Ook de gepatenteerde antisemiet Lucas Catherine behoort tot de ondertekenaars van het manifest der 200 kwart-intellectuelen

Ook de gepatenteerde antisemiet Lucas Catherine behoort tot de ondertekenaars van het manifest der 200 kwart-intellectuelen

“Dit is inderdaad het onderscheidende element dat al die 200 ondertekenaars tot óf enorme domkoppen óf tot antisemieten maakt. Nou ja . . . . misschien toch beide. Ze zijn in een uitmuntende positie om zich de feiten eigen te maken rond Israël, dus ze zijn er of te stom voor of ze willen niet. Maar ondanks het feit dat het waarschijnlijk merendeels kwart-intellectuelen zijn, moeten ze toch wel een IQ van boven de 70 hebben. Dan ben je in staat om de feiten tot je te nemen. Conclusie: ze willen niet. En dus zijn het anti-semieten. En misschien óók domkoppen van net boven de debiliteitsgrens. Hun domheid is dus misschien net niet erg genoeg is om ze ontoerekeningsvatbaar te verklaren.”

Hoe kon het toch gebeuren, die Holocaust? Het antwoord wordt door 200 Belgische “academici” gegeven: het kan en kon gebeuren omdat Jodenhaat “respectabel” werd gemaakt door kwart-intellectuelen. De 200 bereiden een nieuwe Holocaust voor en bewijzen dat het antisemitisme in Europa springlevend is. Zoals de Nazi’s in de jaren 1930 zorgden dat die “respectabel” gemaakte Jodenhaat de straat op kon gaan en in Duitsland zijn ware gezicht kon laten zien, zo zullen de nieuwe Nazi’s, namelijk de aanhangers van de islam, in de komende jaren in heel Europa tonen wat de consequenties zijn van het irrationalisme dat onder het masker van Israël-demonisering verborgen zit, namelijk het irrationalisme van de Jodenhaat. Ik denk dat de krypto-genocidalist Abou Jahjah heel blij is met deze oproep en met hem al wat er in België aan “islamitische mentaliteit” zit te wachten om in actie te komen. De tijden worden steeds rijper, dank zij dit soort feitenresistente “academici”. En wanneer Israël gedwongen zal worden de nucleaire installaties van Iran aan te vallen of voor de vierde keer (na 1948, 1967 en 1973) aangevallen zal wórden en zich zal verdedigen, dán zijn de rapen óók in West-Europa gaar, want dan zullen de 5e colonnes zich roeren en de West-Europese steden Beiroetiseren. Want de aanval op Israël zal ongekend heftig zijn en de Israëlische verdediging navenant.

In de Belgische “Standaard” staat de tekst van de oproep van de tweehonderd. Zoals het echte idealisten betaamt, heeft de reactie van “de Standaard” de oproep achter een betaalmuur gezet. Dat past overigens wel bij de lulligheid, de knulligheid, de leugenachtigheid en de kwaadaardige domheid van de tekst. Omdat ik een échte onbaatzuchtige idealist ben, zal ik hier de volledige tekst laten volgen:

Waarom wij academici Israël boycotten

16 mei 2015

Een boycot tegen het apartheidsregime van Zuid-Afrika heeft zijn effect niet gemist. ruim 200 Belgische academici willen Israël op soortgelijke manier onder druk zetten opdat het stopt met zijn voortdurende schendingen van de mensenrechten van de Palestijnen.

“Na de jongste verkiezingen is er geen enkele kans dat Israël van binnenuit werk maakt van een rechtvaardige vrede met de Palestijnen. Premier Benjamin Netanyahu was daaromtrent heel expliciet. Israël moet dus van buitenaf onder druk worden gezet. Een internationale boycot is daartoe het aangewezen, geweldloze middel. Zoals eertijds bij het apartheidsregime in Zuid-Afrika, kan een boycot een grote impact hebben. Het doel is een einde te maken aan Israëls voortdurende schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

Wij verklaren ons bereid de Israëlische academische instellingen te boycotten. Wij zullen ons onthouden van deelname aan elke vorm van institutionele samenwerking en roepen onze Belgische collega’s en hun instellingen op zich hierbij aan te sluiten. De Israëlische universiteiten zijn medeplichtig aan de bezetting en apartheidspolitiek, hetzij door hun stilzwijgen, hetzij door hun actieve medewerking met het leger en de wapenindustrie.

Overeenkomstig de oproep van onze Palestijnse collega’s (PACBI), is de Belgische academische boycot niét gericht tegen individuele professoren of onderzoekers. Een constructieve dialoog wordt net aangemoedigd. Wij benadrukken met klem dat we elke vorm van racisme en antisemitisme onvoorwaardelijk veroordelen. Wij verwerpen het amalgaam dat steeds weer gemaakt wordt tussen antisemitisme en kritiek op de staat Israël.

BACBI (de Belgian Academic and Cultural Boycot of Israel) sluit zich aan bij de internationale BDS-campagne (Boycot, Divestment, Sanctions) die onder meer ijvert voor de desinvestering uit Israël van multinationale ondernemingen. Nakba-dag, de jaarlijkse herdenking op 15 mei van de etnische zuivering van Palestina in 1948 die aan de stichting van de staat Israël voorafging, is een symbolisch moment om de verklaring en de eerste lijst van ondertekenaars openbaar te maken.

De muur, de checkpoints, de opsluiting

BACBI wil de binnenlandse en Europese instanties vragen de Israëlische bezettingspolitiek krachtig en effectief te veroordelen. Er moet een einde gemaakt worden aan het Europese associatieverdrag met Israël en de voorkeursbehandeling op allerlei vlakken.

Het is tijd om de gewelddadige apartheidspolitiek, de muur, de checkpoints, de opsluiting en collectieve bestraffing van de bevolking, de nog steeds aan de gang zijnde etnische zuivering van Palestina door kolonisering van de Westelijke Jordaan-oever, de sloop van huizen, de vernietiging van olijfgaarden, en de nietsontziende repressie, de opsluiting van kinderen, de periodieke moorddadige aanvallen op Gaza, in één woord, de hele politiek van Israël, dat al 67 jaar straffeloos zijn gang gaat, op een geweldloze manier een halt toe te roepen.”

Tot zover de tekst van de 200.

De ondertekenaars zijn hier te vinden. Een paar van deze gekken heb ik gefileerd. Eva Brems. Ludo Abicht (van wie de Mossad mij heeft verteld dat hij lid is van de Loge der Vrijmetselaars: een schande voor de Loge!), Jan Blommaert, Lucas Catherine (ook hier), Ludo De Brabander***, Marc van Ranst. Wie in het algemeen geïnteresseerd is in mijn diagnoses van de Vlaamse islamofiele Jodenhater kan terecht bij mijn rubriek: “Mijn odes aan de Belgische Israëlhaters en islamcollaborateurs”.

De tekst van de 200, zoals die hierboven geciteerd is, bestaat geheel uit leugens. Ik kan het beste maar herhalen wat ik zei in mijn stuk getiteld “Jean Marie Dedecker is de antisemitische Karel Bralleput van Vlaanderen”. Wat ik hieronder over een tekst van Dedecker zeg, geldt onverkort óók voor het debiele geschreeuw van deze 200 “academici”:

“Ik heb het al heel vaak gezegd: de teksten van antisemieten als Dedecker hebben zo’n enorme leugendichtheid dat ze fungeren als de Zwarte Gaten in de kosmos, waarin hele zonnestelsels aan waarheid kunnen verdwijnen. Als ik bovenstaande bonk brallende leugenlaster zou moeten ontleden en weerleggen, heb ik 10 keer zoveel tekst nodig als Dedecker zelf gebruikt. Bovendien heeft de ervaring mij geleerd dat argumenteren met deze types zinloos is: ze zijn feitenresistent en willen met alle geweld aan de leugenlaster vasthouden. Die wil is het onderscheidende element: dat maakt types als Dedecker tot antisemieten.”

Dit is inderdaad het onderscheidende element dat al die 200 ondertekenaars tot óf enorme domkoppen óf tot antisemieten maakt. Nou ja . . . . misschien toch beide. Ze zijn in een uitmuntende positie om zich de feiten eigen te maken rond Israël, dus ze zijn er of te stom voor of ze willen niet. Maar ondanks het feit dat het waarschijnlijk merendeels kwart-intellectuelen zijn, moeten ze toch wel een IQ van boven de 70 hebben. Dan ben je in staat om de feiten tot je te nemen. Conclusie: ze willen niet. En dus zijn het anti-semieten. En misschien óók domkoppen van net boven de debiliteitsgrens. Hun domheid is dus net niet erg genoeg is om ze ontoerekeningsvatbaar te verklaren.

Je moet er altijd rekening mee houden dat er onder de lezers van dit stuk en misschien zelfs onder de 200 ondertekenaars zich types bevinden die toch nog te redden zijn. Dus verwijs ik nog maar eens naar dit enorme brok informatie, waarvan Benno Barnard bij de presentatie zei:

“Hans Jansen [niet de pas gestorven Arabist, maar de theoloog] heeft een verpletterend boek geschreven, ook letterlijk, want het telt duizend pagina’s en je kunt er een vijand mee doodslaan, als met een ezelskaakbeen. Het heet ‘Waarom mag Israël niet mag bestaan in het Midden-Oosten?’ en dat is een goeie vraag.”

Ga vooral verder lezen wat Benno zei bij die gelegenheid: schitterend en raak proza!

Misschien mag ik ook het stuk aanbevelen dat op mijn website staat en dat naar mijn bescheiden mening de beste korte inleiding is die er in het Nederlands bestaat over de geschiedenis van Israël. Besteed eens een paar uurtjes zou ik zeggen, en word Verlicht. En voor iemand die qua inspanning tussen het ezelskaakbeen van Hans Jansen en het korte opstel op mijn website wil gaan zitten, moet misschien Caroline Glicks “The Israeli Solution” ter hand nemen.

Wie doorklikt naar mijn rubriek: “Mijn odes aan de Belgische Israëlhaters en islamcollaborateurs”, vindt bovenaan een uitgebreide polemiek inzake Israël die ik voerde met Etienne Vermeersch, een polemiek die ik overduidelijk heb gewonnen. Ik zag Etienne Vermeersch niet tussen de ondertekenaars van deze 200 Kareltjes en Karolientjes Bralleput. Heb ik misschien toch nog de ziel van één verdoolde Vlaming gered.

Toegiften:

Wie kort en adequaat op de hoogte gebracht wil worden van de essenties van de relatie Nazisme-Palmaffia’s moet deze video van slechts 15 minuten bekijken van de onnavolgbare Francisco Gil-White:

Op onderstaande man stuitte ik pas gisteren. Óók een voortreffelijk verhaal dat in één kwartier vooral het gelul over een “Palestijns volk” grondig debunkt. Ik weet niet wie het is en volgens mij heeft-ie alvorens zijn tekst in te spreken een snuif coke en een paar borrels genomen. Maar zijn tekst is ijzersterk. En hij méént wat hij zegt! Oprecht!

Hier is de hele geschiedenis van 100 jaar “Palestijnse” terreur en afwijzing in stripvorm. Strak en snel betoogd! Onberispelijk! 12 minuutjes:

Op Ezra Levant heb ik al eens eerder opmerkzaam gemaakt. Hier legt hij uit dat Hamas en de nazi’s precies, maar dan ook precies hetzelfde zijn en dat de echte bazen van Hamas de Ayatollha’s van Iran zijn die een atoombom aan het bouwen zijn om Israël te vernietigen. Hij stelt nog maar eens vast dat in het charter van Hamas vele malen staat dat Israël vernietigd moet worden en hij laat een recente preek van een Hamas-imam zien van Hitleriaanse proporties: net zo hysterisch vol Jodenhaat en de belofte de Joden allemaal uit te roeien. Wat ook in de straten van het Westen door linkse activisten hand in hand met moslims wordt gezongen – “From te River to the sea/Palestine will be free” – is code voor: we zullen Israël vernietigen en alle Joden vermoorden. Lees verder >>>

UPDATE:

Vlaamse vrienden van Israël”, een weblog dat in zijn eentje gerund wordt door “Brabosh”, heeft ook geschreven over het schandelijke initiatief van de 200 én heeft verwezen naar mijn stuk. Ik vond in de tekst van Brabosh een observatie die ik verzuimd heb te maken. Brabosh vist uit de oproep van de 200 deze twee zinnen:

“Wij willen hierbij benadrukken dat wij elke vorm van antisemitisme onvoorwaardelijk veroordelen. Wij verwerpen het amalgaam dat steeds weer gemaakt wordt tussen antisemitisme en kritiek op de Staat Israël.

Ik heb volstaan met vast te stellen dat al wat in die oproep staat één grote klont leugens is, met verwijzingen naar plekken waar waarheid te vinden is. Maar misschien is het toch van belang op bovenstaande twee zinnen nader in te gaan. “Brabosh” wijst erop dat boycotten meer is dan kritiek, namelijk een daad van agressie. En dat, als je “uit de meer dan 200 natiestaten in de wereld, waarvan tientallen staten een indrukwekkend en met bloed doordrongen palmares van repressie, moord en schendingen van mensenrechten hebben, daar enkel en alléén Israël [wil] uithalen” om te boycotten die daad van agressie tot een daad van antisemitisme wordt.

Ja, deze 200 zijn antisemieten, voor zover ze beter kunnen weten. En ik heb het hierboven al gezegd: ze zullen toch wel alle 200 een IQ van 70, dat wil zeggen een IQ boven de debiliteitsgrens hebben? En als je boven die grens zit, kán je beter weten . . . . . .
________________

***
Ik lees nu toevallig in Joods Actueel dat Ludo De Brabander mede achter een gerechtelijke actie zit om de bewaking door soldaten van Joodse instellingen in België te verbieden. Onder het motto dat we toch vooral enge militarisering van het straatbeeld moeten tegengaan. Wat voor ongelooflijk stuk stront ben je dan?

Dit stuk is doorgeplaatst op E. J. Bron