Nourdin el Ouali

De scheiding der geesten is fundamenteel en er komt burgeroorlog van. Regressief-links zal niet tot bezinning komen: de solidariteit met het islamitische proletariaat is té groot. Een normaal mens — dat ben ik dus — kan er met z’n kop niet bij. Nou ja, je kan de “socialistische” redenering wel zo’n beetje verzinnen: het kapitalistische Westen is altijd al een bron van oorlog, massamoord, kolonialisme, uitbuiting en onderdrukking geweest en elke bondgenoot in de strijd tegen dat Westen is welkom, ook de moslim.

Wat in deze “socialistische” redenering buiten beschouwing blijft: moslims brengen het meest reactionaire “geloof” mee dat deze aardkloot ooit zag, een ideologie die als twee druppels water lijkt op het nazisme. Aan dat “geloof”, de islam, die totalitaire ideologie, kan men dezelfde verwijten maken als aan “het kapitalisme”, maar dan in het kwadraat en bovendien heeft de islam in de 1400 jaar van zijn bestaan nooit enige vooruitgang gebracht, technologisch of cultureel.

“Maakt niet uit waar je vandaan komt, wij discrimineren niet”, hoorde ik domme huicheldoos Lilian Marijnissen (SP) laatst blaten. Maar het gáát natuurlijk niet om waar “je” vandaan komt en dat wéét ze ook heel goed: het gaat om welke ideologie “je” aanhangt en wat voor mentaliteit en vaardigheden je meebrengt.

Jan Gajentaan schrijft op OpinieZ onder de kop “De ontluistering van Links in Rotterdam: bizarre alliantie PvdA, SP en GL met islamistisch NIDA”:

“Voor wie nog enige hoop koesterde dat progressief Nederland bij zinnen zou komen en een realistische koers ging varen wat betreft immigratie en integratie, was het gisteren een slechte dag. In Rotterdam kondigden de partijen PvdA, GroenLinks en SP een alliantie aan met de islamisten van NIDA. Dit alles met het hogere doel Leefbaar Rotterdam uit het stadsbestuur te krijgen. Een links-islamitisch blok in de stad van Pim Fortuyn. Hoe is het in vredesnaam mogelijk?” [mijn vet]

Nourdin el Ouali is de voorman van NIDA in Rotterdam:

“De reden dat ik bij NIDA zit, is dat ik mijn hart volg”, zei El Ouali dinsdagochtend op Radio Rijnmond. “NIDA is een partij met islamitische inspiratie, zoals ook het CDA een religieuze inspiratie heeft.” El Ouali benadrukte dat ook niet-moslims welkom zijn bij bij de partij. De naam NIDA betekent “oproep” of “stem”.

Ja, laat het zieltjes winnen en de jihad maar aan El Ouali over. En het antisemitisme ook. Daar hebben PvdA, GroenLinks en SP trouwens nóg een raakpunt met NIDA. In mei 2017 schreef ik:

“De antisemieten zijn weer op pad en de leus luidt net als in de jaren 1930 in de Weimar-republiek: ‘Kauft nicht bei Juden’. Ik heb er hier eergisteren al over geschreven. Net als nu berustte ook toen de demonisering van de Joden op leugens. De huidige antisemitische rotzakken zijn alleen ietsje voorzichtiger geworden en doen net alsof ze alleen maar iets hebben tegen Israël. Wie de moeite neemt de radio-discussie tussen Nourdin el Ouali (NIDA) en Kees van der Staaij (SGP) te volgen (hier) kan kennis nemen van het voor mij nieuwe smoesje dat Nourdin el Ouali graag álle bezettingen ter wereld  aangeklaagd zou zien. Louter toeval dus dat hij toch weer die ene ‘bezetting’ door Israël op de korrel neemt. En mijnheer Ouali heeft het ook steeds over de Verenigde Naties en het ‘internationaal recht’ dat aan zijn kant zou staan.”

Regressief-links kan bogen op een lange traditie van gecombineerde Jodenhaat en islamofilie. De verbinding tussen regressief-links en de islam is eigenlijk volkomen natuurlijk en al heel oud. In een bespreking van het boek dat verwantschap en samenwerking documenteert tussen Hitler en de Moefti van Jeruzalem Amin al-Husseini, dus tussen nazisme en islamisme, schreef ik:

“De huidige links-regressieve Israëlhaters staan in diezelfde oude traditie, want reeds in de jaren 1930 gaf de Communistische Internationale de Joodse minderheid in Palestina de rol van ‘imperialistische agent van de onderdrukking’ en voorzag de moordpartijen van de islamitische Arabieren van het etiket ‘nationale bevrijdingsbeweging’.“

Jan Gajentaan citeert Wim van Rooy:

 “ ‘Als de gevangenissen overvol vreemdelingen zitten, als de werkloosheidscijfers gevuld zijn met allochtonen, dan bewijst dit volgens dit socialisme dat de rechterlijke macht en de media racistisch zijn en in dienst staan van een vuig kapitalisme. De nieuwe internationaal-proletarische voorhoede bestaat dan ook uit moslims.‘ De linkse koestering van de islam begon al bij Lenin, aldus Van Rooy, die zelf ooit tot de linkse mei 1968-generatie behoorde en vijftien jaar lang de islam nauwgezet bestudeerde.” [mijn vet]

Ze leren het nooit, daar op links.
_______________