hoogstraten-vn-resolutie

****************************************************************
En wéér wordt dus door het NOS-journaal bij monde van antisemiet Monique van Hoogstraten de Goebbeliaanse mega-leugen aan Nederland opgedrongen, die ene machtige maar 100% valse inkadering die altijd het laatste woord vormt van de Israël-haters:

BEZETTE GEBIEDEN

Maar iemand als Samantha Powers zal het toch wel weten? Ja, die valse trut weet het héél goed. Vandaar haar bewoordingen: ze spreekt van een “gevestigde consensus” van de Veiligheidsraad (VR) dat de nederzettingen illegaal zijn. Deze resolutie, zo geeft ze daarmee toe, is een politieke MENING van het politieke lichaam “Veiligheidsraad”. Het is géén “internationaal recht” in de juridische zin. Dat blijkt alléén al uit het puur politieke vetorecht van de permanente leden en dus ook het feit dat Amerika die resolutie jarenlang vetode en nu ineens niet. Je kunt van de VR hoogstens zeggen dat “some of its ACTIONS have international law IMPLICATIONS” als het gaat om het tegengaan van daden van agressie.

************************************************************

Die gladde quasi-kosmopoliet Obama, met zijn White-House-Black-Music-concerten, waarvan Goede Zwarte Mensen en Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Deugt Door hysterisch werden, is natuurlijk een doodgewone Moslimbroeder, sympathisant van het oudste nazisme ter wereld, een hypokriete schurk die oceanen van bloed heeft geschapen in het Midden-Oosten en een nucleair Iran heeft voorbereid.

Obama is ook degene die – uiteraard! – een consequente anti-Israël-politiek heeft bedreven, waarbij van de moorddadige en corrupte Palmaffia’s géén en van Israël álle concessies werden geëist.

Barack Obama, die zogenaamd beschááfde mijnheer met zijn kalme teleprompter-retoriek, is als president een doodgewone schurk geweest, een immorele en incompetente zak.

Obama Speaks To Press After His Daily Economic Briefing

De anti-Israël-vuiligheid die “correspondente” Monique van Hoogstraten jarenlang mocht spuien in het Staats-journaalis de laatste maanden ingetoomd en dat is vermoedelijk gebeurd door Marcel Gelauff cum suis en waarschijnlijk in opdracht van de regering. Niet vanwege een plotselinge aanval van fatsoen bij politiek of omroep, maar denkelijk in het kader van het “verbindend” karakter van de “Publieksomroep”. Anders gezegd: men kreeg in de gaten dat de Jodenhaat onder Nederlandse moslims werd gevoed door de antisemitische smeerlapperij in Van Hoogstratens “reportages”.

De avond van 24 december kreeg het Moniekje weer eens speelminuten in het acht-uur-journaal, dat begon met een lange reportage over “Boko Haram” waarin het woord islam één keer viel. Ook dat is natuurlijk in het kader van het “verbinden”, net zoals er geen reportage is van de rond kerst piekende moslim-terreurdreiging in Indonesië, maar alleen aan stukkie op de website. Wel véél over het in de roomboter gebakken klaagslachtoffer Sylvana Simons.

simons-sylvana-in-de-roomboter-gebakken-slachtoffer

Het in de roomboter gebakken beroepsslachtoffer Sylvana Simons

Kijk vanaf 5:18 tot 7:29 voor het Israël-item:

Ik zal die 2 minuten nagenoeg geheel uitschrijven, dan kunt u op uw gemak constateren dat de “neutraliteit” van de berichtgeving slechts schijnbaar is.

Dionne Stax:

“Woede in Israël en vreugde bij de Palestijnen. Volgens de jongste resolutie van de Veilgheidsraad moet Israël stoppen met bouwen in bezet Palestijns gebied. De Amerikaanse president Obama hield dit soort resoluties altijd tegen met een veto, maar vlak voor zijn vertrek besloot hij Israël niet langer te beschermen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij zich niets van de resolutie zal aantrekken.”

En dan een paar Israëliërs die in de camera mogen zeggen dat het spijtig is dat dit Obama’s laatste daad richting Israël is en dat Israël alle recht heeft te bouwen in Samaria-Judea.

Voice over: “Toch putten de Palestijnen hoop uit de resolutie.”

Ziet u: hoop bij de goede en verdrukte Palestijnen en woedend niks-van-aantrekken bij Israël.

Waarna twee nette, Westers uitziende stropdasmijnheren namens “de Palestijnen” spreken:

stropdaspalmaffioos-1stropdaspalmaffioos-2stropdaspalmaffioos-3

stropdaspalmaffioos-4

Ziet u: hier zijn helemaal geen terroristische haatbaarden aan het woord, maar heel redelijke stropdasmensen die spreken van een historische dag voor de hoop op vrede.

De werkelijkheid is: deze gladde ploerten vertegenwoordigen nazislamitische Palmaffia’s die door en door corrupt zijn en maar één doel hebben: zonder erkenning van Israël aan een “Palestijnse staat” komen in Samaria-Judea om vandaaruit vervolgens dezelfde terreur te gaan uitoefenen die ze vanaf de terugtrekking in 2005 door Israël vanuit Gaza hebben beoefend.

Let op een aantal klassieke eigenschappen van de islam die hier geëtaleerd worden: Jodenhaat,  parasitisme, moordzucht, expansiedrift, destructiedrift, Uebermenschen-waan

Terug naar het NOS-journaal met een voice over: “Voor het eerste in acht jaar besloten de Amerikanen hun veto niet te gebruiken bij een resolutie tegen Israël.”

Nee, dat hebben niet “de Amerikanen” besloten, maar dat is Barack Hussein Obama, de Moslimbroeder, die zijn ware gezicht laat zien en nog snel even een schop tegen Israëls schenen uitdeelt alvorens weg te rennen.

Waarna we bij de stemming inderdaad de collaborerende Samantha Powers enthousiast haar hand zien opsteken bij de vraag van de voorzitter: “Abstentiones?”

Samantha Powers in beeld en aan het woord:

powers-samantha-nederzettingen-1powers-samantha-nederzettingen

De vertaling van de NOS laat te wensen over. Dit is preciezer:

“Vandaag heeft de Veiligheidsraad nogmaals zijn gevestigde consensus bevestigd dat nederzettingen geen legale geldigheid hebben.”

De ambassadeur van Israël bij de VN laat er geen misverstand over bestaan:

vn-ambassadeur-israel-1vn-ambassadeur-israel-2vn-ambassadeur-israel-3vn-ambassadeur-israel-4

Waarna het Moniekje weer eens sinds lange tijd een stand-upje mag doen vanuit Nazareth, ongetwijfeld vanwege de geboorte van Christus de Nazarener.

hoogstraten-vn-resolutie

“Een duidelijke afscheidsboodschap van Obama die hier hard is aangekomen. Netanyahu is furieus om het verraad van Obama. Voor de Palestijnen is het een opsteker, maar niet meer dan dat. Dat realiseren ze zich. Want Israël legt de resolutie naast zich neer. En weet zich daarbij gesterkt door Trump die géén problemen heeft met de nederzettingen in bezet gebied.”

Ze houdt zich op ongekende wijze in, het Moniekje. De bias is nóg subtieler geworden. En ik ben ervan overtuigd dat zulks komt omdat er door Gelauff c.s. hartig met haar gesproken is, de laatste tijd. Maar het venijn zit in de staart. Dan houdt ze het even niet meer binnen. Let op hoe hard ze haar uitsmijter intoneert: Trump heeft er schijt aan dat Israël een bezetter is! Daarmee speelt ze in op de hersenspoeling die het hele zelfverheffingsneuroten-mediamachtsconglomeraat het volk gegeven heeft: Trump slecht, Obama goed, Palestijnen goed, bezetting slecht, Israël slecht.

En wéér wordt dus door het NOS-journaal bij monde van antisemiet Monique van Hoogstraten de Goebbeliaanse mega-leugen aan Nederland opgedrongen, die ene machtige maar 100% valse inkadering die altijd het laatste woord vormt van de Israël-haters:

BEZETTE GEBIEDEN

Maar iemand als Samantha Powers zal het toch wel weten? Ja, die valse trut weet het héél goed. Vandaar haar bewoordingen: ze spreekt van een “gevestigde consensus” van de Veiligheidsraad  (VR) dat de nederzettingen illegaal zijn. Deze resolutie, zo geeft ze daarmee toe, is een politieke MENING van het politieke lichaam “Veiligheidsraad”. Het is géén “internationaal recht” in de juridische zin. Dat blijkt alléén al uit het puur politieke vetorecht van de permanente leden en dus ook het feit dat Amerika die resolutie jarenlang vetode en nu ineens niet. Je kunt van de VR hoogstens zeggen dat “some of its ACTIONS have international law IMPLICATIONS” als het gaat om het tegengaan van daden van agressie.

De VR kan dus via een VN-macht voldongen-feiten-op-de-grond scheppen, maar kan géén internationaal recht scheppen.

En dat voldongen-feiten-op-de-grond scheppen kan de VR alléén als de leden unaniem een resolutie aannemen gebaseerd op hoofdstuk (charter) nummer VII van het Handvest van de VN.

De nu aangenomen resolutie is niet unaniem aangenomen en niet onder hoofdstuk 7 en dus alleen symbolisch en wel voor de haat van Obama jegens Israël.

Zelfs die roemruchte resolutie 242 van de Veiligheidsraad is NIET aangenomen onder hoofdstuk VII.

Dus die resolutie 242 heeft niet alleen geen enkele internationaal-rechtelijke status, maar legitimeert zelfs de VR niet om in te grijpen en voldongen-feiten-op-de-grond te scheppen.

Geen enkele resolutie contra Israël is trouwens onder dat hoofdstuk 7 aangenomen. Ze kijken wel uit, de grootmachten in de Veiligheidsraad, want dan moeten ze in VN-verband ingrijpen en voortaan de grenzen van Israël gaan beveiligen.

Resolutie 242 van de Veiligheidsraad impliceert dat Israël zich terugtrekt uit een deel van Samaria-Judea – een gebied dat Israël in 1967 gedwongen werd te gaan besturen omdat de Arabieren weigerden zelfs maar te onderhandelen: 3x nee van Khartoum – voor zover dat veilige grenzen oplevert. Terugtrekking dus in ruil voor vrede en erkende, veilige grenzen. En dat hebben de Palmaffia’s tot nu toe consequent geweigerd.

Het is ook logisch dat 242 veilige grenzen voor Israël impliceert, want in november 1967 aangenomen na 1) een tweede genocidale agressie-oorlog van de kant van de Arabieren in juni 1967- de eerste was in 1948, 2) de weigering van de Arabische landen om ook maar te onderhandelen met Israël in september 1967 (3x nee van Khartoum)

Die implicatie van veilige grenzen voor Israël in 242 werd nóg logischer nadat in 1973 een derde genocidale aanval op Israël plaatsvond en vervolgens tot op heden de Arabisch wereld en de Palmaffia’s consequent elk vredesvoorstel van de kant van Israël, hoe genereus ook, hebben verworpen.

Inmiddels is kristalhelder dat de Palmaffia’s geen vrede willen, maar alleen de vernietiging van Israël. Daartoe hebben ze met alle middelen een haatcultuur in stand gehouden tegen de Joden en Israël. En daartoe willen ze een eigen staat in Samaria-Judea zonder Israël te hoeven erkennen. In dat kader past een veroordeling door de VR van de “nederzettingenpolitiek”. Obama en Powers steken de genocidalisten gewoon een handje toe.

Tenslotte nog een woordje over die hele VN-VR-constellatie. In de VR is het politieke karakter expliciet, maar ook in de VN, in de Algemene Vergadering dus, overheersen de 57 landen van de OIC, de “Organisation of the Islamic Cooperation”. Daarom noem ik die VN graag de Verenigde Nazi’s. De antisemitische smeerlapperij komt daar alle poriën uit.

UPDATE 27 DECEMBER:

Lees ter ondersteuning van het bovenstaande “Caroline Glick: Obama’s oorlog tegen Amerika”.

trump-twitter-resolutie-israel

LEES OOKUri van As, “Obama: de val van een vredesengel

LEES OVER DE VERENIGDE NAZI’S:

Nederland steunt in de VN irrationalistische en absurde Jodenhaat-resolutie

Kan de Jodenhaat in de Verenigde Nazi’s nog absurder worden?

Alan Dershowitz legt nog eens uit hoe kosmisch de antisemitische huichelarij is van de Verenigde Nazi’s en het linkse ploertendom in het algemeen

Verenigde Nazi’s-OIC: kop houden over de islam en moslims gewoon laten binnenstromen

LEES OVER HET INTERNATIONALE RECHT:

Roelf-Jan Wentholt, “Israël en het internationale recht

Eugene Kontorovich, “The Legal Case for Israel

Efraim Karsh, “What Occupation?

Martien Pennings, “Australische minister van BuZa doorbreekt internationale leugencultus rond ‘bezette gebieden’ en ‘internationaal recht’

Martien Pennings & Roelf-Jan Wentholt, “Werk in Uitvoering: een korte geschiedenis van Israël

Martien Pennings, “Caroline Glick legt essenties bloot inzake Jodenhaat en het ‘Palestijnse’ probleem

Martien Pennings, “Nourdin el Ouali, NIDA, DOCP en de leugen-boycot van Israël

Martien Pennings, “Waarom groeien de nederzettingen op ‘de Westbank’?

_________________