Robert Spencer, een van de Einsteins van de islamkunde – ( Bil Warner, Raymond Ibrahim en David Wood zijn drie andere) – heeft een nieuw boek geschreven over ontstaan en geschiedenis van Israël.  Het boek besteedt vooral aandacht aan het “vredes-proces” dat begon bij Jimmy Carter en dat liep via Oslo 1993 en de “tweestaten-oplossing” van Bush en Obama. En dat tot op heden voortdurend falikant blijft mislukken.

Er bestaat een kort interview van 15 minuten met Spencer dat mooi kan dienen als inleiding op het boek. Dat interview is met Pat Robertson*** een nu om en nabij 90-jarige steenrijke en nogal kleurrijke christen-evangelist zoals ze alleen in Amerika rondlopen. Als ik Wikipedia moet geloven, heeft Robertson in de jaren “90 nog antisemitische trekken vertoond, maar is blijkbaar vervolgens zijn kritiek beter gaan richten, namelijk op de islam en is Israël-fan geworden. Hoe dan ook een bevlogen man, net als Spencer, maar die is er ook nog realistisch bij.

In zijn boek en in dit interview geeft Spencer dus antwoord op de vraag waarom de vredes-bemiddelings-pogingen door Amerika van Carter tot op heden constant spectaculair mislukken. Het korte antwoord luidt: omdat 1) de “Palestijnen” zich laten inspireren door de islam die vrede onmogelijk maakt en 2) het foreign policy establishment in Amerika dat alsmaar niet wil geloven.

Ik ga hieronder het interview samenvatten dat Robertson met Spencer had. Het interview en dus ook deze samenvatting hebben een nogal van-de-hak-op-de-tak-karakter en dat komt omdat Robertson, waarschijnlijk zoals afgesproken met Spencer, domweg achter elkaar de voornaamste punten aan de orde stelt die besproken moeten worden.

Ik doe in het onderstaande net of Spencer aan het woord is en laat de vragen van Robertson weg. Maar het is dus mijn parafraserende (soms zelfs ietsje interpreterende) en vertalende samenvatting van het interview.

“Spencer”:

1) Toen de Joden vanaf 1880 naar Palestina trokken, was het een leeg, dor en onvruchtbaar land. Ik geef in mijn boek nog meer getuigenissen van dat feit, behalve die van Mark Twain. Dus waar kwamen die “Palestijnen” –  die er vanaf 1900 steeds meer bleken te zijn –  dan vandaan? Die kwamen nagenoeg allemaal uit de omringende landen – je kunt dat aan hun achternamen zien – soms helemaal uit Armenië. Ze werden aangetrokken door de welvaart die de Joden brachten. Joden zijn er echter altijd geweest in Palestina, maar de claim dat Palestina Arabische land is, heeft geen basis in de geschiedenis. De naam Palestina komt van de Filistijnen. De Romeinen verbanden de Joden uit Judea in het jaar 134 A. D. na de Bar Kochba revolte. Vervolgens gaven de Romeinen de naam “Filistina” aan het land, alleen om de Joden te pesten, want de Filistijnen, zo vertelt het Oude Testament, zijn een erfvijand van de Joden,

2) De zogenaamde heiligheid van Jeruzalem wordt door de moslims geclaimd via een totaal idioot sprookje rond de Al-Aqsa-moskee. Die claim wordt alleen gelegd om Israël Jeruzalem te kunnen betwisten. Om te beginnen wordt Jeruzalem nergens in de Koran genoemd. En je hoeft maar 150 jaar terug te gaan om te zien dat moslims nooit geweldig veel belang hebben gehecht aan Jeruzalem. Dat is pas mode geworden onder moslims sinds in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen en het is alleen een stok om Israël mee te slaan.

“Al Aqsa” betekent “de meest verafgelegene” en het grote feit om te onthouden als je de sprookjes van de islam wilt ontkrachten, is dat de Al-Aqsa-moskee pas gebouwd werd op de Tempelberg 60 jaar na de dood van Mohammed. [Spencer gelooft trouwens niet dat Mohammed echt heeft bestaan] Het sprookje luidt dat vanaf de Al-Aqsa moskee Mohammed op zijn paard Baraq naar de hemel vloog, daar niet alleen Allah Zelf, maar ook alle voorafgaande grote profeten ontmoette, inclusief Jezus, en dat hij van het gezelschap de verzekering kreeg dat hij de laatste grote profeet was, het “zegel der profeten”. Vervolgens zou hij naar thuisbasis Medina terug gevlogen zijn. Het sprookje, dat pas zo’n tweehonderd jaar na de dood van Mohammed werd opgeschreven, kan dus alleen al niet waar zijn omdat de Al-Aqsa-moskee pas 60 jaar na de dood van Mohammed gebouwd werd. [Spencer had ook nog erop kunnen wijzen dat Palestina pas in 638 A. D. door de Arabisch-islamitische legers werd veroverd en dat er toen 1300 jaar koloniale overheersing begon die eindige met de stichting van Israël in 1948.]

3) Als er een twee-staten-oplossing zou komen, dus als er in Samaria-Judea (“op de Westbank”) een Palestijnse staat zou komen, dan wordt dat binnen de kortste keren een jihad-basis, net zoals dat sinds 2005 in Gaza is voorspeld en gebeurd. De islamitische haat jegens Joden is te groot. De Joden zijn volgens de islam namelijk zonen van apen en varkens. Dat staat drie keer in de Koran. Je vindt het constant in de retoriek van alle jihadisten. Idem in de tv-uitzendingen van Hamas (Gaza) en de Palestijnse Autoriteit (“Westbank”): ook daar is het een routineuze uitdrukking. Velen nemen het letterlijk, maar in elk geval betekent het dat in de ogen van moslims de Joden moreel volkomen inferieur zijn en de ergste vijanden van de moslims, zoals dat ook herhaaldelijk in de Koran staat. De leerstellingen van de islam zeggen dus dat er nooit een staat Israël kan bestaan, dat Israël van de moslims is en dat de Joden weg moeten. Het enige dat Israël kan doen, is standvastig blijven en zich beroepen op internationaal recht.

Wanneer een agressor-natie aanviel en verloor, gold in de hele wereldgeschiedenis dat zo’n natie dan territoium verloor. Dat is een kwestie van veiligheid voor de overwinnende natie die werd aangevallen. Dit principe is over de hele wereld eeuwenlang erkend geweest, behalve in het geval van Israël. Ik ben bijvoorbeeld naar het Meer van Tiberias geweest, heb opgekeken naar de Golanhoogte waar de Syriërs vroeger stonden om vrijuit de vallei te kunnen bestoken. Nu is die vallei een welvarend gebied. Israël heeft de Golan nodig voor zijn eigen veiligheid.

Maar het foreign policy establishment van de VS blijft die illusie van een “vredeproces” najagen om dat ze niks van de islam weten en ook weigeren de islam te bestuderen. Als je de leiders van de “Palestijnen” leest en hoort, dan weet je dat ze de islam volgen. Het State Department moet gaan leren wat de islam is en leren realistisch te dealen met de islam. De Palestijnen hebben de islam als uitgangspunt.

Palestijnen zijn in feite Jordaniërs, Syriërs en Libanezen en dus zouden deze staten hen moeten opnememen. Er is in feite al een Palestijnse Staat en dat is Jordanië. Er is géén overeenkomst die Israël met de “Palestijnen” zou kunnen sluiten die het overleven van Israël als een Joodse Staat zou garanderen. Elk zo’n overeenkomt zou voor de moslims neerkomen op een plan om Israël te vernietigen.

4) Zo’n twee-staten-verdrag zou ook onvermijdelijk onder het principe van de taqiyya vallen, het beginsel dus dat moslims mogen, zelfs móéten liegen tegen ongelovigen als dat in het voordeel van de moslims is. Dit gaat terug op het Verdrag van Hudaybiyyah dat door Mohammed werd afgesloten en dat hij, met een beroep op de toestemming die hij van Allah zelf had gekregen, verbrak toen het hem uitkwam. Dit is voor moslims het grote voorbeeld voor het sluiten van verdragen. Arafat verdedigde tegenover zijn achterban de Oslo-Accoorden van 1993 door te zeggen: geen zorgen dit is als Hudaybiyyah. Met andere woorden: we gebuiken dit verdrag alleen zo lang als het in ons voordeel is en we verbreken het wanneer dat niet meer zo is. In de islamitische “jurisprudentie” is dit het oer-verdrag dat geldt als het grote voorbeeld dat nagevolgd moet worden.

5) Trump is de eerste president die iets van de islam begrijpt. Hij is de eerste die uitvoering heeft gegeven aan de resolutie die het Congres al in de jaren “90 aannam – namelijk dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is – en de ambassade daadwerkelijk daarheen deed verhuizen. Zijn voorgangers deden dat niet omdat ze bang waren dat zo’n verhuizing terroristische aanvallen zou uitlokken. Waarmee terroristen dus de buitenlandse politiek van Amerika bepaalden. Trump is de eerste president die het juiste heeft gedaan.

Ik heb een rapport voor Trump geschreven waarin bijvoorbeeld staat dat de Moslimbroederschap sterk is omdat zij zeggen dat ze uitvoeren wat in de Koran en Soenna staat. Dat het geen bewegig is die vanzelf zal verdwijnen. Zo lang als er moslims zijn die geloven in Koran en Soenna, zal er een beweging zijn als de Moslimbroederschap.

6) Israël heeft een grote vergissing begaan door te erkennen dat er zoiets als een Palestijnse volk bestaat. Want daarvoor is geen enkele geografische, historische, etnische of linguïstische grond. Dat “Palestijnse volk” is een verzinsel van de KGB uit de jaren “60 om als propagandawapen tegen Israël te dienen. Daar moet Israël op terugkomen en onder internationaal recht de souvereiniteit claimen in Samaria-Judea (“de Westbank”) en in Gaza. Verder dienen Syrië, Libanon en Jordanië de Palestijnse Arabiere op te nemen omdat ze etnisch, cultureel, religieus daar thuis horen. Israël moet de “Palestijnen” in Gaza en in Samaria-Judea de keus voorleggen: loyaliteit zweren aan de staat Israël of verdwijnen. [Waarna het probleem van de taqiyya natuurlijk opduikt: zie punt 4]

7) Het vluchtelingen-probleem zou een grote grap zijn als het niet zo serieus zou wezen. Deze vluchtelingen, de Arabieren die uit Palestina wegvluchtten in 1948, mogen hun vluchtelingen-status eindeloos doorgeven, namelijk aan hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en ad infinitum. Mijn grootouders vluchtten uit het Ottomaanse Rijk omdat ze als christenen weigerden zich te bekeren tot de islam. Dus werden zij vluchtelingen, maar mijn ouders waren dat níét meer en ik dus ook niet. Maar als ik een “Palestijn” zou wezen, dan was ik nu een vluchteling. De UNRWA (“United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East”) is de organisatie die deze slechte grap in stand houdt. Trump heeft nu, dwars tegen de foreign-policy-establishment-nonsens in, de subsidie aan UNRWA stopgezet.

*** Wikipedia zegt over Robertson:

“Marion Gordon “Pat” Robertson ( . . .) is an American media mogul, televangelist, political commentator, former Republican presidential candidate, and former Southern Baptist minister. Robertson advocates a conservative Christian ideology and is known for his past activities in Republican party politics. He is associated with the Charismatic Movement within Protestant evangelicalism. He serves as chancellor and CEO of Regent University and chairman of the Christian Broadcasting Network (CBN). He appears daily on The 700 Club, CBN’s flagship television program.”

“In his published writings, especially his 1991 book The New World Order, Pat Robertson has propagated theories about a worldwide Jewish conspiracy. Michael Land raised the issue in February in The New York Times Book Review and in April Jacob Heilbrun, writing in The New York Review of Books cited chapter and verse of Robertson’s borrowings from well-known anti-Semitic works.”

“On November 9, 2009, Robertson said that Islam is “a violent political system bent on the overthrow of the governments of the world and world domination”. He went on to elaborate that ‘you’re dealing with not a religion, you’re dealing with a political system, and I think we should treat it as such, and treat its adherents as such as we would members of the communist party, members of some fascist group’.”

_______________