling – niet alleen ten aanzien van Joden of Israël, maar ook in zijn antimoslim- en anti-establishmentretoriek. Voor Gerstenfeld is ‘de boel bij elkaar houden’gettotaal. Hij wil ‘oorlog’. Wilders ook.”

Wat gebeurt hier? Hier wordt weer simplistische “psychologi”’ op kwaadaardige manier toegepast. Als Gerstenfeld Cohen een collaborerende, inhoudsloze, laffe, verraderlijke, zelfhatende, niet-Joodse Jood noemt, dan klopt dat precies met wat Cohen voortdurend aan het uitvreten is, namelijk collaboreren met de nazislam, objectief zijn grootste vijand. Dat kan je gewoon zien en vaststellen, aan zijn politiek en aan zijn publieke uitlatingen.

Maar dat Gerstenfeld daarom aan “Joodse zelfhaat” zou lijden, die hij “deels verinnerlijkt” heeft? Hoezo? Waaraan kan je dat vaststellen? Ik zou zeggen dat hij een realistische vorm van eigenliefde aan de dag legt in het aangezicht van een zeer reëel gevaar. En waarom zijn bepaalde typeringen ineens “stereotypen” als het over Joden gaat? Dit soort idioten, landverraders, cultuurverraders, lafbekken, domkoppen en collaborateurs, heb je ook in het heel en half-Arisch. Ze bevolken alle gesubsidieerde niches in Nederland. Ik ga geen namen noemen, want  het zijn er echt teveel.

En waar haalt Gans het vandaan dat Gerstenfeld en Wilders oorlog willen? Gerstenfeld wil geen oorlog. Wilders wil geen oorlog. Gerstenfeld en Wilders willen alleen niet dat idioten* als Cohen Europa aan een oorlogszuchtige en Jodenhatende en in de kern nazistische ideologie ** uitlevert. Gerstenfeld en Wilders willen de enige fatsoenlijke demokratie in het Midden-Oosten beschermen: Israël.

Zullen we er nog een korte samenvatting van het voorafgaande eruit uitgooien? Nee, dat bewaren we voor een volgende keer, dan kunnen we dat publiceren onder de titel “De draagbare Evelien Gans”.


*Hier een analyse van een publieke uitbarsting van krankzinnigheid van Cohen uit 2006.

** De islam is totalitair en van de totalitaire systemen het meest verwant aan het nazisme: de platte, materialistische en bloeddorstige Koran geldt als het eeuwige en onveranderlijke woord van Allah zelf. In de islam is geen gewetensvrijheid en geen wetenschappelijke vrijheid. Een priesterkaste regeert in naam van een “Führer”, Mohammed. De islam is vol van Uebermenschen-waan, xenofobie, conspirisme en rancunisme, expansiedrift, oorlogszucht en racisme jegens vrouwen. Bovenal: het Midden-Oosten druipt al 1400 jaar van de Jodenhaat. Vanaf het begin van de Joodse immigratie in Palestina, is die mohammedaanse Jodenhaat gebruikt om de bevolking op te hitsen. En vanaf de jaren 1940 zijn de nazi-elementen van de Jodenhaat in de eigen traditie van Jodenhaat opgenomen. Men kan vanaf 1940 gerust spreken van de nazislam. Maar wat mij betreft van tevoren ook.
_______________

Advertenties