BARBECUE HALSEMA

De van Halsema gestolen barbecue. Echt waar? Ja, echt waar.

(Door: Martien Pennings)

Nee, het is niet verzonnen. Ja, het is letterlijk zo gebeurd. Nee, ik lieg niet. Bij de voordeur van Femke Halsema is op een mooie zomeravond van 2013 de nog warme barbecue met kooltjes en al van de stoep gestolen. Door een grote zwarte moslim-neger. Nou, ja . . . moslim-neger . . . . hij is moslim-voor-de-Bühne geworden vanwege een islamitisch wijf dat hij begeerde. Maar eigenlijk heeft hij, zoals hij zegt, “een tyfushekel aan godsdienst”.

Enfin, die barbecue stond twee minuten later in Amsterdam-Oost in de achtertuin van een kromneuzige Jood, tevens bajesklant. De week daarop was de betreffende barbecue daar in die tuin het middelpunt van een feestelijke vleisbraai. Wij, de nep-islamitische steelneger, de bajes-Jood en ikke eiges vonden de saté die van de barbecue kwam prima smaken.

Ja, ik ga met gajes om, maar niet met nazi-collaborateurs en landverraders zoals Halsema. En zoals Pechtold. En Roemer. En Cohen. En vul maar in tot je duizend pagina’s vol hebt.

HALSEMA IN HUICHELPOSE

Land- en cultuurverraadster Femke Valsema in karakteristieke huichelpose

In 2012 heb ik 27 oktober uitgeroepen tot Nationale Collaboratiedag. Want op die dag in 2010, toen het kabinet Rutte met gedoogsteun van Wilders koud was aangetreden, werd een motie ondertekend door Femke Halsema (Groen Links), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Emile Roemer (SP) waarin de regering werd verzocht

“IN WOORD EN DAAD UIT TE DRAGEN DAT HET TEGENGAAN VAN ISLAMISERING GEEN DOELSTELLING VAN BELEID IS”.

Dat betekent: de islamisering van Nederland mag niets in de weg gelegd worden. Deze motie werd nagenoeg kamerbreed aangenomen met alleen de tegenstemmen van PVV en SGP.

De motie Halsema, Cohen, Pechtold, Roemer gaat naar mijn oordeel de geschiedenisboeken in. Hoe die geschiedenis geschreven zal worden, zal afhangen van de mate waarin Halsema cum suis slagen in hun destructieve cultuurverraad middels de islamisering.  Die islamisering tegenhouden zal waarschijnlijk niet meer lukken zonder burgeroorlog.  Want de Linkse Kerk gaat door met de voorwaarden ervoor te scheppen. Halsema is inmiddels alweer aan een volgend project bezig: begrip kweken voor de islam via empathische interviews met moslima’s en pleidooien voor de toetreding van Turkije tot de EU. Terwijl ze deze maand oktober in Istanboel was voor de invoelende moslima-interviews, twitterde ze:

“Hier in #Istanbul lopen heel veel knappe mannen: kan dat eens mee gewogen worden in de discussie over toetreding van Turkije?”

Turkije! Bréék me de bek niet open over dat fascistische land dat de definitieve ondergang van Europa zal betekenen als het tot de EU toetreedt. Maar Halsema vindt het allemaal aanleiding voor relaxte humor met een vleugje genotzucht.

Vrouwtje Halsema is net zo stompzinnig als de hele linkse monocultuur waarin ze zich als een vis in het water voelt. De recente bewijzen dat de islam al 1400 een nazisme avant, pendant et après la lettre is, beginnen zo langzamerhand wereldwijd een vloedgolf te vormen, maar linkse kerkgangers als Halsema blijven onverkort “islamofobie” en “Wilders” als het grote gevaar zien.

Halsema’s rol bij de verbanning van Ayaan

Maar Halsema is vooral ook een narcistische huichelaar. Dat laat zich goed illustreren aan de hand van de verbanning van Ayaan Hirsi Ali uit Nederland. Afshin Ellian heeft Halsema raak getypeerd in een paar stukken uit 2010 onder de titel “De Übermensch van onze tijd is de linkse mens” en “Lekker islamiseren met Femke de imama”.

In Ellians stukken [niet meer te vinden op de site van Elsevier!] is met name ook de geschiedenis terug te vinden van de manipulatieve rol die Halsema heeft gespeeld in de kwestie Ayaan Hirsi Ali. In Ellians “Het leugenachtige sprookje van Halsema” komt een karakteristiek naar voren die niet alleen mij en Ellian is opgevallen, maar ook Nanninga van GeenStijl: het gebruiken van “slachtoffers” door Halsema ter meerdere eer en glorie van zichzelf en ter bevordering van haar carrière en bijbehorende subsidiëring. Ellian heeft die hele ontwikkeling rond de verbanning van Ayaan als insider gevolgd.

Op 11 mei 2006 zond de VARA de Zembla-documentaire “De heilige Ayaan” uit. Dat was een verfijnd brokje links verraad aan iemand die volgens de Linkse Kerk-beginselen – (Solidariteit met de verdrukten! Bevrijding van achterlijke opvattingen!) – door de VARA bij uitstek gesteund had moeten worden: namelijk een asielzoekster die het op eigen kracht tot een intellectueel en moreel leidende figuur in Nederland had gebracht en die dat leiderschap uitoefende door als ervaringsdeskundige de islam te kritiseren, de meest misogyne en fout-machistische, dat wil zeggen de meest reactionaire ideologie die de wereld ooit zag. Kees Driehuis, de verantwoordelijke eindredacteur van Zembla, kwadrateerde dit verraad door te stellen dat deze docu over Ayaan nu juist een daad van dapper en onafhankelijk controleren van “de macht” was geweest. Ja, driedubbele diepte-pervertering is altijd de Orwelliaanse specialiteit van nep-links geweest.

In 2010 heeft Robert Oey, de echtgenoot van Femke Halsme,  de verraad-docu van Zembla uit 2006 nog eens uitgemolken met een operette-achtige draak “De leugen” geheten. In Elsevier heeft Afshin Ellian het product van Oey geanalyseerd. Hij was nauw betrokken bij de hele kwestie Ayaan. Zijn verhaal is ingewikkeld, en u moet het vooral zelf maar eens gaan lezen, maar ik volsta hier met een paar statements en conclusies.

Ik citeer passages uit Ellians “Het leugenachtige sprookje van Halsema”:

“Een van de felste, linkse tegenstanders van Ayaan was Femke Halsema. Ik weet het een en ander, aangezien ik intensief betrokken was bij de affaire rond de naturalisatie van Kamerlid Ayaan Hirsi Ali.”

“Geheel in de lijn van Zembla gaan Robert [Oey] en Femke door met het bedrijven van karaktermoord.”

“En Femke? Zij gebruikte deze affaire, die door haar geestverwanten (Zembla) was veroorzaakt, voor haar eigen politieke ambities en doelen. Robert, jongen, ook een kunstdocumentaire kent een grens van redelijkheid.”

Femkes echtgenoot, zegt Ellian, herhaalt in “De leugen” een paar maal een uitspraak die Ayaan in haar afscheids-speech deed. Maar die uitspraak – “Femke, dank je wel.”  is door Oey uit de context getrokken, zoals Ellian aantoont. Oey gebruikt het als een onverkort positief bedoeld statement, maar zoals Ellian zegt:

“Femke wordt bedankt voor haar agressieve en onvriendelijke debatten, wat diplomatiek zo werd geformuleerd: ‘Ik wil mijn collega’s in de Kamer bedanken voor hun steun, al waren de debatten soms vinnig en scherp. Dank je wel, Femke’. ”

En dan is in “De leugen” het hartverscheurende verhaal van de Afghaanse familie die jarenlang geen verblijfsvergunning kreeg. De suggestie in Oeys docu is, meent Ellian: die eerlijke Afghanen kregen ook geen verblijfsvergunning. Dus waarom moest Ayaan er dan wel een krijgen via leugens? Maar Oeys docu vertelt niet dat het Afghaanse gezin wél een verblijfsvergunning kreeg, alleen de vader niet, omdat deze verdacht werd van oorlogsmisdaden. De familie was verder uitgekozen vanwege een paar mooie schijnbaar geëmancipeerde dochters, die bedoeld waren als een onderhuidse weerlegging van  de stelling van Ayaan over onderdrukte moslima’s.

Ellian:

“De Leugen is gewoon een propagandafilm van de familie Halsema over de ondraaglijke goedheid van de linkse Übermensch. Waarom heeft Robert Oey de waarheid verdraaid? Robert en Femke waren er niet op uit om de mensheid te helpen. Het gaat om een propaganda film voor GroenLinks.( . . .) Robert Oey en Femke Halsema hebben een asielzoekerfamilie instrumenteel ingezet voor partijpolitieke doeleinden. Dit is linkse humaniteit.”

Tot zover Ellian over het opportunisme van de familie Halsema.

Halsema en Oey

Halsema en Oey

Een heel andere opvating over “De leugen” krijgen we te horen in  “De Wereld Draait Door”. Daar zitten Matthijs van Nieuwkerk en Robert Oey ter promoting van Oeys docu. Felix Rottenberg is ingehuurd om dit stukje gesubsidieerd verraad uitzinnig te bewierroken.  Rottenberg is weer sterk in quasi-diepzinnig links moralisme van de foute kouwe grond. Het is waarlijk, waarachtig, echt en werkelijk waar zum Kotzen! Die Rottenberg, neem dat maar van mij aan, is net zo leeg als zijn prednison-kop dik is.

Terzijde, tussen haakjes, bij wijze van Exkurs en à propos: als je vanaf 8:40 kijkluistert dan zie je bij DWDD een fragment uit “De leugen” en vervolgens een commentaar van Rottenberg daarop. We zien eerst een aardige, rustige en bescheiden Ayaan iets zeggen over het Nederlandse volkskarakter. Ze heeft het over die voorkeur voor gewoon-doenerige gezapigheid van het gemiddelde polderende Nederland. En geeft als haar mening dat zij vanwege haar “ongewoonheid”, haar “uitsteken boven het maaiveld” geen plek heeft kunnen veroveren en uitgestoten werd. Het is voor de goede verstaander duidelijk dat zij doelt op haar terecht radicale opvattingen over de islam.

Maar dan komt Rottenberg. Nederland, zo sneert hij, eert juist de bijzondere mensen! Dit programma DWDD, zegt hij, zit er dagelijks vol mee! En dan gaat-ie een verhandeling zitten houden hoe geweldig Nederland op allerlei gebieden presteert. De kunst! De wetenschap! Internationaal! Allemaal ver boven het maaiveld! Rottenbergs tirade slaat werkelijk nergens op. Want daarover hád Ayaan het helemaal niet. Ze had het over de politieke poldermoraal van het Nederlandse burgerbinnenhuisje, alwaar gedacht wordt dat Damascus op Hilversum lijkt en een moslim een soort christen is. Maar niettemin volgt het met verbeten kop uitgesproken oordeel van Rottenberg:
“Dat vind ik een totale negatie van wat Nederland is!”
“Wat zij daar zegt dat vind ik van een ongelooflijke arrogantie!”

Tsja.
Zullen we het maar aan Rottenbergs medicatie wijten?

Competente Femke ziet er altijd goed uit

Femke was in 2013 voorzitter van de “Commissie behoorlijk bestuur” en deed uitstekend werk volgens iedereen. Ga eens kijken naar het verslag dat ze daarvan deed in Pauw en Witteman. Dan zie je weer eens dat Femke altijd goed in haar vel zit. Ze is een levensgenieter die wel van een lekker stukje vlees houdt en dat volgens mij ook regelmatig krijgt. Een gelukkig mens, die ook nog eens algemeen geldt als moreel hoogstaand en als uitermáte competent.

Was het echt zo geweldig wat Femke en haar commissie over “behoorlijk bestuur” hadden te melden? Welnee! Ze trapte met haar commissie tegen een fors salaris een paar vlak voor haar voeten wijd openstaande deuren in. Is Femke Halsema competent? Ach, niks bijzonders. Gewoon een bijdehandje met fijne antennes voor wat zal scoren in de Linkse Kerk. Een vrij oppervlakkig wijfje zonder veel werkelijke diepgang. Als je er in  deze wereld in slaagt er zo consequent diep gelukkig uit te zien, dan kan sowieso je zieleleven niet erg ontwikkeld zijn. Dan ben je, ondanks je voortdurende vertoon van solidariteit met de verdrukten, voornamelijk bezig met zorgen dat het fijn is in je eigen hoofd. Dan is je eigen organisme toch je enige echte prioriteit. Ik heb het al vaker gezegd. Als ik de Gutmensch überhaupt wil visualiseren, dan altijd zoals Femke naar voren placht te komen in het parlement en dan in enige variant altijd hetzelfde zei: “Zie ik er niet leuk uit? Heb ik geen mooi jurkje aan? En ik ben ook nog intelligent en moreel hoogstaand! Waar zijn de racisten en milieubedervers?”

Femke en de boerka

HALSEMA KIJKT VOL LIEFDE EN BEGRIP NAAR EEN BOERQAAB-DRAAGSTER

Intussen zag jurkje Halsema er geen kwaad in reclame te maken voor de boerka, het ultieme symbool van racistische ontmenselijking.  Maarrrrr . . . . . . toen ik het gevoelige schatje daarop een tekst toevoegde waarin ik probeerde de betekenis van de boerka net zo grondig in haar botte kanis te laten doordringen als die Taliban-kogel in de hersens van Yousafzai Malala , jáháháá, tóén waren de rapen gaar.  Ze heeft schijt aan het ontzaglijke leed dat de islam vrouwen toevoegt, maar als je die werkelijkheid dicht bij haar eigen tere huidje brengt, dán komt ze in het geweer! Halsema zou mij wel eens gaan aanklagen, zo tweet-kwetter-tsilpte zeAch, ga maar eens lezen.

Het lot van vrouwen in de islam interesseert Halsema dus geen zak, maar inmiddels heeft ze begrepen dat er publicitair valt te scoren met het onderwerp en gaat ze via een tv-interview-serie zich inleven in de moslima:

Halsema maakt zichzelf tot inzet. Opgevoed in Nederland, ongelovig, seculier en individualistisch, is haar verbazing – en soms ergernis over geloofsdwang en onvrijheid – groot.”

Nou dat is dan erg recent, die verbazing en ergernis over de islam. Minstens van na 27 oktober 2010. Maar Halsema heeft haar hoofddoel in elk geval weer bereikt: zich gesubsidieerd op de kaart zetten als de betere mens.

Als je een hond met de vinger naar de volle maan wijst, dan kijkt-ie naar je vinger. Zo ook de linkse leuterkontenkliek. Ik wees naar de boerka en de hel waarvan dat ding het symbool is.  En wat zong het koor van de Linkse kerk? Oh wat was dat een lelijke kromme vinger! En zo knobbelig! Een belediging voor het esthetische linksgevoel! Immoreel, zó lelijk als die vinger was!

Twitter-koningin Femke Halsema beschuldigde me in een kwettertje van “terreur vermengd met seksisme”. De linkse twitter-storm zorgde dat er dertig-duizend views (!) op mijn stuk kwamen!

Kijkkijk! De islam en de boerka en wat dat aan oceanen van leed oplevert, dat was niet “terreur gemengd met seksisme”. Met de boerka moet je tolerant omgaan, nee, die moet je bevórderen, zoals ze in navolging van Femke bij GroenLinks collectief doen. Maar dan iemand die provocerend het woord “hoer” gebruikt om deze collaboratie met een vrouwenhaat-systeem dat in de geschiedenis zijn weerga niet kent aan de kaak te stellen: dát is pas een seksist!

Ik  heb mevrouw Halsema uitgenodigd voor een debat. Schriftelijk! Uiteraard! Met hoor en wederhoor en repliek en dupliek en tetrapliek tot in 7e termijn. Helemaal tot het gaatje uitdiscussiëren. Want met iemand uit de Links Kerk moet je nooit in mondeling debat gaan. Die zeggen dingen, die zo absurd en pervers zijn dat je drie dagen nodig hebt om erachter te komen hoe de gekte die ze uitbraken in elkaar zit en dan heb je ook weer drie dagen nodig om je antwoord te formuleren.

Ze durfde dus niet met mij in debat en verschool zich achter haar gekwetstheid. Dat is een mooie catch 22: als je ze niet beledigt, hóren ze je niet eens, dus moet je grof worden en in dat geval grijpen ze je “toon” aan om het debat te ontlopen. Ik zei bewust “horen ze je niet eens”. Ik zei niet “luisteren ze niet eens”. Want luisteren doet de hele quasi-linkse nep-elite sowieso niet. Je kunt ze op hun collaboratie met de meest verschrikkelijke terreur wijzen, ze vertrekken geen aangelaats-spiertje, totdat je het op de verkeerde toon doet. Dan raak je ze in hun narcisme en dan zijn ze ineens dermate diep bewogen dat ze opmerken wat je zegt.

Ga eens luisteren naar dominee Gremdaat: “De mensen die zich beledigd voelen, díé moeten opgepakt worden. De snel beledigden, díé zijn het grote gevaar!”

Natuurlijk is het breder. Het gaat ook niet alleen om Halsema en de vier Groen linkse zwatel-dozen die de boerka propageerden, maar om het geheel waarvoor ze staan: een al dertig jaar durende en aanzwellende terreur van islamofilie, Israëlhaat, Jodenhaat, multikulgelul en Europa-dictatuur. Dus datgene wat je kan samenvatten als het antisemitische en totalitaire Eurabië-project. En al wie het er niet mee eens was en is, werd en wordt voor racist uitgemaakt.

Ik ben razend, al 30 jaar lang word ik genaaid door een nep-elite die mij staat nat te zeiken en mij vertelt dat ik geen recht heb om kwaad te worden want dat ik helemáál niet word natgezeken want dat het warm water regent. En daarom scheld ik op een gegeven moment met het volste recht die nep-elite uit voor hoeren, gekken, klootzakken, ratten, idioten, huichelaars en mafkezen. Mijn hele cultuur wordt onder mijn voeten weggegraven door die gesubsidieerde maffia, ik kan geen krant meer lezen, geen tv-programma meer bekijken en geen school meer bezoeken of ze staan daar hun waanzin uit te blèren en al wat ik voor essentieel houd te ontkennen en te besmeuren. Mijn cultuur is mij vijandig geworden en bespringt mij als een roofdier zo gauw ik een main-stream-krant opsla of afstem op Nederland I, II of III. De commerciëlen zijn, uiteraard, geen haar beter.

Er is teveel en te lang in mijn onderbuik geroerd door hedonistische collaborateurs mét en ontkenners ván het Kwaad, door Gutmenschen, bestijgers van het morele krukje met hun onbedaarlijke hang naar zelfmanifestatie en oh-wat-is-het-toch-fijn-in-mijn-eigen-hoofd. Ik ben vooral de verraders van Israël gaan haten. Genoeg!

Vanwege dat constante geestelijk gemarteld worden, vind ik dat ik mijn razernij mag uiten. Ook in schelden. Ik acht dat adequaat en rechtvaardig. En men mag blij zijn dat mijn reactie minder dan proportioneel is! Dat ik zoveel zelfbeheersing heb dat het daarbij laat. Want in bijvoorbeeld alle vijf die boerkabevorderende kutwijven eigenhandig te gaan wurgen, had en heb ik wel degelijk zin.

Nogmaals:  als je niet scheldt, word je door de natzeikers niet eens gehóórd. Het schelden is behalve een opluchting voor mezelf dus ook nog eens functioneel. Zelfs noodzakelijk!  Ik herhaal: toen ik voor de laatste keer naar mijn gewraakte opstel keek, stond het aantal originele views op dik 30.000. Dertigduizend! Dat is ongehoord veel voor wat in de wandeling een “obscuur weblogje” wordt genoemd.

Er is er nog een derde nuttige functie aan dat schelden: het waarschuwt voor geweld. Want er is een grens aan wat je een vrijheidslievende bevolking aan kan doen. Ook voor mij is er een grens aan wat ik tolereer. Als ik op straat regelmatig boerka’s ga tegenkomen, dan sluit ik niet uit dat ik op mijn gevorderde leeftijd nog bij een vorm van gewapend verzet ga. Maar denk geen seconde dat ik op vrouwen ga schieten: dat laat ik aan Taliban-achtige helden over. Op wie ga ik dan wel schieten? Ik twijfel er niet aan of mijn stadsguerilla-eenheid, zal allang islamitische tegenhangers hebben. De stads-guerilla en de Beiroetisering-Libanisering  zullen zich organisch ontwikkeld hebben uit de “tolerantie”, gecombineerd met het immigratiebeleid. Ik heb al een naam voor mijn guerilla-eenheid: “Willem van Oranje”.

Al dialogend ten onder met Femke Halsema

Halsema praat met iedereen. Niet alleen met gewone moslima’s, maar ook met een club die openlijk genocide op de Joden in niet alleen Israël propageert, maar wereldwijd.
Er is blijkbaar geen mens of ideologie zo abject of zij gaat het gesprek aan, waarbij ze blijkbaar haar eigen quasi-kosmopolitische nep-redelijkheid projecteert in desnoods de Satan zelf. Natuurlijk denkt ze dat ze zich daardoor moreel verheft. Zo zette ze haar handtekening onder een oproep van 10 november 2009 tot “praten met Hamas”. Ze schaart zich aldus in het gezelschap van leden van de gekkenclub “Een Akelig Joods Geluid” (EAJ). Stockholmsyndroom-patiënten als Jaap Hamburger en Evelien Gans en een domkop als Harry de Winter maken er deel van uit. Een type als Farah Karimi, die graag de dorpsoudsten-kleuterneuk-cultuur uit Iran propageert, behoort ook tot de ondertekenaars. Ze weten allemaal bij mekaar geen ene zak van de geschiedenis van Israël en van de genocidalisten-club Hamas.  En wat ze menen te weten zijn lasterende leugens die Israël demoniseren. Hun onwetendheid is op zich al zwaar verwijtbaar. En in het ergste geval weten ze wél beter. Walgelijk zijn ze hoe dan ook.

Ik heb al veel geschreven over het narcistisch-hedonistische zelfmanifestanten-dom en hoe dat sinds 1973 aan de macht gekomen is en zich vervolgens Europawijd in alle subsidie-niches van media, politiek en onderwijs heeft genesteld. Halsema is er een prominente vertegenwoordiger van. En ik kan alleen maar hopen dat de komende oorlog in het Midden-Oosten, die rond Israël zal beginnen en die als burgeroorlog zal overslaan naar de ge-Beiroetiseerde steden in een ge-Libaniseerd West-Europa, alsnog gewonnen zal worden door de Nieuwe Westerse Realisten, die in de Nederlanden ook wel bekend staan als “Wildersaanhangers”, en dat er een Neurenberg 2.0 zal volgen waarin deze cultuurverraders berecht zullen worden. Alleen zo zal de Joods-Christelijk-Verlichte cultuur van Europa zich kunnen handhaven. Het alternatief is onherroepelijke – onherroepelijke, zeg ik – islamisering. Dus een voorgoed ten onder gaan in een seksueel aangedreven en racistische roofmoordenaars en slavenhalers-ideologie.

De oorlog groeit ook in mij, en ik weet dat ik niet de enige ben. Een artikel dat ik hier vlak boven al linkte heeft tot titel “Als ik Eva Brems tegenkom, kan ik alleen maar hópen dat ik haar niet doodsla”. De Vlaamse Eva Brems is een antisemitische en Groenlinkse hoogleraar aan de universiteit Gent. Onder mijn eigen stuk schreef ik een comment:

“Dit wijf wekt alles wat ik in mijn onderbuik aan moordlust voorradig heb liggen, alles wat mijn reptielenbrein-residu aan wreedheid kan bedenken. Ik durf hier de moordfantasie niet op te schrijven die ik laatst in een conversatie met een vriendin moest bekennen gehad te hebben ten aanzien van Eva Brems. God, wat háát ik die serene, domme, plompe ploertigheid waarmee ze het Kwaad beschermt en het Goede demoniseert.”

Femke Halsema is een matig intelligent goedmensenmeisje

Ik stuitte in de Volkskrant op een goed-mensen-meisjes-stukje uit 2007 van Halsema. Daarin verdedigt ze slachtoffer islam tegen de rechtse stouterds. Leon de Winter en Afshin Ellian hadden gemeld dat sheik Fawaz een ‘kwaadaardig gezwel’ is en dat diens ‘salafisme met wortel en tak moet worden uitgeroeid’.

De kérn van Halsema’s stuk is het geliefde gelijke-monniken-gelijke-kappen-thema van de postmoderne en relativerende anything-goes-mens.

De tóón van haar stuk verraadt dat ze zich Vrouwe Justitia en Vrouwe Ethica in één persoon waant. Zelfverheffing, zelfmanifestatie, narcisme: het is dé rode lijn in al wat Halsema doet, zegt en schrijf:

“Ik ben van mening dat beide uitspraken, tenzij de rechter anders oordeelt, vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Tegelijk kritiseer ik beide als slecht voor een vrij en democratisch debat.”

Ja, zo meldt ze, Fawaz en het salafisme zijn slecht, maar Wilders ook. De stoute rechtserds hebben een “agressieve en weinig democratische opvatting” en zitten vol “selectieve verontwaardiging”. De vrijheid van meningsuiting geldt óók voor salafisten als Fawaz! Wij moeten niet “andersdenkenden via extremistische kwalificaties buiten het debat” zetten. En natuurlijk komt ze met die moegezeurde en door Popper als lulkoek neergezette quote van Voltaire! “Ik keur af wat je zegt, maar ik zal tot de dood je recht verdedigen om het te zeggen.” Ze heeft het over “beladen termen die verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog” en die niet zouden helpen niet om de islam te begrijpen. Geen idee heeft ze dat de islam eerder nazistisch was dan het nazisme zelf.

In september 2013 schreef ik: “Femke Halsema’s geest is ( . . .) geheel opgetrokken uit het hardste rotsgesteente dat in de hele Jura van de Pyrenese Allepenijnen gevonden kan worden.  Als je daarin een deukje wil krijgen moet je eerst langdurig met zoutzuur en vlammenwerpers aan het werk om poreus te maken en dan nóg moet je raketwerpers inzetten.”

Inzake de islam leert ze inderdaad weinig tot niks. Natuurlijk heeft ze nog nooit iets fatsoenlijks over de geschiedenis van de islam gelezen en ook de aanzwellende wereldwijde terreur van de laatste 20 jaar heeft haar nog steeds niet geleerd dat de islam van een volstrekt andere orde is dan ze in haar parmantige meisjeswereld ook maar kan bevroeden. Ze vindt mensen zoals ik, die zeggen dat de islam diep verwant is aan het nazisme, ráár. Dat zijn “malloten”, zulke mensen. Wat zij doet, namelijk Wilders, een soms wat recalcitrante jongen met een gouden hart, op één lijn stellen met het absolute kwaad van Fawaz en de islam, dat is dan weer níét mallotig.

Het wil er bij mevrouw Halsema dus niet in dat de islam als twee druppels water lijkt op het nazisme. En ook niet dat de versleten kreet van chocolademelk-liefhebber en monarchist Voltaire allang vervangen is door een veel beter stelling van Popper: géén tolerantie voor datgene wat de wapens van de democratische tolerantie gebruikt om de tolerante democratie af te schaffen. Denk Morsi. Denk Algerijnse GIA. Denk Weimar. In Duitsland is na de Tweede Wereldoorlog een discussie gehouden, waarin de les uit “Weimar” en Hitler getrokken werd. De grote vraag in die discussie luidde of een democratie een “beweging” mag verbieden die de democratie met democratische middelen wil opheffen. Het antwoord luidde onomwonden: ja. En de geschiedenis daarna kan men googelen via de woorden “Verfassungsschutz” en “Berufsverbote”, want democratie blijft een strijd.

Inmiddels weten we dat Hitler niet alleen met democratische middelen aan de macht is gekomen, maar via een combinatie van verkiezingen, straatterreur, terreur in het parlementsgebouw en infiltratie-annex-terreur in alle maatschappelijke geledingen. Het mondde uit in openlijke oorlog, die gevoerd werd eerst tegen de innere Feind en toen tegen de aussere Feind.

Dat is precies wat ook de islam altijd en overal doet en waarmee hij nu in het hele westen bezig is. Niet alleen de salafisten van Fawaz, maar de hele islam, inclusief symbolen, zouden door een werkelijk weerbare democratie verboden moeten worden. Dat is dus niet, zoals het Femke vindt “een agressieve en weinig democratische opvatting”, maar het fatsoen dat zich verdedigt. Dat Ellian de woorden “met wortel en tak uitroeien” gebruikt is begrijpelijke emotie en kan geen reden zijn om boos te worden op Ellian en plaatsvervangend beledigd te zijn voor een islamofascist als Fawaz. Ik wil er trouwens zelf ook nog wel wat emotie aan toevoegen, want als de Verlichting ons iets geleerd heeft dan is het dat we met het Irrationele in de mens rekening moeten houden. Dus voeg ik nog een persoonlijk nootje uit mijn eigen onderbuik aan het bovenstaande toe: ik heb genoeg aan die kop van Fawaz om hem te peilen en dan hoef ik hem nog niet eens in Goebbeliaanse volhysterie te horen.

Het lijden van Femke Halsema

Onlangs gaf Halsema  weer eens een grotesk stukje moraalfilosofie weg op een site die “De Correspondent” heet. De aanstellerigheid  druipt van die site: lege poseurs in minimal arty farty design. Er staat ook een lijst van medewerkers op. Drie ervan hebben al eens eerder mijn aandacht getrokken door met een zekere regelmaat pedante stompzinnigheden uit te braken: Arnon Grunberg, Arnon Grunberg, Arnon Grunberg, Jelle Brandt Corstius, Monique Samuel en Monique Samuel.

Ik heb dat stukje narcistische quasi-ethiek van Halsema gefileerd in een eigen opstelletje. Mijn conclusie was al vervat in de titel: “Femke Halsema lijdt op internet even erg als vrouwen in Pakistan.”

Die conclusie iets ruimer geformuleerd:

“Enfin, zo is de perverterings-cirkel weer rond, dé specialiteit van narcistisch-hedonistisch nep-links. Na 360 graden spinning zijn we bij de nieuwe waarheid: het internet-lijden van de gemiddelde Nederlandse bijzonder-vrouw is vergelijkbaar met het lijden van vrouwen in Pakistan en wordt veroorzaakt door Nederlandse mannelijke islam-bestrijders. Wat bén je toch walgelijk en wat bén je toch dom, Halsema.”

Als u de redenering die naar die conclusie leidde wilt kennen moet u even doorklikken naar het artikel. Daar vindt u tevens uitgelegd waarom Halsema mij onterecht voor vulgair en een malloot uitmaakt en ook waarom ze dat zelf wél is.

The End of History and the Last Woman

Ik lees van een zekere Jeffery Steele een customer-review uit 2003 van Francis Fukuyama’s geruchtmakende essay (1989) en boek (1992):

“The End of History and The Last Man and its themes will outlast its critics. 9-11 did not restart history, because Islamic fundamentalism does not represent the same serious ideological competitor that was once represented by communism. It’s highly doubtful that even a majority of Muslims desire it, and whatever the case in the Muslim countries, it’s certainly true that its attractiveness is strictly limited to those of the Islamic faith.”

And how wrong he was! Want hij rekende buiten het agressieve karakter van de islam zelf en buiten moslimzusters als Femke Halsema en moslimbroeders als Barack Hoessein Obama en nog vele miljoenen gelijkgestemden die onze quasi-elite vormen en die bezig zullen blijven de Apocalyps dichterbij te brengen.

UPDATE: Commentator Daiyu-ninja meldde onder dit stuk het volgende:

Denk nog eens aan Femkes uitspraak uit 2005:

,,Wat zou het een verademing zijn als zij [Ayaan Hirsi Ali] eens wat meer anti-man werd en wat minder anti-islam.”

Femke Halsema, de achterbakse huichelaarster speelde samen met Tweede-Kamerlid Tara Singh Varma een vies spelletje voor het publiek:

Het Tweede-Kamerlid Tara Singh Varma van GroenLinks wordt door Femke Halsema in een rolstoel-afscheid de Tweede Kamer ingereden. Pers alom aanwezig. Zij verkondigt een dodelijk ziekte te hebben en binnen afzienbare tijd te zullen sterven. Heel dramatisch allemaal. Er wordt hartverscheurend afscheid van haar genomen. Minister Roger van Boxtel van Integratiebeleid noemde een belangrijke penning naar haar. Achteraf blijkt dat alles een leugen is. Singh Varma is helemaal niet ziek. Als deze geruchten de redactie van het TROS programma “Opgelicht” gaan zij op onderzoek uit. En al gauw wordt het hun duidelijk dat Singh Varma inderdaad geen dodelijke ziekte heeft.

Wel krijgt de TROS naar aanleiding van de uitzending brieven en e-mails van mensen die vroeger met Singh Varma te maken hadden gehad. En daaruit komt een ontluisterend beeld naar voren. Tara Singh Varma is bijna overal waar zij werkte, bij de ABN-AMRO, bij het ziekenfonds, bij een toneelgroep, bij het Grenada-comité ontslagen wegens verduistering van gelden. Dit ging bijna altijd gepaard met het valselijk beschuldigen van haar collega’s en/of het voorwenden van ziektes als ze verantwoording moest afleggen. Bovendien heeft ze over haar levensloop en haar diploma’s gelogen. Al deze gevallen waren gemeld bij verscheidene media en bij GroenLinks. Maar er is nooit iets mee gedaan en men liet Singh Varma liegend, bedriegend en stelend haar gang gaan. Totdat zij uiteindelijk door haar voorgewende ziekte haar eigen ondergang tekende. Ze moesten dat mens, Halsema en co opsluiten.

Zie deze boekbespreking van: Peter Smolders en Koen Scharrenburg: “De zaak Singh Varma bijvoorbeeld, verslag van een journalistieke speurtocht”
214 bladzijden, ISBN 90-389-1268-4

_____________________________

Hieronder een bloemlezing van wat sommigen mijn obsessie met Femke Halsema zullen noemen, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat ik haar de meest gevaarlijke vertegenwoordiger vind van het multikrolse zelfmanifestantendom.

1) Verenigde Nazi’s, Israël, “kindgevangenen”, Femke Halsema
2) Doctor Kromzwaard (Martijn de Koning), Femke Halsema en het landverraad
3) Femke Halsema en het grotere kwaad: de kern van mijn razernij
4) Femke Halsema: vanwege bedreiging door moslims uit de politiek?
5) Femke Halsema durft niet met mij in debat, oftewel: de valse “bewogenheid” van nep-links
6) Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande Sap , Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . . . . .
7) Ik hoop dat de executie van de nazislamitische hoeren Femke Halsema, Jolande Sap , Karin Dekker, Ineke van Gent en Claudia de Breij verloopt als die van . . . . . . (2)
8) Het wezenloze immoralisme van Femke Halsema en Claudia de Breij
9) Klaprozen voor Femke Halsema!
10) Fout Femke gaat weer nazislamitisch hoeréren (+ update)
11) “Femke Halsema lijdt op internet even erg als vrouwen in Pakistan (+ update)
12) De nazislamitische hoer Femke Halsema is hypocriet
________________________________________
Link naar dit stuk bij E. J. Bron