Die dikke lagen spek over dat hele lijf, die speknek, die spekkanis, dat lichtrood aangelopen smoelwerk van die hypokriete antisemitische rotzak. En maar gevoelige teksten oplepelen, liefst in aanstellerig Engels. Of zou-ie toch geen antisemiet zijn, der Franz? Maar ja, hoe moet je dat consequente irrationele contra alle evidente waarheid Israël-bashen dán duiden?

Ik kom op Timmermans omdat Freek van Beetz een braaf stuk op de nette website OpinieZ heeft geplaatst onder de titel

“Waar staat de EU eigenlijk voor, Frans Timmermans? Hoogdravend moralisme, maar Israël laten barsten”.

Ik geef de voorkeur aan iets steviger taal over Timmermans.

Frans Timmermans: ik hoop dat de antisemiet & hypokriet in ultieme pijn crepeert

Fransje Timmermans’ eerste daad als minister: verraad aan Jeruzalem

Timmermans koestert de Jodenhaat van zijn moslim-electoraat

Nee, Diederik Samsom en Fransje Timmermans zijn niet bang om Israël

Fransje Timmermans moet een doodstraf naar keuze krijgen

Frans Timmermans (PvdA): antisemiet, misdadiger en Jodenmoordenaarshelper

Esther Voet en antisemiet Frans Timmermans samen contra Geert Wilders

Timmermans wil Israël boycotten en excuses aanbieden aan Saoedie-Arabië

Saoedie-Arabië, de pianospelende baviaan Mark Rutte, de antisemiet Frans Timmermans en de gedegenereerde Jood Lodewijk Asscher

Zie de tweet van Timmermans hieronder. En ik stel een vraag. Deze. Waarvan kennen we dat toch? Dat hoogdravende moralisme, als in “In het Ministerie van Liefde werd weer druk gemarteld” of als in “Het resultaat van de Wet tot Bescherming van het Ambtenarendom had tot resultaat dat veel kwaadsprekers over het nazisme konden worden weggezuiverd”.

En Fransje komt er mee weg, want totaal gedegenereerde en moreel corrupte mainstream-media.

Enfin, wat ik wilde zeggen: van Beetz zegt op een nette meel-in-de-mond-manier wat ik er vuurspuwend uitbrul.

Van Beetz:

“Timmermans mag dan zich beroepen op de hoogdravende tekst van o.a. art. 2 van het EU-verdrag, in internationale gremia als de VN (en VN-organen als de Mensenrechtencommissie en Unesco) stemmen nagenoeg alle EU-landen mee met anti-Israëlische resoluties die, door elk gebrek aan nuance en evenwichtigheid, ronduit antisemitisch genoemd kunnen worden. Want hoe kun je het anders noemen als van alle resoluties van de Algemene Vergadering van de VN (2015) er maar liefst 20 tegen Israel gericht waren en 3 tegen andere landen, waaronder slechts 1 (jawel!) tegen Syrië.

En dan heb ik het niet eens over de UNHRC, die armzalige “Mensenrechtenraad” van diezelfde VN: die lijkt louter bijeen te komen om Israël te ‘bashen’: meer veroordelingen van Israël dan van alle andere 192 (!) lidstaten gezamenlijk. De meeste EU-landen stemmen steeds braaf mee, slechts een enkel EU-land onthoudt zich van stemming. Zo geeft de EU er blijk van zelf niet zo zwaar te tillen aan al die fraaie hoogstaande verdragstermen. De regering Trump deelde onlangs wel een stevige reprimande aan de VN uit.

De EU liet het ook aardig afweten toen de UNESCO de historische en religieuze banden van de Joden met de heilige plaatsen in Jeruzalem en Hebron ontkende. Terecht noemde Guy Milliere dit immoreel en antisemitisch.

Daarom koop ik niets voor de hoogdravende woorden over mensenrechten, solidariteit, respect voor menselijke waardigheid en wat dan ook van Frans Timmermans.”

Ja, en dan is het weer eens gezegd. Op een nette manier en op een grove manier. En het helpt geen zak. Er zal eerst een verschrikkelijke Kladderadatsch moeten komen en hopelijk krijgen we vervolgens types als Timmermans voor een Neurenberg 2.0. God, wat haat ik ze toch! God! Straf ze toch! Zie je: ik haat ze zo dat ik in God zou gaan geloven.
_________________

Advertenties